Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Każdorazowy dostęp użytkownika do strony w naszej witrynie i wywołanie pliku powoduje zapisanie oraz anonimizację danych związanych z tym procesem w pliku dziennika na naszym serwerze. W procesie tym natychmiast automatycznie usuwane są elementy identyfikacji osobowej.

Każdy zapis danych obejmuje głównie następujące elementy:

 • stronę, z której wysłano żądanie pliku
 • nazwę pliku
 • datę i godzinę żądania
 • adres IP urządzenia, z którego wysłano żądanie
 • wielkość przesłanych danych
 • status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono danych itp.)
 • opis typu użytej przeglądarki internetowej

Te anonimizowane i przechowywane dane ocenia się wyłącznie w celach statystycznych.

Jeśli w witrynie jest opcja wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imiona i nazwiska, adresy fizyczne), dane takie użytkownik podaje wyłącznie z własnej woli i w ściśle określonym celu. Dane te będą przetwarzane w ścisłej zgodności z przepisami prawa. Informacje wymagane zostały odpowiednio oznaczone.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celach biznesowych firmy (Art. 6 (1)(f) RODO), z zachowaniem zasad poufności i nie będą przekazywane stronom trzecim bez upoważnienia.

Użytkownicy będą identyfikowani osobowo z wykorzystywanymi przez siebie ofertami wyłącznie za swoją zgodą (patrz poniżej).

Firma HARTING wykorzystuje strony trzecie jako dostawców usług przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w ramach realizacji własnych celów biznesowych. Takimi dostawcami usług są dostawcy usług chmury, usługodawcy przeprowadzający analizy aktywności i świadczący usługi analityki sieciowej. Szczegółowy opis takich usług można znaleźć poniżej.

Na własne żądanie, użytkownicy mogą w dowolnym czasie uzyskać informacje na temat typu i zakresu danych osobowych przechowywanych na ich temat. Dodatkowo mają prawo sprostować, zablokować oraz usunąć takie dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Dane kontaktowe odpowiednich jednostek

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych gromadzonych w niniejszej witrynie oraz w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego jest: 
HARTING Polska Sp. z o.o., ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław
Tel.: 71 352 81 71; E-ma
il: [email protected]

Mechanizmy śledzenia

Mechanizmy śledzenia pozwalają operatorom witryny monitorować oraz, w razie potrzeby, kontrolować środki marketingu internetowego wdrożone na podstawie ich skuteczności. Zwroty „kontrola sieci”, „analiza sieci” lub „analiza ruchu” są często używane jako synonimy pojęcia śledzenie. Śledzenie obejmuje monitorowanie efektywności, kontrolę i analizowanie skuteczności witryny oraz wdrożonych środków marketingu internetowego.

Mechanizmy wykorzystywane do śledzenia ogólnie badają pochodzenie odwiedzających witrynę, ich czynności i aktywność na platformie oraz, jeśli ma to znaczenie, co się dzieje, kiedy opuszczają oni witrynę. Są dwie główne metody śledzenia.
Firma HARTING korzysta z mechanizmów śledzenia, aby mierzyć i analizować zasięg oraz personalizować oferty. W przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, firma HARTING wykorzysta mechanizmy śledzenia do tworzenia profilu.

Pomiar i analiza zakresu

Mierzenie i analiza zasięgu (zwane również analizą strumienia kliknięć, analizą ruchu danych, analizą ruchu, analizą sieci, kontrolą sieci itp.) to gromadzenie danych i ich analiza w związku z zachowaniem odwiedzających witryn. Jeden mechanizm analityczny zwykle bada pochodzenie odwiedzających, obszary witryny przez nich odwiedzone oraz czas przeglądania konkretnych stron i kategorii. Służy głównie do optymalizacji witryny i usprawnienia osiągania określonych celów (np. zwiększenia wyświetleń strony, częstotliwości odwiedzin, subskrypcji newslettera). W analizie sieciowej można rozróżnić głównie procedury oceniające do stałego mierzenia skuteczności stron oraz metody identyfikowania słabych stron witryn oraz sposobów na ich usprawnienie.

