Trendy

Modularyzacja

Modularyzacja to jedno z podstawowych wymagań zintegrowanego przemysłu i zmian, które niesie z sobą koncepcja smart factory. Smart factory oznacza odejście od czasochłonnych, sztywnych struktur, takich jak stabilne konfiguracje zakładu.

Identyfikacja

Aby móc zaimplementować procesy dla zintegrowanego przemysłu, kluczowym wymaganiem jest wyraźne, zautomatyzowane wykrywanie i lokalizowanie obiektów. Wytwarzane produkty oraz komponenty muszą mieć własny identyfikator.

Integracja

Integracja odbywa się na różnych poziomach i jest charakterystyczna dla zintegrowanego przemysłu; wykorzystuje dane wygenerowane przez rozwiązania cyfrowe. Naszym celem jest, by dane produkcyjne były łatwe w użyciu i dostępne dla nowych usług.

Cyfryzacja

Postępująca cyfryzacja produkcji przemysłowej wymaga coraz więcej inteligentnego sprzętu na poziomie obiektu. Nasze systemy modułowe wspierają klientów w rozproszonym gromadzeniu danych i ich analizie.