Rynki

Technologia wodorowa

Nasze zrównoważone rozwiązania dla przemysłu wodorowego oferują łączność w szerokiej gamie sektorów. Nasze modułowe i indywidualnie konfigurowalne komponenty oraz specjalne rozwiązania systemowe są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest monitorowanie i kontrola produkcji wodoru, jego magazynowania, dystrybucji i napełniania.