Pliki cookie

W naszej witrynie korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, tablecie lub smartfonie, z których korzystają odwiedzający, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Firma HARTING korzysta z plików cookie na przykład do rozpoznawania preferencji odwiedzających czy projektowania witryny w sposób umożliwiający optymalną skuteczność na tej podstawie.

Korzystanie z plików cookie ułatwia nawigację i zapewnia wysoki stopień wygody w użytkowaniu witryny. Pliki cookie pomagają również w identyfikacji szczególnie popularnych części witryny. Umożliwiają zachowanie informacji przez pewien czas oraz identyfikację komputera użytkownika. Trwałe pliki cookie umożliwiają nam usprawnianie interfejsu użytkownika i personalizowanie sposobu wyświetlania naszych usług. Korzystamy również z tak zwanych sesyjnych plików cookie, które usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby informowała o umieszczeniu plików cookie na jego urządzeniu. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste dla użytkownika.

W naszej witrynie korzystamy z następujących pięciu kategorii plików cookie (ciasteczek):

 • Ciasteczka niezbędne
 • Ciasteczka wydajnościowe
 • Ciasteczka funkcjonalne
 • Ciasteczka personalizacyjne
 • Ciasteczka reklamowe.

Ciasteczka niezbędne: te ciasteczka są wymagane, aby możliwe było nawigowanie wewnątrz witryny i korzystanie z jej określonych funkcji. Takich plików cookie używa się na przykład, kiedy produkty trafiają do koszyka, a użytkownik może opuścić witrynę i wrócić do produktów w koszyku po powrocie na stronę.

Ciasteczka wydajnościowe: te pliki cookie rejestrują informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. które strony wywołują najczęściej i czy otrzymują oni od witryn komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych, na podstawie których możliwa jest identyfikacja użytkowników. Wszystkie informacje zgromadzone za pomocą tych plików cookie są anonimowe i służą wyłącznie do poprawiania funkcjonalności i usług w ramach witryny. Dlatego też ciasteczka wydajnościowe służą do przygotowywania statystyk na temat sposobów korzystania z witryny i mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych.

Ciasteczka funkcjonalne: służą do świadczenia żądanych przez użytkownika usług, np. jeśli chce on wyświetlić film. Ciasteczka funkcjonalne zapamiętują również ustawienia użytkownika w witrynie (np. lokalizację). Te pliki cookie nie mają możliwości śledzenia historii stron przeglądanych w innych witrynach ani nie mogą śledzić użytkownika, kiedy surfuje on po Internecie poza wizytami w naszej witrynie. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć pewnych wymaganych przez użytkownika usług.

Ciasteczka personalizacyjne: pliki cookies personalizacyjne umożliwiają rozpoznanie użytkownika, który wraca on do naszej witryny, a także personalizację treści i zapis ustawień użytkownika (np. preferencje w zakresie języka).

Ciasteczka reklamowe: te pliki cookie umożliwiają dopasowywanie reklam do użytkownika i jego zainteresowań w sposób bardziej zorientowany na użytkownika. Służą również do ograniczania częstotliwości wyświetlania reklamy użytkownikowi, mierzenia skuteczności kampanii reklamowych i analizy zachowania użytkowników po ich zobaczeniu. Ciasteczka reklamowe zwykle są umieszczone przez sieci reklamowe na stronach operatora witryny za ich zgodą. Rozpoznają one, czy użytkownik odwiedził witrynę i przekazuję tę informację innym stronom, np. reklamodawcom. Często są powiązane z funkcjami witryny oferowanymi przez taką firmę. Dlatego też korzystamy z ciasteczek reklamowych w celu ustanowienia powiązania z sieciami społecznościowymi. Sieci te mogą następnie korzystać z informacji na temat wizyty użytkownika, aby dostosować reklamy na innych witrynach do użytkownika i przekazać sieciom reklamowym, z których korzystamy informacje o wizycie użytkownika. Oznacza to, że zwyczaje użytkownika podczas przeglądania sieci można później wykorzystać, aby wyświetlić reklamy, które mogą go potencjalnie zainteresować.

