Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Każdorazowy dostęp użytkownika do strony w naszej witrynie i wywołanie pliku powoduje zapisanie oraz anonimizację danych związanych z tym procesem w pliku dziennika na naszym serwerze. W procesie tym natychmiast automatycznie usuwane są elementy identyfikacji osobowej.

Każdy zapis danych obejmuje głównie następujące elementy:

 • stronę, z której wysłano żądanie pliku
 • nazwę pliku
 • datę i godzinę żądania
 • adres IP urządzenia, z którego wysłano żądanie
 • wielkość przesłanych danych
 • status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono danych itp.)
 • opis typu użytej przeglądarki internetowej

Te anonimizowane i przechowywane dane ocenia się wyłącznie w celach statystycznych.

Jeśli w witrynie jest opcja wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imiona i nazwiska, adresy fizyczne), dane takie użytkownik podaje wyłącznie z własnej woli i w ściśle określonym celu. Dane te będą przetwarzane w ścisłej zgodności z przepisami prawa. Informacje wymagane zostały odpowiednio oznaczone.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celach biznesowych firmy (Art. 6 (1)(f) RODO), z zachowaniem zasad poufności i nie będą przekazywane stronom trzecim bez upoważnienia.

Użytkownicy będą identyfikowani osobowo z wykorzystywanymi przez siebie ofertami wyłącznie za swoją zgodą (patrz poniżej).

Stosujemy strony trzecie jako dostawców usług przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w ramach realizacji własnych celów biznesowych. Takimi dostawcami usług są dostawcy usług chmury, usługodawcy przeprowadzający analizy aktywności i świadczący usługi analityki sieciowej. Szczegółowy opis takich usług można znaleźć poniżej.

W razie zapisania się do newslettera lub do myHARTING w niniejszej witrynie, będziemy korzystać z podanych informacji wyłącznie w tym celu lub aby poinformować użytkownika o okolicznościach związanych z tą usługą lub zapisem do newslettera. Przekazujemy te dane swojemu dostawcy usług, firmie ClickDimensions (LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328) w celach związanych z zarządzaniem, dane tego dostawcy będą składowane w Microsoft Azure Serivces dla Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland) takie jak MS Dynamics lub Power BI. Państwa dane nie będą przechowywane na serwerach poza UE.

Na własne żądanie, użytkownicy mogą w dowolnym czasie uzyskać informacje na temat typu i zakresu danych osobowych przechowywanych na ich temat. Dodatkowo mają prawo sprostować, zablokować oraz usunąć takie dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Dane kontaktowe odpowiednich jednostek

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych gromadzonych w niniejszej witrynie oraz w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego jest: 
HARTING Polska Sp. z o.o., ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław
Tel.: 71 352 81 71; E-ma
il: [email protected]

Mechanizmy śledzenia

Mechanizmy śledzenia pozwalają operatorom witryny monitorować oraz, w razie potrzeby, kontrolować środki marketingu internetowego wdrożone na podstawie ich skuteczności. Zwroty „kontrola sieci”, „analiza sieci” lub „analiza ruchu” są często używane jako synonimy pojęcia śledzenie. Śledzenie obejmuje monitorowanie efektywności, kontrolę i analizowanie skuteczności witryny oraz wdrożonych środków marketingu internetowego.

Mechanizmy wykorzystywane do śledzenia ogólnie badają pochodzenie odwiedzających witrynę, ich czynności i aktywność na platformie oraz, jeśli ma to znaczenie, co się dzieje, kiedy opuszczają oni witrynę. Są dwie główne metody śledzenia.
Stosujemy mechanizmy śledzenia, aby mierzyć i analizować zasięg oraz personalizować oferty. W przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, stosujemy mechanizmy śledzenia do tworzenia profilu.

Pomiar i analiza zakresu

Mierzenie i analiza zasięgu (zwane również analizą strumienia kliknięć, analizą ruchu danych, analizą ruchu, analizą sieci, kontrolą sieci itp.) to gromadzenie danych i ich analiza w związku z zachowaniem odwiedzających witryn. Jeden mechanizm analityczny zwykle bada pochodzenie odwiedzających, obszary witryny przez nich odwiedzone oraz czas przeglądania konkretnych stron i kategorii. Służy głównie do optymalizacji witryny i usprawnienia osiągania określonych celów (np. zwiększenia wyświetleń strony, częstotliwości odwiedzin, subskrypcji newslettera). W analizie sieciowej można rozróżnić głównie procedury oceniające do stałego mierzenia skuteczności stron oraz metody identyfikowania słabych stron witryn oraz sposobów na ich usprawnienie.

