Products & Solutions

Industriella kontaktdon Han®

Snabb och enkel hantering, robust, flexibel användning, en lång livscykel, och i bästa fall en verktygsfri installation – vad du än förväntar dig av ett kontaktdon – Han® kommer inte göra dig besviken. Du kommer till och med att få ännu mer.

Om Industriell konnektivitet

DIREKTSÄNDA WEBBSEMINARIER 2024

Hur standardisering för datacenter kan reducera kostnader och ge kortare marknadsledtider

Webbinarier på begäran:

I praktiken: förbindningsteknologier och verktyg

Järnväg Webbinarieserie 2022

Presentation av våra nya Han-Modular® Domino modulinsatser som erbjuder upp till 50 % ytterligare utrymmesbesparing.

Nya Han-Modular® lösningar för dataöverföring med hög hastighet

Guide om modulära industriella kontaktdon + tekniska data & tjänster

Drift- och energibesparingar för datacenter

Järnväg Webbinarieserie 2021

Produktdata av hög kvalitet för en snabbare utvecklingsprocess

Från fräsmaskiner till automatiska gardiner – Små, universella kontaktdon för (nästan) alla tillämpningar

Hur kornigt vill du ha det? En guide till modularitet inom produktionsteknik

Systemkoncept för de viktigaste trenderna inom järnvägsindustrin

Framtidsspaning för DC-konnektivitet i den industriella miljön

Kundanpassade industriella kontaktdon med Han®-konfiguratorn

Säkra anslutningar för modulära batterilagringssystem

Enklare elskåpskonstruktion

Han® industriella kontaktdon innebär en stabil och kopplingsbar överföring av kraft, signaler och data som klarar även de högsta kraven. Utöver den rektangulära tåliga standardkonstruktionen så har Han®-sortimentet modulära, kompakta och lättvikts kontaktdon som innebär ett brett sortiment av lösningar för branscherna med maskinerier, transporter, energi, fordons- och enheters anslutningsteknik. Generationen Han-Smart® flyttar in datorkraften i kontaktdonet.

Online-konfigurator för industriella kontaktdon

Behöver du snabbt och tillförlitligt hitta gränssnitt för din maskinkonstruktion utan den utdragna processen att bedöma kontaktdonsdetaljer och alla kombinationsval? Han®-konfiguratorn ger dig snabbt åtkomst till all relevant information och data för att kunna ta beslut. Börja direkt med din första konfiguration.

Online-konfigurator för industriella kontaktdon

Konstruktionen på ett industriellt kontaktdon

Ett komplett industriellt kontaktdon består av följande individuella komponenter:

 • Kabelingångsskydd
 • Kabelkåpor
 • ...
Lär dig mer om konstruktionen på ett industriellt kontaktdon

Anslutningsteknik

De vanligaste termineringsteknologierna kan installeras i Han®-kontaktdonen. Specialinsatser och kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för ledarterminering.

Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.

Lär dig mer om anslutningsteknik

Låssystem för kabelkåpor och chassihus

Låsmekanismerna på kabelkåpor och chassihus skyddar inte bara kontaktdonet från oavsiktlig öppning, de förbättrar även tätheten. Låsbyglar är den vanligaste låsmekanismen för industriella kontaktdon. Dock finns flera olika mekanismer tillgängliga i olika versioner, där de har sina respektive fördelar och passar för specialtillämpningar.

Lär dig mer om låssystemen för kabelkåpor och chassihus

IP-skydd (kontaktskydd, damm, vatten)

Kontaktdonets chassihus, tätning och låsmekanism skyddar anslutningen från extern påverkan, t.ex. mekaniska stötar, främmande föremål, fukt, damm, vatten och andra vätskor, t.ex. rengörings- och kylmedel, oljor, m.m.

Chassihusets skyddsklass förklaras i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder som kategoriserar kapslingar mot främmande föremål och vatten.