Bezpośrednim celem ciasteczek reklamowych jest wyświetlanie użytkownikom reklam, które pasują do odwiedzanych przez nich stron w Internecie. W rezultacie, oferty firmy HARTING mogą wyświetlać się użytkownikowi w innych witrynach. W marketingu internetowym nazywa się to „retargetingiem”.

Uniemożliwianie przechowywania plików cookie: Ogólnie możliwe jest zablokowanie przechowywania plików cookie na dysku twardym poprzez włączenie opcji „Do not accept cookies” („Nie zapisuj plików cookie”) w ustawieniach przeglądarki. Ewentualnie można też skonfigurować przeglądarkę, aby zawsze pytała o zgodę na przechowywanie plików cookie. Dodatkowo, w dowolnym czasie można też usuwać już zapisane pliki cookie. Więcej informacji na temat dokładnego przeprowadzenia tych czynności można znaleźć na stronach pomocy używanej przeglądarki.

Uwaga: W razie całkowitego zablokowania użycia plików cookie z poziomu ustawień domyślnych w przeglądarce internetowej użytkownika, użytkownik może nie być w stanie korzystać z pewnych funkcji naszej witryny lub może korzystać z nich w ograniczonym zakresie.

W razie automatycznego usunięcia plików cookie w związku z ustawieniami domyślnymi użytkownika, może być konieczna reaktywacja plików cookie blokowania, które już zostały zainstalowane.

Dalsze informacje na temat stosowanych plików cookie można znaleźć w naszych wytycznych dotyczących plików cookie.

Newsletter

W ramach zapisu na mailowy newsletter firma HARTING potrzebuje adresu e-mail użytkownika, na który newsletter ten ma być wysyłany. Wszelkie inne informacje użytkownik podaje z własnej woli; zostaną one wykorzystane do bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem i dostosowania newslettera do jego osobistych preferencji oraz wyjaśniania zapytań związanych z adresem e-mail użytkownika.

W razie zapisania się do newslettera w niniejszej witrynie, firma HARTING będzie korzystać z podanych informacji wyłącznie w tym celu lub aby poinformować użytkownika o okolicznościach związanych z tą usługą lub zapisem do newslettera. Firma HARTING przekaże te dane swojemu dostawcy usług, firmie ClickDimensions (LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328) w celach związanych z zarządzaniem newsletterem i przesyłaniem go na adresy e-mail, a wspomniany dostawca usług będzie przechowywać te dane w usłudze Microsoft Dynamics. Państwa dane nie będą przechowywane na serwerach poza UE.

Aby otrzymywać newsletter, należy podać ważny adres e-mail, określić kraj oraz język. Poza tym przechowywane są również informacje o adresie IP, z którego użytkownik rejestruje się na newsletter oraz dacie i godzinie zamówienia newslettera. Firma HARTING potrzebuje tych danych jako dowodu naruszenia w razie, gdy adres e-mail podany przy rejestracji newslettera nie należy do użytkownika. W celu zapewnienia dalszych zabezpieczeń adresu e-mail niewłaściwie zarejestrowanego przez strony trzecie na liście obiegowej firmy HARTING, firma HARTING wdraża procedurę „podwójnej zgody”. W ramach tej procedury użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem po rejestracji, wysłaną na określony adres e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie linku podanego w tej wiadomości, użytkownik będzie otrzymywał jedynie wybrany przez siebie newsletter mailowy. W ramach tej procedury zapisuje się zamówienie na newsletter, wysyłkę wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przy wysyłaniu newslettera będziemy oceniać typowe zachowania użytkownika. W tym celu korzystamy z funkcji śledzenia oprogramowania ClickDimensions. Wysłana wiadomość e-mail zawiera tzw. sygnały nawigacyjne (web beacons) lub piksele śledzenia, które reprezentują jednopikselowe pliki obrazów przechowywanych w naszej witrynie. Przy takich ocenach łączymy zgromadzone dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem użytkownika. Linki otrzymane w newsletterze również zawierają ten identyfikator. Z danych uzyskanych w ten sposób korzystamy w celu tworzenia profilu użytkownika i dostosowania newslettera do indywidualnych zainteresowań użytkownika. W tym procesie rejestrujemy, kiedy użytkownik odczytuje nasz newsletter oraz które linki otwiera i na tej podstawie wyciągamy wnioski o możliwych zainteresowaniach użytkownika. Łączymy te dane z informacjami na temat czynności użytkownika w naszej witrynie.

