Trendler

Modülerleştirme

Modülerleştirme, Entegre Endüstri ve akıllı fabrikaların yol açtığı değişiklikler için temel gereksinimlerden biridir. Akıllı fabrikalar, sabit tesis konfigürasyonlarını içeren tek seferlik işletmeye alma ve katı yapılardan ayrılma anlamına gelir.

Tanımlama

Entegre Endüstri için süreçleri uygulamak adına temel gereksinim, nesnelerin açık, otomatik tanınması ve yerelleştirilmesidir. Bileşenlerin yanı sıra üretilen ürünlerin de kendi tanımlayıcıları olmalıdır.

Entegrasyon

Entegrasyon farklı düzeylerde gerçekleşir ve Entegre Endüstri için belirleyicidir; dijitalleştirme tarafından üretilen veriyi kullanır. Endüstriyel üretim verilerini yeni hizmetler için mümkün olduğunca kullanımı kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Dijitalleştirme

Endüstriyel üretimde süregelen dijitalleştirme, saha düzeyinde gitgide daha akıllı donanım gerektirmektedir. Modüler sistemlerimiz, dağıtık verinin toplanmasında ve değerlendirilmesinde size destek olur.