Lär dig mer om IP-skyddsklasser
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

How-to-videor

HARTING ger ut lämpliga instruktionsmanualer för att underlätta installationen eller monteringen av stora komponenter. Dokumenten ger användare anvisningar om hur de ska gå tillväga under installation, byte och underhåll av HARTING-produkter1,2. Vi har även spelat in videoinstruktioner för de oftast förekommande installerade lösningarna.

How-to-videor: Få hjälp vid installation av kontaktdon

Han® Sortiment

Han-Modular® – Standarden på marknaden för modulära kontaktdon

Med Han-Modular® -serien kan du konstruera kontaktdon optimerat för att försörja maskineri och utrustning. Det är går att göra genom att kombinera individuella modulinsatser för olika överföringsmedier. Signaler, data, kraft och tryckluft – i industriella chassihus för kontaktdon med standardmått. Han-Modular® innebär användarvänliga, högflexibla lösningar på litet utrymme och mångsidiga funktioner.

Lär dig mer om Han-Modular®

Han-Eco® – högpresterande kontaktdon i plast

I Han-Eco® ingår ett sortiment av kabelkåpor och chassihus som är tillverkad av högprestandaplast. Med hållfastheten gentemot miljöpåverkan är kabelkåporna och chassihus lämpliga för användning både inomhus och utomhus. Plasten innebär även avsevärda fördelar i vikt och kostnad jämfört med kabelkåpor och chassihus av metall.

Lär dig mer om Han-Eco®

Han-Smart® – Intelligens i kontaktdonet

Datorkraft i kontaktdonet – det är strategin för Han-Smart®. HARTING kombinerar en mångårig expertis inom konnektivitet med avancerad teknik för att utöka portföljen av etablerade HARTING-don. Produkterna som används inom smarta industritillämpningar måste klara av de nya kraven på dynamik och mångsidighet. Tillverkningen kan göras kostnadseffektivare genom att förstärka kommunikation och uppkoppling.

Lär mer om Han-Smart®

Han® F+B – Hygienisk och robust

Med Han® F+B, har HARTING skapat ett sortiment av kontaktdon som är specialkonstruerade för behoven inom livsmedelsindustrin. Släta ytor gör det svårare för bakterier att samlas. Kabelkåporna, chassihusen och tätningarna är robusta och skyddar de interna kontakterna mot slangvatten och aggressiva rengöringsmedel, vilka är certifierade av Ecolab och har FDA 21-godkännanden. Vattenstrålen från högtryckstvättar kan inte penetrera kabelkåporna/chassihusen när de är stängda.

Lär dig mer om Han® F+B

Han® ES Press – Snabb termineringsteknik och integrerade plug-in-överkopplingar

För att höja flexibiliteten på modulär tillverkning så måste ett kontaktdon innebära en snabb installation, enkelt byte, och enkel felsökning. HARTING uppfyller dessa krav med Han® ES Press. Insatsen innebär nu en verktygsfri snabb termineringsteknik. Dessutom kan användare snabbt och enkelt brygga kontakter genom att placera plug-in-bryggor direkt på kontaktdonet.

Läs mer om Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox – nästa dimension inom modularitet

Den flexibla och tillförlitliga försörjningen för snabba komponenter som förflyttar sig linjärt i maskiner och system åstadkoms genom att använda energikedjor. Med Han-Modular® Flexbox tillhandahåller HARTING ett nytt gränssnitt i det modulära chassihuset i plast. Långa rörliga kabeldragningar för maskiner och maskinmodulinsatser är enklare att installera och underhålla.

Läs mer om Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® – Från energiförsörjning till dataöverföring

Han-Yellock® är flexibel och innebär den högsta säkerheten och tillförlitligheten. Avlastar högkomplexa tekniska komponenter, t.ex. kopplingsskåp och behöver praktiskt taget inga verktyg för installation.