Śledzenie z użyciem sygnałów nawigacyjnych nie jest możliwe, jeśli użytkownik dezaktywuje wyświetlanie obrazów w swoim programie pocztowym jako ustawienie standardowe. W takim wypadku niemożliwe będzie pełne wyświetlenie newslettera i korzystanie ze wszystkich jego funkcji. Jeśli możliwe jest ręczne wyświetlenie obrazów, przeprowadzone zostanie śledzenie opisane powyżej.

myHARTING

Aby korzystać z usługi myHARTING, użytkownik musi się w niej zarejestrować, podając swój adres e-mail (nazwa użytkownika), wybrane przez siebie hasło, nazwę i adres firmy, kraj, język, nazwisko i tytuł. Wszelkie inne żądane informacje nie są wymagane, ale można je podać dodatkowo. W ramach rejestracji firma HARTING korzysta z tzw. procedury podwójnej zgody, co oznacza, że rejestracja zostanie sfinalizowana dopiero po potwierdzeniu jej z użyciem wiadomości e-mail z potwierdzeniem, wysłanej w tym celu, poprzez kliknięcie linku w niej zawartego. W razie braku potwierdzenia użytkownika w ciągu 24 godzin, jego rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy. Konieczne jest podanie danych określonych powyżej. Wszelkie inne informacje można podać dobrowolnie za pomocą portalu.

Jeśli użytkownik korzysta z usługi myHARTING, przechowujemy wymagane przez nas dane w celu świadczenia usług do momentu dezaktywacji dostępu użytkownika. Przechowujemy również informacje podane dobrowolnie przez użytkownika przez cały okres korzystania przez niego z usługi myHARTING. W razie potrzeby, użytkownik może wyświetlić wszystkie dane w chronionym obszarze klientów w celu ich zmiany lub usunięcia przez firmę HARTING. Podstawą prawną jest art. 6 (1)(a, f) RODO.

W ramach ochrony przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich do danych użytkownika, połączenie jest szyfrowane z użyciem technologii TLS.

Oferty personalizowane i oparte na sposobie użytkowania

Chcemy, aby nasze oferty były najbardziej przydatne i ciekawe dla naszych użytkowników. W tym celu przesyłamy oferty i polecamy produkty, które możliwie najbardziej odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom użytkowników (oferty personalizowane i oparte na preferencjach użytkownika). Rejestrujemy takie dane za pomocą plików cookie i innych technologii.

Reklamy oparte na sposobie użytkowania: nasza witryna lub podlinkowana witryna, z której przechodzi użytkownik gromadzi i przetwarza informacje na temat zwyczajów użytkownika podczas użytkowania. Późniejsze korzyści przy dopasowaniu generowanych reklam do określonych obszarów zainteresowań to, w rezultacie, wyświetlanie mniej przypadkowo wybranych reklam. W komputerze użytkownika przechowuje się plik cookie, który rejestruje jego zwyczaje podczas użytkowania.

Dane potrzebne do realizacji reklam opartych na sposobie użytkowania rejestrujemy za pomocą następujących narzędzi:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google Tag Manager                

Informacje na temat ochrony danych dostawcy
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Opcja blokowania
http://bit.ly/1Q6YkQI

Więcej informacji na temat plików cookie i poszczególnych dostawców można znaleźć w witrynie youronlinechoices.com. Jest tam również opcja blokowania reklam internetowych opartych na sposobie użytkowania w poszczególnych lub wszystkich narzędziach.