Pliki cookie

Na tej stronie używamy plików cookies, które zapisują się na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik gdy tylko wejdzie na naszą stronę. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym, przypisane do przeglądarki, z której korzysta użytkownik. Pliki cookies przenoszą informacje do jednostki przetwarzającej te pliki, która je ustawia, np. na temat korzystania ze strony internetowej. Możemy to być my, jako operator strony internetowej, ale także strony trzecie. Pliki cookies nie uruchamiają programów i nie mogą przenosić wirusów na komputer.

Korzystanie z plików cookie ułatwia nawigację i zapewnia wysoki stopień wygody w użytkowaniu witryny. Pliki cookie pomagają również w identyfikacji szczególnie popularnych części witryny. Umożliwiają zachowanie informacji przez pewien czas oraz identyfikację komputera użytkownika. Trwałe pliki cookie umożliwiają nam usprawnianie interfejsu użytkownika i personalizowanie sposobu wyświetlania naszych usług ("trwałe cookies"). Korzystamy również z tak zwanych sesyjnych plików cookie, które usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika ("czasowe cookies"). 

Na naszej witrynie korzystamy z następujących pięciu kategorii plików cookie (ciasteczek):

Niezbędne pliki cookies: te pliki cookies są wymagane, aby móc poruszać się po witrynie i korzystać z określonych funkcji, istotnych zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo. Zapewniają stabilność strony internetowej, oferują bezpieczne logowanie, przechowują np. postęp zamówienia, dane logowania i koszyk oraz zapisują ustawienia języka.

Funkcjonalne pliki cookies: te pliki służą do świadczenia żądanych usług, na przykład, jeśli użytkownik chce obejrzeć film. Funkcjonalne pliki cookies są również używane do zachowania ustawień, które użytkownik wprowadza na stronie internetowej (np. lokalizacji). Te pliki cookies nie są w stanie śledzić historii przeglądania na innych stronach i nie mogą śledzić, gdzie użytkownik surfował po Internecie poza naszą witryną. Bez tych plików cookies nie jesteśmy w stanie zapewnić niektórych usług dla użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie do poprawy funkcjonalności i obsługi strony internetowej.

Statystyczne pliki cookies: aby jeszcze bardziej ulepszyć naszą ofertę i stronę internetową, zbieramy anonimowe dane do statystyk i analiz. Za pomocą tych plików cookies możemy na przykład określić liczbę odwiedzających i wpływ niektórych stron naszej witryny oraz zoptymalizować naszą zawartość. Ponadto w naszej witrynie używamy plików cookies, które pozwalają nam analizować zachowania użytkowników podczas surfowania. Analityczne pliki cookies pozwalają nam analizować witrynę, abyśmy mogli zmierzyć i poprawić wydajność naszych stron. Dane zebrane od użytkowników w ten sposób, są pseudoanimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności, aby przypisanie tych danych do konkretnego użytkownik było niemożliwe. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi na temat użytkownika.

Spersonalizowane pliki cookies: Używamy spersonalizowanych plików cookies, aby rozpoznać danego użytkownika, gdy ponownie odwiedza naszą stronę internetową, oraz aby spersonalizować treść i zapisać ustawienia. Te pliki cookies służą do wyświetlania spersonalizowanych treści zgodnie z osobistymi zainteresowaniami użytkownika. Używamy również plików cookies do retargetingu lub remarketingu, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które są odpowiednie dla osobistych zainteresowań użytkowników w oparciu o ich indywidualne nawyki przeglądania stron w ramach odpowiedniej sieci reklamowej. Na tych stronach mogą być wyświetlane reklamy związane z treściami, które wcześniej oglądał użytkownik na innych stronach internetowych.

Kontrola nad plikami cookies: Pliki cookies wymagane do działania tej witryny są ustawiane automatycznie po wywołaniu witryny. Pozostałe pliki cookies i funkcje, które nie są wymagane przez nas, jako operatora czy przez jakiekolwiek strony trzecie, aby korzystać z tej strony internetowej, mogą być wykorzystane tylko za zgodą użytkownika. W tym celu po wywołaniu tej strony internetowej, prosimy o wybranie dozwolonych plików cookies i funkcji. Ten wybór jest przechowywany w pliku cookie, dopóki użytkownik nie usunie go ze swojego urządzenia końcowego.