Lär dig mer om Han-Yellock®

Ytterligare tjänster från HARTING

Kabelinstallationer

Vår leveransservice med kompletta kabelinstallationer gör att vi kan skapa mervärde för våra kunder. När de olika kraven har definierats så tillhandahåller vi en heltäckande lösning med allt nödvändigt skydd. Det gör att vi är den gemensamma kontaktpunktslösningen för alla konnektivitetsaspekter.

HARTING:s kabelinstallationer

Modifierade produker

När HARTING:s produktkomponenter inte klarar dina krav helt modifierar vi dem enligt dina specialkrav. Vi kan ändra ett standardiserat chassihus för kontaktdon till en kundanpassad lösning för ditt företag.

Modifierade produkter från HARTING

Nya utvecklingar

För dessa specialuppgifter som inte kan utföras med massproducerade komponenter så konstruerar och implementerar vi helt nya lösningar som passar dina komplexa behov exakt – i samarbete med dig.

HARTING:s nya utvecklingar

Tillämpningar

Transport

Vi tillhandahåller förbindningslösningar för att överföra kraft, data och signaler inom järnvägsteknologin. Stamnät för Ethernet och datainfrastruktur (t.ex. för givare och informationssystem för passagerare) är bara några av de tänkta tillämpningarna. Kontaktdon används även under underhåll och när stationär järnvägsinfrastruktur integreras. Konnektiviteten för spårfordonets utsida behöver robusta lösningar som håller för tuff miljöpåverkan, t.ex. stenskott, korrosion och extrema temperatursvängningar.

Utforska vanliga tillämpningar

Maskineri – Metallbearbetning

HARTING tillhandahåller elektromekaniska, optiska och pneumatiska gränssnitt samt kablage för verktygsmaskiner. I portföljen ingår lösningar för alla vanliga kraft-, styr-, signal- och datagränssnitt i ett marknadssegment som sträcker sig från maskinmodulinsatser och funktionsenheter till kompakta maskiner till länkade produktionssystem med komplex hantering och tillämpningar inom robotik.

Utforska vanliga tillämpningar

Maskineri – Plast

Vi tillhandahåller standardiserade (t.ex. EUROMAP) och kundanpassade elektromekaniska gränssnitt och komponenter samt kablage för överföring av data, signaler och kraft. Våra lösningar möjliggör en flexibel och modulär konstruktion av maskineri och utrustning i plast- och emballageindustrin.

Utforska vanliga tillämpningar

Robotteknik

Industriella kontaktdon överför kraft och signaler mellan elskåp och robotar. HARTING:s anslutningslösningar möjliggör en användning av plug-in-verktyg på robothuvudet och förbättrar robotens kommunikationsprestanda. Med den kompakta konstruktionen stödjer de miniatyriseringen.

Utforska vanliga tillämpningar

Vindkraft

I energibranschen är tillförlitliga kontaktdon en nödvändighet för elproduktion och överföring: Kontaktdon används t.ex. för att ansluta starkströmskomponenter i elproduktionsanläggningar. Sådana kontaktdon kan hantera den data- och signalöverföring som krävs för att övervaka anläggningarna.

Utforska vanliga tillämpningar

Energidistribution och lagring

Vi tillhandahåller robusta gränssnitt för data, signaler och kraft för energidistribution och lagringstillämpningar med snabb installationskapacitet, modulära konstruktioner och enkel integrering till energistyrningen och styrsystem.

Utforska vanliga tillämpningar

Våra kunders kommentarer

Enkelt plug-and-play kontaktdon för PDU (kraftdistributionsenheter) Han-Eco® för datacenter (Schneider racksystem)

Schneider Electric

Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

Den internationella tillverkaren av spårfordon Stadler har sitt säte i Bussnang i östra Schweiz. Grundat 1942, med 7 600 anställda inom tillverkning, underhåll och maskinteknik i Schweiz, Tyskland, Spanien, Polen, Ungern, Tjeckien, Belarus och USA.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

