Trends

Kişiselleştirme

Ürünlerin artan şekilde kişiselleştirilmesi (seri kişiselleştirme) katma değer zinciri boyunca yayılmakta olup dördüncü sanayi devrimi için ilk kıvılcımı sağlamıştır. Tüketici ürünleri ve endüstriyel çözümler, müşteri gereksinimlerine optimum seviyede uyarlanmaktadır.