W ustawieniach plików cookies na naszej stronie internetowej można znaleźć dodatkowe informacje na temat konkretnych używanych plików cookies. Tam w dowolnym momencie użytkownik może zmienić wybór dozwolonych plików cookies i funkcji za pomocą instrukcji użytkownika dotyczącej zgody na pliki cookies. Podsumowując, użytkownik może ustawić użycie plików cookies na dysku twardym w ustawieniach przeglądarki. Uwaga: w takim przypadku, jeśli użytkownik całkowicie zablokuje w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta, możliwość używania plików cookies, nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji naszej witryny lub będą one ograniczone.


ClickDimensions

W ramach zapisu na mailowy newsletter, potrzebujemy adresu e-mail użytkownika, na który newsletter ten ma być wysyłany. Wszelkie inne informacje użytkownik podaje z własnej woli; zostaną one wykorzystane do bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem i dostosowania newslettera do jego osobistych preferencji oraz wyjaśniania zapytań związanych z adresem e-mail użytkownika.

Aby otrzymywać newsletter, należy podać ważny adres e-mail, określić kraj oraz język. Poza tym przechowywane są również informacje o adresie IP, z którego użytkownik rejestruje się na newsletter oraz dacie i godzinie zamówienia newslettera. Potrzebujemy tych danych jako dowodu naruszenia w razie, gdy adres e-mail podany przy rejestracji newslettera nie należy do użytkownika. W celu zapewnienia dalszych zabezpieczeń adresu e-mail niewłaściwie zarejestrowanego przez strony trzecie na naszej liście obiegowej, wdrażamy procedurę „podwójnej zgody”. W ramach tej procedury użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem po rejestracji, wysłaną na określony adres e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie linku podanego w tej wiadomości, użytkownik będzie otrzymywał jedynie wybrany przez siebie newsletter mailowy. W ramach tej procedury zapisuje się zamówienie na newsletter, wysyłkę wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przy wysyłaniu newslettera będziemy oceniać typowe zachowania użytkownika. W tym celu korzystamy z funkcji śledzenia oprogramowania ClickDimensions. Wysłana wiadomość e-mail zawiera tzw. sygnały nawigacyjne (web beacons) lub piksele śledzenia, które reprezentują jednopikselowe pliki obrazów przechowywanych w naszej witrynie. Przy takich ocenach łączymy zgromadzone dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem użytkownika. Linki otrzymane w newsletterze również zawierają ten identyfikator. Z danych uzyskanych w ten sposób korzystamy w celu tworzenia profilu użytkownika i dostosowania newslettera do indywidualnych zainteresowań użytkownika. W tym procesie rejestrujemy, kiedy użytkownik odczytuje nasz newsletter oraz które linki otwiera i na tej podstawie wyciągamy wnioski o możliwych zainteresowaniach użytkownika. Łączymy te dane z informacjami na temat czynności użytkownika w naszej witrynie.

Śledzenie z użyciem sygnałów nawigacyjnych nie jest możliwe, jeśli użytkownik dezaktywuje wyświetlanie obrazów w swoim programie pocztowym jako ustawienie standardowe. W takim wypadku niemożliwe będzie pełne wyświetlenie newslettera i korzystanie ze wszystkich jego funkcji. Jeśli możliwe jest ręczne wyświetlenie obrazów, przeprowadzone zostanie śledzenie opisane powyżej. W ustawieniach cookie na naszej stronie internetowej, możliwe jest odnalezienie informacji na temat konkretnie stosowanych plików cookie.

myHARTING

Aby korzystać z usługi myHARTING, użytkownik musi się w niej zarejestrować, podając swój adres e-mail (nazwa użytkownika), wybrane przez siebie hasło, nazwę i adres firmy, kraj, język, nazwisko i tytuł. Wszelkie inne żądane informacje nie są wymagane, ale można je podać dodatkowo. W ramach rejestracji korzystamy z tzw. procedury podwójnej zgody, co oznacza, że rejestracja zostanie sfinalizowana dopiero po potwierdzeniu jej z użyciem wiadomości e-mail z potwierdzeniem, wysłanej w tym celu, poprzez kliknięcie linku w niej zawartego. W razie braku potwierdzenia użytkownika w ciągu 24 godzin, jego rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy. Konieczne jest podanie danych określonych powyżej. Wszelkie inne informacje można podać dobrowolnie za pomocą portalu.