Oferty personalizowane: korzystamy również z tych technologii, aby rozpoznawać powracających użytkowników. Oferty personalizowane są oparte na analizie historii zakupów poszczególnych odwiedzających oraz ich użycia mediów elektronicznych.

W szczególności wykorzystujemy następujące dane, aby dostosować reklamy do użytkowników i ich zainteresowań:

 • dane podane w koncie klienta użytkownika oraz dane podane nam przez użytkownika w ramach realizacji zakupów (dane główne)
 • dane związane z poprzednimi lub przyszłymi zakupami użytkownika od firmy HARTING (dane dotyczące transakcji) oraz powiązane z nimi informacje (np. preferencje użytkownika dotyczące kupowanych lub konfigurowanych produktów)
 • informacje (w tym informacje przekazywane między urządzeniami) automatycznie generowane przy wizytach w naszych portalach elektronicznych (w witrynie lub aplikacji), w tym data i czas wizyty (dane użytkowe) oraz powiązane z takimi odwiedzinami informacje (np. często wyświetlane treści)
 • produkty wyszukiwane lub wyświetlane w naszych portalach elektronicznych

Analiza i ocena określonych informacji pozwala nam tworzyć indywidualne oferty i polecać produkty w oparciu o zainteresowania użytkowników. Spersonalizowane oferty można wysyłać pocztą, przedstawiać podczas wizyt w mediach elektronicznych firmy (w witrynie lub aplikacji) bądź też, w razie wyrażenia odrębnej zgody, za pomocą poczty e-mail lub powiadomień typu push.

W celu optymalizacji naszych ofert w oparciu o zainteresowania użytkownika korzystamy z poniższego narzędzia:

Acquia Lift

HARTING.com korzysta z usługi Acquia Lift zapewnianej przez Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Wszelkie gromadzone dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach w UE.

Acquia Lift służy do personalizacji, umożliwiając rejestrowanie zainteresowań, preferencji i zwyczajów użytkowników.

W tym celu Acquia Lift korzysta z plików cookie, aby rozpoznać użytkowników powracających na naszą witrynę. Analizując aktywność użytkowników podczas wcześniejszych wizyt, możemy oferować im treści dopasowane do ich konkretnych zainteresowań.

Acquia Lift korzysta również z metod geotargetingu w celu określenia regionu, z którego pochodzą użytkownicy. Pozwala nam to zapewniać im treści dostosowane do lokalnych zainteresowań, np. stosować widżety kontaktowe, zapewniające informacje kontaktowe odpowiednie dla regionu użytkownika. Nie przechowujemy adresów IP, są one wykorzystywane wyłącznie dla celów tej procedury.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookie poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce lub deaktywację Acquia Lift. W tym jednak przypadku, użytkownik nie będzie mógł korzystać z zalet zapewnianych przez Acquia Lift w naszej witrynie (funkcji i dostosowanych treści).

Mierzenie i analizowanie zasięgu za pomocą Google Analytics

Aby zapewnić, że budowa naszej witryny spełnia potrzeby użytkowników, tworzymy pseudonimizowane profile użytkowników za pomocą Google Analytics, narzędzia do analiz sieciowych zapewnianego przez Google Inc. („Google”). Google korzysta z plików cookie, aby ułatwić analizę sposobu korzystania z witryny przez poszczególnych użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ aktywowaliśmy dla naszej witryny opcję anonimizacji adresów IP, adres IP ulega skróceniu przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub inne strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest wysyłany tylko na serwer Google w USA i tam jest skracany w szczególnych okolicznościach. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu firmy HARTING w celu przeprowadzania dla nas analizy sposobu korzystania przez użytkownika z tej witryny, tworzenia raportów o aktywności w witrynie oraz świadczenia dla nas dodatkowych usług w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę internetową użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie łączy się z żadnymi innymi danymi Google.