Den europeiska XFEL

Den europeiska XFEL är en forskningsanläggning med superlativ: Den alstrar ultrasnabba röntgenblixtar – 27 000 gånger i sekunden med en ljusstyrka som är en miljard gånger kraftigare än de bästa konventionella röntgenstrålningskällorna. Världens största röntgenlaser kommer att öppna upp helt nya forskningsfält för forskare och industriella användare.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Vi har tillhandahållit analyssystem och -komponenter för kontinuerlig processanalys inom olika tillämpningar i snart 40 år. Vi ger dig ett heltäckande sortiment av tjänster inom processanalys. Från individuella komponenter inom processteknik till helt installerade och monterade analyscontainers för online-analys.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV är ett nytt företag som växer inom energilagring och energieffektivisering. ATEPS huvudmål är att utveckla och marknadsföra nya teknologier som snabbar på övergången till ett hållbart energisystem.

http://ateps.com

Kabelkåpor och chassihus för Han®-kontaktdon

För industritillämpningar av standardtyp (IP65)

 • Många val, mått, konstruktioner, kabelutgångar m.m. för kabelkåpor och chassihus, – för att kunna passa perfekt till din tillämpning
 • Beprövade kabelkåpor och chassihus tillverkade av pulverbelagt gjutet aluminium, med praktiska Han-Easy Lock® låsbyglar
 • Lätta kabelkåpor och chassihus tillverkade av högprestandaplast för användning inomhus/utomhus

Perfekt för...

 • Maskin- och anläggningsteknik
 • Automation/Robotteknik
 • Transport
 • Fordonstillverkning
 • Mät- och styrteknik

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han A®
Smal typ

Han® B
Bred typ

Han-Compact®
Kompakt typ

Han-Eco®
Kabelkåpor och chassihus av plast

Han® HP Direct
För att installera kontaktdonet direkt på elskåpet

Kompakta, användarvänliga plug-in-anslutningar (IP65)

 • En modern, funktionell konstruktion
 • Enhandshantering tack vare invändig tätning och låsspakar
 • Högdensitetsöverföring med flera kontaktdon
 • Varianter för inomhus/utomhus

Perfekt för...

 • Maskin- och anläggningsteknik
 • Robotteknik/Automation
 • Konstruktion av enheter och elskåp

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han-Yellock®

Han® PushPull

För tuffa miljökrav (IP65)

 • Pulverbelagda gjutna kabelkåpor och chassihus av zink innebär ett utmärkt korrosionsskydd
 • Låsspakar tillverkade i rostfritt stål av hög kvalitet
 • Specialkabelpackningar för kabelkåpor: med dragavlastning, kinkskydd och antivridskydd

Perfekt för...

 • Tillämpningar med tuffa miljökrav
 • Maskin- och anläggningsteknik
 • Spårfordonskonstruktion

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® M

För högre EMC-krav (IP65)

 • Kabelkåpor och chassihus i gjutet aluminium, med elektriskt ledande ytor och innertätningar
 • EMC kabelförskruvningar
 • Praktiska låsbyglar i Han-Easy Lock®-serien

Perfekt för...

 • Känsliga gränssnitt som behöver avskärmning mot elektrisk, magnetisk eller elektromagnetisk interferens

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® EMC

För tuffa utomhusmiljöer (IP68)

 • Invändig tätnings- och korrosionsbeständig gjuten aluminiumlegering, hållfast även under tuffa miljöförhållanden
 • Skruvar i rostfritt stål för vibrationståliga låsbyglar

Perfekt för...

 • Tillämpningar i spårfordon och stationär järnvägsteknologi
 • Användning i vindkraftverk
 • Högtrycksmiljöer, skydd  åtsittande tätningar

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® HPR

Skydd mot högkorrosiva atmosfärer (IP65)

 • Extremt tålig mot kemikalier och annan aggressiv miljöpåverkan, då kabelkåpan/chassihuset, låsspak och kabelpackningen är av rostfritt stål

Perfekt för...