Jeśli użytkownik korzysta z usługi myHARTING, przechowujemy wymagane przez nas dane w celu świadczenia usług do momentu dezaktywacji dostępu użytkownika zgodnie z art. 6 (1)(f) RODO. Przechowujemy również informacje podane dobrowolnie przez użytkownika przez cały okres korzystania przez niego z usługi myHARTING. W razie potrzeby, użytkownik może wyświetlić wszystkie dane w chronionym obszarze klientów w celu ich zmiany lub usunięcia przez nas. Podstawą prawną jest art. 6 (1)(a) RODO.

W ramach ochrony przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich do danych użytkownika, połączenie jest szyfrowane z użyciem technologii TLS.

Oferty personalizowane i oparte na sposobie użytkowania

Chcemy, aby nasze oferty były najbardziej przydatne i ciekawe dla naszych użytkowników. W tym celu przesyłamy oferty i polecamy produkty, które możliwie najbardziej odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom użytkowników (oferty personalizowane i oparte na preferencjach użytkownika). Rejestrujemy takie dane za pomocą plików cookie i innych technologii.

Reklamy oparte na sposobie użytkowania: nasza witryna lub podlinkowana witryna, z której przechodzi użytkownik gromadzi i przetwarza informacje na temat zwyczajów użytkownika podczas użytkowania. Późniejsze korzyści przy dopasowaniu generowanych reklam do określonych obszarów zainteresowań to, w rezultacie, wyświetlanie mniej przypadkowo wybranych reklam. W komputerze użytkownika przechowuje się plik cookie, który rejestruje jego zwyczaje podczas użytkowania.

Stosujemy narzędzi poniższych firm do zbierania danych aby dostarczyć użytkownikowi dostosowanych reklam online:

 • Google
 • Facebook
 • Quora
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Bing

W ustawieniach cookie na naszej stronie internetowej, możliwe jest odnalezienie informacji na temat konkretnie stosowanych plików cookie.

Oferty personalizowane: korzystamy również z tych technologii, aby rozpoznawać powracających użytkowników. Oferty personalizowane są oparte na analizie historii zakupów poszczególnych odwiedzających oraz ich użycia mediów elektronicznych.

W szczególności wykorzystujemy następujące dane, aby dostosować reklamy do użytkowników i ich zainteresowań:

 • dane podane w koncie klienta użytkownika oraz dane podane nam przez użytkownika w ramach realizacji zakupów (dane główne)
 • dane związane z poprzednimi lub przyszłymi zakupami użytkownika od firmy HARTING (dane dotyczące transakcji) oraz powiązane z nimi informacje (np. preferencje użytkownika dotyczące kupowanych lub konfigurowanych produktów)
 • informacje (w tym informacje przekazywane między urządzeniami) automatycznie generowane przy wizytach w naszych portalach elektronicznych (w witrynie lub aplikacji), w tym data i czas wizyty (dane użytkowe) oraz powiązane z takimi odwiedzinami informacje (np. często wyświetlane treści)
 • produkty wyszukiwane lub wyświetlane w naszych portalach elektronicznych

Analiza i ocena określonych informacji pozwala nam tworzyć indywidualne oferty i polecać produkty w oparciu o zainteresowania użytkowników. Spersonalizowane oferty można wysyłać pocztą, przedstawiać podczas wizyt w mediach elektronicznych firmy (w witrynie lub aplikacji) bądź też, w razie wyrażenia odrębnej zgody, za pomocą poczty e-mail lub powiadomień typu push.

W celu optymalizacji naszych ofert w oparciu o zainteresowania użytkownika korzystamy z poniższego narzędzia:

Acquia Lift

Na naszej stronie korzystamy z usługi Acquia Lift zapewnianej przez Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Wszelkie gromadzone dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach w UE.

Acquia Lift służy do personalizacji, umożliwiając rejestrowanie zainteresowań, preferencji i zwyczajów użytkowników.

W tym celu Acquia Lift korzysta z plików cookie, aby rozpoznać użytkowników powracających na naszą witrynę. Analizując aktywność użytkowników podczas wcześniejszych wizyt, możemy oferować im treści dopasowane do ich konkretnych zainteresowań.