Uniemożliwianie pomiaru i analizy zasięgu oraz tworzenia profili

Użytkownik może w dowolnym czasie uniemożliwić pomiar zasięgu i tworzenie profile użytkowników (pseudonimizowanych lub personalizowanych) przez Google Analytics. Dostępne są następujące opcje:deaktywację Google Analytics

 • Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie stosowanych w celu tworzenia profilu poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce, zgodnie z opisem powyżej.
 • Kolejną opcją jest instalacja „pliku cookie blokowania”, który można znaleźć pod następującym adresem: Usuwanie konta Google Analytics. Jednakże, analiza sieciowa jest przerwana wyłącznie na tak długi czas, przez jaki plik cookie blokowania jest przechowywany przez przeglądarkę.
 • Zależnie od stosowanej przeglądarki, użytkownik ma możliwość zainstalowania wtyczki przeglądarki, która uniemożliwia śledzenie jego aktywności. Wystarczy zainstalować wtyczkę przeglądarki, którą można w niej pobrać.

Bezpieczeństwo danych

Zwracamy uwagę, że niemożliwe jest zagwarantowanie całkowitej ochrony danych osobowych w przypadku przesyłania przez Internet za pomocą aktualnie dostępnych technologii. W pewnych okolicznościach, strony trzecie mogą naruszać bezpieczeństwo sieci bez autoryzacji i śledzić korespondencję z użyciem poczty e-mail. Należy zwrócić uwagę, że w tej sytuacji przekazywanie danych za pomocą poczty e-mail zwykle odbywa się bez szyfrowania.

Okres przechowywania

HARTING będzie przechowywać dane osobowe zgromadzone w celach biznesowych przez okres wymagany na potrzeby stosunków biznesowych, a następnie usunie te dane. Konieczność biznesowa przestaje mieć zastosowanie najpóźniej w momencie wygaśnięcia wszystkich roszczeń, które mogą wynikać ze stosunków biznesowych zgodnie z ogólnymi rozporządzeniami. W razie wątpliwości można przyjąć, że jest to okres 10 lat po ostatniej transakcji. Jeśli firma HARTING uzyskała dane osobowe, po czym nie doszło do żadnej transakcji biznesowej, dane te zostaną usunięte najpóźniej po 3 latach. Firma HARTING oczywiście usunie dane również w przypadku, gdy nie ma zastosowania żaden cel biznesowy lub gdy przestaje on mieć zastosowanie, a użytkownik wycofuje swoją zgodę.

Prawo dostępu, korygowania i informacji

Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie uzyskać dostęp do przechowywanych o nim danych, ich pochodzenia i odbiorców, a także poznać cel ich przechowywania. Może również korygować i usuwać swoje dane (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”).

Inne opcje wyświetlenia informacji na temat gromadzenia danych osobowych przez firmę HARTING Technology Group zgodnie z artykułem 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE dostępne są poniżej:

Wycofanie zgody

Użytkownik może w dowolnym czasie pisemnie lub elektronicznie cofnąć udzieloną zgodę na korzystanie z jego danych. To samo dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 6 (1)(f) RODO.

Wycofanie zgody przez e-mail: [email protected]

Wycofanie za pośrednictwem poczty: HARTING Polska Sp. z o.o., ul. ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław (z dopiskiem: „RODO”)

W razie cofnięcia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych, firma HARTING Polska Sp. z o.o. nie będzie mogła świadczyć pewnych usług, np. związanych z udziałem w konkursach.

W razie zgłoszenia takiego zastrzeżenia, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać danych osobowych użytkownika. Zasada ta nie ma zastosowania, jeśli przedstawimy nieodparte, istotne powody kontynuowania przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika, lub jeśli przetwarzanie zapewnia i umożliwia dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

Organ przyjmujący skargi

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę w dowolnym czasie do odpowiedniego organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres pocztowy: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

Ważność polityki ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian lub dostosowywania niniejszej polityki ochrony danych. Ostatnie zmiany w niniejszej polityce wprowadzono 6 sierpnia 2018 r.