Globalt integrerat ledningssystem

Kvalitet innebär fördelar, mervärde för pengarna och punktlighet för våra kunder. Det är därför vi ser HARTING-kvalitet som ett holistiskt koncept där företagets alla interna och externa aktiviteter ingår.

Det gör att vi kan bibehålla vår flexibilitet och anpassa alla processer individuellt till marknadens aktuella krav. Det är endast då vi skapar lösningar som kan övertyga med prestanda och innovation.

Kvalitet är mer än bara en egenskap.

Framförallt är det en kompromisslös inställning. Den här inställningen är något vi applicerar på alla aspekter av vår kvalitetsförståelse, från tillförlitlighet till framtidssäkring.”

Philip Harting
Styrelseordförande

Kvalitetsledning innebär marknadsfördelar

Grunden i företagsgruppenHARTING Technology har alltid varit de strängaste kvalitetsnormerna samtidigt som vi sedan 1991 arbetar enligt riktlinjerna i ISO 9001, provad av det tyska certifieringsföretaget för kvalitetssystem GUTcert. Företaget har även fokuserat på processorientering under ett antal år. Målet är att maximera kundfokus, effektivitet och perfektion.
Alla våra internationella underleverantörer arbetar konsistent enligt samma system. På det sättet stöder företagsgruppen HARTING din konkurrenskraft.

Kvalitet är ofta dold och måste hittas

Du hittar HARTING-produkter i komponenter för modern järnvägsteknik och automationssystem. Även i basstationer för telekommunikation går det inte omedelbart att hitta HARTING:s kvalitetsprodukter. Mången robot skulle stamma utan hjälpen de får av HARTING-produkter, många vindturbiner skulle vara strömlösa.

Även i dagens värld är det inte alltid viktigt att sätta sin påstådda storhet i förgrunden. De sanna värdena sitter ofta gömda i de små detaljerna. Det är samma sak i teknikens värld som i naturen. En oslipad diamant som fortfarande ligger i jorden visar sin kvalitet först efter att det sista handgreppet har bearbetat den och visar upp dess fulla prakt och elegans.

Vår process definierar vägen till den optimala kundnyttan.

Tydliga processer behövs om du vill uppnå dina mål. Det är därför som vi har etablerat tydligt definierade normer som gäller globalt. Dessa sträcker sig från produktutveckling, tillverkning, logistik och kundvård. Det är vårt unika sätt att ge våra kunder alla fördelar som kommer av HARTING-kvaliteten – oberoende av plats och vilken produkt de använder.

Processmodell

Kvalitet börjar på toppen

Ledningen och supportpersonalen utgör den avgörande drivkraften för att visa riktningen och navigera företaget. Med deras hjälp kan vi säkerställa att vi ligger kvar på den här kursen och gör nödvändiga korrigeringar. Här är HARTING:s affärsledning en nyckelfaktor för framgång. De använder verktyg i framkant som EFQM-modellen, balanserad styrning och MBO målöverenskommelser.

Kvalitet är en avgörande komponent för våra framgångar. Det gäller för mer än bara de felfria produkter som vi har till försäljning. Särskilt viktigt är det att alla företagsprocesser löper felfritt.

Vi förlitar oss på våra anställda

Det här kan säkerställas när vi har både rätt människor som är toppmotiverade och rätt kvalifikationer. Våra anställda är företagets viktigaste tillgång.

Systematisk utbildning, regelbundna anställningsutvärderingar och undersökningar resulterar i att personalens engagemang ökar. Moderna kommunikations- och informationssystem som används i företaget säkerställer ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter och ett kontinuerligt utbyte av kunskaper. HARTING:s nya datacentrum säkerställer den nödvändiga systemstabiliteten och ger nödvändig datasäkerhet och -skydd med hjälp av tillförlitlig teknik på distribuerade platser.

Sist men inte minst så är den ekonomiska förvaltningen grunden för företagsgruppen HARTING:s långtidsplanering, stabilitet, effektivitet och innovationsförmåga.

Lär dig mer om vår teknik- och kvalitetsledning här:

Se alla våra kvalitetsledningscertifieringar här.