 • Livsmedels- och läkemedelsindustrier
 • Tvätt- och målningsanläggningar i produktionsbanor

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® INOX

Skydd vid vanlig rengöring (IP69K)

 • Hållfast skydd för elektriska anslutningar, även då de exponeras för daglig skötsel med högtrycks- och ångtryckstvättar
 • Konstruktion och material är lämpliga för tillämpningar inom livsmedelsindustrin

Perfekt för...

 • Livsmedels- och dryckesindustrin

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® F+B

Hållfast mot höga omgivningstemperaturer (IP65)

 • Särskilt värmebeständiga kabelkåpor och chassihus för kontaktdon: Tål upp till 200 °C tack vare höghållfast material och antistick-beläggning

Perfekt för...

 • Sprutformningsmaskiner, torkanläggningar, värmeelement m.m.

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® High Temp

För högfrekventa kopplingscykler (IP65)

 • Över 10 000 kopplingscykler möjliggörs med en hållfast låsrulle och högprestandakontakter

Perfekt för...

 • Mobila enheter/utrustning
 • Provnings- och inspektionsenheter
 • Verktygsändringssystem

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® HMC

För explosiva farliga utrymmen (IP65)

 • Klarar kraven på kategorin för egensäkerhet för antändningsskydd
 • Chassihusets legering passar för miljöer med metan-kol-damm

Perfekt för...

 • Intrinsiska säkerhetskretsar i potentiellt explosiva atmosfärer, zoner 1 och 2
 • Gruvindustri
 • Kemisk industri

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® Ex

För stängda kopplingsutrymmen och elskåp (IP20)

 • Effektiva kontaktdon för tillämpningar i slutna elektriskt drivna miljöer
 • Plastkomponenter för insatser för kopplingskontakter utan fingerskydd (enligt gällande standarder)

Perfekt för...

 • Elskåp
 • Slutna kopplingsutrymmen
 • Fördelningsdosor

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han-Snap®

Kopplingsbar potentialutjämning (IP65)

 • Kabelkåpor/chassihus i plast gul-/grönfärgade för kopplingsbara jordade system
 • Mekanism för skydd mot upplåsning: Låselement som skyddar mot oavsedd öppning

Perfekt för...

 • Mobila energilagringssystem
 • Maskin- och anläggningsteknik
 • Mobila enheter/utrustning  

Kabelkåpor och chassihus i eShop:

Han® GND

Mer information

IP-skydd (kontaktskydd, damm, vatten)

Kontaktdonets chassihus, tätning och låsmekanism skyddar anslutningen från extern påverkan, t.ex. mekaniska stötar, främmande föremål, fukt, damm, vatten och andra vätskor, t.ex. rengörings- och kylmedel, oljor, m.m.

Chassihusets skyddsklass förklaras i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder som kategoriserar kapslingar mot främmande föremål och vatten.

Lär dig mer om IP-skyddsklasser

Låssystem för kabelkåpor och chassihus

Låsmekanismerna på kabelkåpor och chassihus skyddar inte bara kontaktdonet från oavsiktlig öppning, de förbättrar även tätheten. Låsbyglar är den vanligaste låsmekanismen för industriella kontaktdon. Dock finns flera olika mekanismer tillgängliga i olika versioner, där de har sina respektive fördelar och passar för specialtillämpningar.

Lär dig mer om låssystemen för kabelkåpor och chassihus

Kontakthållare för Han®-kontaktdon

För typiska industriella plug-in-anslutningar

 • Standardinsatser för kabelkåpor/chassihus i storlekarna A och B
 • Kraft- och signalkontakter används i en individuell isoleringskropp
 • Skruv-, kläm-, burplints- eller Han-Quick Lock®-termineringsteknik
 • Han® ES Press snabb termineringsteknik

Insatser i eShop:

Han® D  (7–128 kontakter, 10 A/50–250 V)

Han® DD  (24–216 kontakter, 10 A/250 V)

Han A®  (3–32 kontakter, 10–16 A/250–400 V)

Han® E/ES/ESS  (6–48 kontakter, 16 A/500 V)

