Allmän information till leverantörer

Vill du bli leverantör till företagsgruppen HARTING Technology och erbjuder du produkter och tjänster som uppfyler våra höga kvalitetskrav? Som en introduktion till företagsgruppen HARTING Technology finns de nödvändiga dokumenten tillgängliga under den här rubriken.

Produktprover och produktionsprocesser

För att se produktprover och exempel på produktionsprocesser hittar du den så kallade Produktionsprocess & Produktfrigivningsrapporten under den här rubriken.

Hantering av klagomål

Här finns all nödvändig information för att hantera klagomål tillgänglig för nedladdning.

Bli vår partner!