Acquia Lift korzysta również z metod geotargetingu w celu określenia regionu, z którego pochodzą użytkownicy. Pozwala nam to zapewniać im treści dostosowane do lokalnych zainteresowań, np. stosować widżety kontaktowe, zapewniające informacje kontaktowe odpowiednie dla regionu użytkownika. Nie przechowujemy adresów IP, są one wykorzystywane wyłącznie dla celów tej procedury.

Mierzenie i analizowanie zasięgu za pomocą Google Analytics

Aby zapewnić, że budowa naszej witryny spełnia potrzeby użytkowników, tworzymy pseudonimizowane profile użytkowników za pomocą Google Analytics, narzędzia do analiz sieciowych zapewnianego przez Google Inc. Amphitheatre Parkway 1600, 94043 Mountain View, CA (US) and Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google”). Google korzysta z plików cookie, aby ułatwić analizę sposobu korzystania z witryny przez poszczególnych użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ aktywowaliśmy dla naszej witryny opcję anonimizacji adresów IP, adres IP ulega skróceniu przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub inne strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest wysyłany tylko na serwer Google w USA i tam jest skracany w szczególnych okolicznościach. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu firmy HARTING w celu przeprowadzania dla nas analizy sposobu korzystania przez użytkownika z tej witryny, tworzenia raportów o aktywności w witrynie oraz świadczenia dla nas dodatkowych usług w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę internetową użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie łączy się z żadnymi innymi danymi Google.

Bezpieczeństwo danych

Zwracamy uwagę, że niemożliwe jest zagwarantowanie całkowitej ochrony danych osobowych w przypadku przesyłania przez Internet za pomocą aktualnie dostępnych technologii. W pewnych okolicznościach, strony trzecie mogą naruszać bezpieczeństwo sieci bez autoryzacji i śledzić korespondencję z użyciem poczty e-mail. Należy zwrócić uwagę, że w tej sytuacji przekazywanie danych za pomocą poczty e-mail zwykle odbywa się bez szyfrowania.

Okres przechowywania

Będziemy przechowywać dane osobowe zgromadzone w celach biznesowych przez okres wymagany na potrzeby stosunków biznesowych, a następnie usunie te dane. Konieczność biznesowa przestaje mieć zastosowanie najpóźniej w momencie wygaśnięcia wszystkich roszczeń, które mogą wynikać ze stosunków biznesowych zgodnie z ogólnymi rozporządzeniami. W razie wątpliwości można przyjąć, że jest to okres 10 lat po ostatniej transakcji. Jeśli uzyskaliśmy dane osobowe, po czym nie doszło do żadnej transakcji biznesowej, dane te zostaną usunięte najpóźniej po 3 latach. Oczywiście usuwamy dane również w przypadku, gdy nie ma zastosowania żaden cel biznesowy lub gdy przestaje on mieć zastosowanie, a użytkownik wycofuje swoją zgodę.

Prawo do: dostępu, przechowywania, informacji

Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie uzyskać dostęp do przechowywanych o nim danych, ich pochodzenia i odbiorców, a także poznać cel ich przechowywania. Może również korygować i usuwać swoje dane (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”).

Inne opcje wyświetlenia informacji na temat gromadzenia danych osobowych przez firmę HARTING Technology Group zgodnie z artykułem 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE dostępne są poniżej:

Wycofanie zgody

Użytkownik może w dowolnym czasie pisemnie lub elektronicznie cofnąć udzieloną zgodę na korzystanie z jego danych. To samo dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 6 (1)(f) RODO.

Wycofanie zgody przez e-mail: [email protected]

Wycofanie za pośrednictwem poczty: HARTING Polska Sp. z o.o., ul. ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław (z dopiskiem: „RODO”)

W razie cofnięcia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych, firma HARTING Polska Sp. z o.o. nie będzie mogła świadczyć pewnych usług, np. związanych z udziałem w konkursach.

W razie zgłoszenia takiego zastrzeżenia, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać danych osobowych użytkownika. Zasada ta nie ma zastosowania, jeśli przedstawimy nieodparte, istotne powody kontynuowania przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika, lub jeśli przetwarzanie zapewnia i umożliwia dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

Organ przyjmujący skargi

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę w dowolnym czasie do odpowiedniego organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres pocztowy: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

Ważność polityki ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian lub dostosowywania niniejszej polityki ochrony danych. Ostatnie zmiany w niniejszej polityce wprowadzono 23 marca 2020 r.