Han® EE  (6–92 kontakter, 16 A/500 V)
Klämterminering

Han® EEE  (40–64 kontakter, 16 A/500 V)
För Han® B kabelkåpor/chassihus

Han® HsB  (6–12 kontakter, 35 A/690 V)
För starkström

För modulära/hybrid plug-in-insatser

 • Olika modulinsatser för överföring av kraft, signaler, data och tryckluft kan installeras i en kabelkåpa/chassihus
 • Kraft, data och/eller signaler kan överföras med en individuell isoleringskropp

Insatser i eShop:

Modulära insatser:

Han-Modular®  (1–36 kontakter per modulinsats, 1–200 A/30–5000 V)

Han-Yellock®  (5–48 kontakter, 20 A/500 V)

Kombinerade insatser:

Han-Com®  (3–87 kontakter, 4–200 A/50–2000 V)
Kraft + signaler

Han-Brid®  (2–6 kontakter, 10 A/50 V)
Kraft + data

Han® 3 A Hybrid  (3–4 kontakter +RJ45, 12–16 A/48V–300 V)
Kraft + RJ45

För mycket kompakta anslutningar

 • Utrymmesbesparande tack vare hög kontaktdensitet och/eller kompakt konstruktion på chassihus

Insatser i eShop:

Han® Q  (1–21 kontakter, 5–100 A/50–830 V)
För Han-Compact® kabelkåpor/chassihus

Han-Yellock®  (5–48 kontakter, 20 A/500 V)
Modulära insatser

Han-Brid®  (2–6 kontakter, 10 A/50 V)
Kraft + data

För många kopplingscykler

 • Högprestandakontakter för över 10 000 kopplingscykler

Insatser i eShop:

Han® HMC  (2–150 kontakter, 1–40 A/10–830 V)

För starkström/högspänning

 • 16–650 Ampere
 • 830–4 000 Volt

Insatser i eShop:

Han Hv E®/Han® Hv ES  (3–16 kontakter, 16 A/830 V)

Han® Q  (8–21 kontakter, 16–40 A/830 V)

Han-Modular®  (1–8 kontakter, upp till 200 A/upp till 5000 V)

Han® HC Modular  (1–10 kontakter, 250–650 A 2000–4000 V)

För svagström/lågspänning

 • 10–25 Ampere
 • 25–50 Volt

Insatser i eShop:

Staf®  (6–40 kontakter, 10–25 A/25 V)

Han-Brid®  (2–6 kontakter, 10 A/50 V)
Kraft + data

För höga temperaturer

 • Särskilt värmetåliga insatser för maximalt 200 °C

Insatser i eShop:

Han® High Temp  (6–24 kontakter, 16 A/500 V)

För temperaturmätning

 • Järn-konstantan-kontakter enligt DIN IEC 584 typ J, med krimp- eller skruvterminering

Insatser i eShop:

Han® Termoelement  (10–24 kontakter, 16 A/250–400 V)

För stängda automatsalar och elskåp

 • Kontaktdonsserie, kombinerar karakteristika från standardinsater och kopplingsplintar
 • Standardinsatser i kombination med Han-Snap®-element
 • Panelgenomföringar och enhetsgränssnitt

Insatser i eShop:

Kontaktdon för kopplingsplint:

Han D® AV  (40–64 kontakter, 10 A/250 V)

Han® E(S) AV  (6–24 kontakter, 16 A/500 V)

Standardinsatser i kombination med Han-Snap®-element

Panelgenomföring:

Han-Port® AV
för att ansluta externa enheter, t.ex. datorer

För potentialmultiplicering

 • Multiplikator för kontaktdon till kopplingsplint
 • Jackstöd för Han-Yellock®
 • Han® ES Press i kombination med plug-in-överkopplingar, passar även för stjärn- och deltaanslutningar

Insatser i eShop:

Han D® AV Multiplier  (20 terminaler, 16 A/690 V)

