Küresel Entegre Yönetim Sistemi

Müşterilerimiz için kalite; avantajlar, paranın karşılığını almak ve dakiklik demektir. Bu nedenle HARTING kalitesini, şirketin tüm iç ve dış faaliyetlerini kapsayan bütüncül bir konsept olarak görüyoruz.

Bu sayede esnekliğimizi koruma ve tüm süreçleri piyasadaki asıl ihtiyaçlara ayrı ayrı uyarlama imkanı bulabiliyoruz. Ancak bu şekilde performans ve yenilik aracılığıyla müşterileri ikna edebilen çözümler yaratabiliyoruz.

Kalite, bir karakteristik özellikten çok daha fazlasıdır.

Her şeyden önce, asla taviz verilmeyecek bir duruştur. Biz bu duruşu, güvenilirlikten değişimler karşısında esnekliğe kadar kalite anlayışımızın her alanında uyguluyoruz.

Philip Harting
Yönetim Kurulu Başkanı

Kalite yönetimi, rekabet gücü demektir

HARTING Teknoloji Grubu'nun temelinde daima en katı kalite standartları yer almış olup 1991'den beridir, Alman kalite sistemi belgelendirme şirketi GUTcert tarafından denetlenen ISO 9001'e uygun olarak çalışmaktadır. Ayrıca şirket birkaç yıldır süreç oryantasyonuna da odaklanmaktadır. Buradaki amaç müşteri odaklı olma, verimlilik ve mükemmelliği en üst seviyeye çıkarmaktır.
Tüm uluslararası iştiraklerimiz istikrarlı bir şekilde aynı sisteme bağlı kalarak çalışmaktadır. Bu sayede, HARTING Grubu yönetimi sizin rekabet gücünüzü destekler.

Kalite çoğu zaman göz önünde değildir ve bulunması gerekir

HARTING ürünleri modern demiryolu teknoloji ve otomasyon sistemlerinin bileşenlerinde bulunmaktadır. Telekomünikasyon baz istasyonlarında bile HARTING kaliteli ürünler hemen göze çarpmaz. HARTING ürünlerinin desteği olmasa çoğu robot teklemeye başlar, bazı rüzgar türbinleri dururdu.

Bir yüceliği ön plana çıkarmak günümüzde bile her zaman çok önemli değildir. Asıl değerler çoğu zaman küçük ayrıntıların içinde gizlidir. Bu durum hem teknoloji dünyasında hem de doğada görülmektedir. Toprağın içinde duran kesilmemiş bir elmas sadece son dokunuş yapıldıktan sonra gerçek kalitesini gözler önüne serer ve biz onu tüm ışıltısı ve şıklığı ile görebiliriz.

Bizim süreçlerimiz, müşteriyi en büyük avantajlara ulaştıran yolu açar.

Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız net süreçlere sahip olmanız gerekir. Bu nedenle, dünya genelinde net bir şekilde tanımlanmış standartlar oluşturduk. Bunlar ürün geliştirme, üretim, lojistik çalışmalarından müşteri hizmetlerine kadar uzanmaktadır. Bu özgün yöntem ile müşterilerimizin, nerede olduklarından ve hangi ürünü kullandıklarından bağımsız olarak HARTING kalitesinin tüm avantajlarından faydalanmalarını sağlıyoruz.

Süreç modeli

Kalite en üst kademeden başlar

Şirketin hangi yönde ve nasıl ilerleyeceği konusunda nihai kararları yönetim ve destek personeli vermektedir. Onların yardımı ile bu yolda ilerlemeye devam edebiliyor ve gerekli tüm değişiklikleri yapabiliyoruz. EFQM modeli, Kurumsal Karne ve MBO hedef anlaşmaları gibi piyasanın önde gelen araçlarını kullanan HARTING kurumsal yönetimi, burada elde edilen başarının kilit unsurudur.

Kalite, başarımızın temel bir bileşenidir. Bu durum sadece sattığımız sorunsuz ürünler için geçerli değildir. Buna özellikle, şirket bünyesinde hatasız olarak yürütülen tüm süreçler dahildir.

Çalışanlarımız sayesinde var oluyoruz

Bunu güvence altına almak için şirkette en yüksek seviyede motivasyona ve gerekli niteliklere sahip doğru kişilerin olması gerekir. Çalışanlarımız şirketimizin en değerli varlığıdır.

Sistematik eğitim, çalışanların düzenli olarak değerlendirilmesi ve araştırma çalışmaları ile kişisel bağlılık seviyesini yükseltiyoruz. Devam eden bir tecrübe alışverişi ve sürekli bir bilgi aktarımı olmasını sağlamak için şirkette modern iletişim ve bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Yeni HARTING veri merkezi, farklı bölgelerde güvenilir teknoloji kullanımı aracılığıyla gerekli sistem güvenilirliğini ve veri güvenliğini sağlamaktadır.

Son olarak önemli noktalardan bir diğeri de, HARTING Grubu'nun uzun vadeli planlama, istikrar, verimlilik ve yenilikçi yapısının temeli mali yönetimdir.

Teknoloji ve kalite yönetimimiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm kalite yönetimi belgelerimizi burada görebilirsiniz.