Han-Yellock®  (5–48 kontakter, 20 A/500 V)

Han® ES Press  (6–48 kontakter, 16 A/500 V)

För kopplingsbar potentialutjämning

 • Kontakthållare för kopplingsbara jordningssystem
 • För användning med krimp- eller axiella skruvkontakter, tvinnad tråd från 10 till 35 mm²

Insatser i eShop:

Han® GND

Kontakter för Han®-kontaktdon

Elektriska kontakter

 • Han- och honkontaker för Han®-insatser
 • Specialkomponenter, han och hon, för många kopplingscykler och höga temperaturer
 • Går att använda i Han® MegaBit och GigaBit modulinsatser

Kontakter i eShop:

Elektriska kontakter

Pneumatiska kontakter

 • Tillverkade i plast eller metall, för Han-Modular® pneumatisk modulinsats
 • Möjliggör överföring av data, signaler och kraft parallellt med tryckluftsöverföring i ett modulärt kontaktdon.

Kontakter i eShop:

Pneumatiska kontakter

Kontakter för PCB

 • Lödfria kraftkontakter upp till 60 A, med Han-Fast® Lock
 • Han®-kontaktdon kan med hjälp av adaptrar användas för att upprätta direkt kontakt till kretskortet

Kontakter i eShop:

Han-Fast® Lock

PCB adapter

Optiska kontakter

 • Plastfiber, multimod, singlemod och HCS

Kontakter i eShop:

Optiska kontakter

Mer information

Anslutningsteknik

De vanligaste termineringsteknologierna kan installeras i Han®-kontaktdonen. Specialinsatser och kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för leadarterminering. 

Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.

Lär dig mer om anslutningsteknik
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

How-to-videor

HARTING ger ut lämpliga instruktionsmanualer för att underlätta installationen eller monteringen av stora komponenter. Dokumenten ger användare anvisningar om hur de ska gå tillväga under installation, byte och underhåll av HARTING-produkter1,2. Vi har även spelat in videoinstruktioner för de oftast förekommande installerade lösningarna.

How-to-videor: Få hjälp vid installation av kontaktdon

Tillbehör och verktyg för Han®-kontaktdon

Tillval och reservdelar

HARTING tillhandahåller ett brett sortiment av tillbehör och reservdelar:

 • Adapterplåtar
 • Kabelförskruvningar
 • Kodningar
 • Dockningsramar
 • Skärmningsramar, gripramar
 • Låsbyglar
 • Tätningar

Tillbehör och reservdelar i eShop:

Överblick tillval

Verktyg

HARTING tillhandahåller ett urval av specialverktyg och -maskiner för att stödja våra kontaktdon och systemkomponenter som möjliggör snabb terminering och underlättar installationer.

Verktyg och maskiner i eShop:

Krimpverktyg

Krimpmaskiner

Installationsverktyg

Borttagningsverktyg

Skalverktyg

Mer information

Anslutningsteknik

De vanligaste termineringsteknologierna kan installeras i Han®-kontaktdonen. Specialinsatser och -kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för ledarterminering. 

Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.

Lär dig mer om anslutningsteknik
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

How-to-videor

HARTING ger ut lämpliga instruktionsmanualer för att underlätta installationen eller monteringen av stora komponenter. Dokumenten ger användare anvisningar om hur de ska gå tillväga under installation, byte och underhåll av HARTING-produkter1,2. Vi har även spelat in videoinstruktioner för de oftast förekommande installerade lösningarna.

How-to-videor: Få hjälp vid installation av kontaktdon

 

Beakta:

1.)  Det är kundens ansvar att utvärdera lämpligheten hos de komponenter som beskrivs här och att angivna bestämmelser för användning inom specialtillämpningar gäller, där det inte har förutsetts av HARTING.
2.)  HARTING förbehåller sig rätten att introducera ändringar utan föregående avisering för att möta tillverkningsbehov, förbättrad kvalitet, konstruktionsutveckling eller annan grund.