smartFactoryKL

Vad är SmartFactoryKL?

Begreppet SmartFactoryKL  avser ett nätverk med ca 50 partners från industri och forskning med basen vid det tyska vetenskapscentret för artificiell intelligens i Kaiserslautern. Sedan grundandet 2005 är det här nätverket dedicerat till Industri 4.0 och Factory of the Future. Det gemensamma målet är att arbeta tillsammans som jämlikar på forsknings- och utvecklingsprojekt. Utvecklingen och beskrivningen av forskningspartnerskapets vision, samt dess konkreka industriella implementering, står på agendan för dessa partners. Det här nätverket skyltar med sina kompetenser i sin egna Smart Factory, som en testmiljö för processer inom framtida produktion.

En demonstrations- och forskningsplattform oberoende av tillverkare: en Industri 4.0 produktionsanläggning utvecklad av partnerkonsortiet SmartFactoryKL.

Vilket är HARTING:s bidrag för att åstadkomma SmartFactoryKL?

HARTING har spelat en ledande roll sedan den första demonstrationen av en produktionsanläggning 2007, vilket initierades av SmartFactoryKL. HARTING har byggt upp en framträdande installationsmodulinsats som inkluderar ett urval av in-house-lösningar.

Det har även upprätthållits på forskningssammanslutningens nya Industri 4.0-facilitet – produktionscentrumet ”Production Level 4”. Företagsgruppen HARTING Technology är ansvarig för en modulinsats vid den gemensamt ägda demonstrations- och forskningsplattformen som kommer att användas för att demonstrera Edge datorlösningar.

HARTING mitt i centrum: Som en av världens ledande leverantörer av industriell anslutningsteknik så bidrar vi med nyckelkomponenter till produktionsfaciliteten SmartFactoryKL.
ProductionLevel4 strategi för gränssnitt för modulinsatser

Konnektiviteten som används ger ett standardiserat gränssnitt för komponentutbudet och kommunikationsinfrastrukturer.

Intelligenta kontaktdon är utrustade med extrafunktioner som bidrar till anläggningens övergripande säkerhet. För att undvika fara så säkerställer de t.ex. att upplåsningen bara kan göras när anläggningen är strömlös.  

Andreas Huhmann, strategikonsult för Connectivity + Networks på HARTING, är aktiv medlem i styrelsen för SmartFactoryKL sedan 2011.

Vilket ämne står för tillfället i fokus vid SmartFactoryKL?

För tillfället så fokuserar partnerkonsortiet de nuvarande diskussionerna och forskningen på produktionscentrumet ”Production Level 4”.

Den primära utmaningen är att förbättra fabrikens automation med avseende på produktionsaspekterna flexibilitet, effektivitet och tillgänglighet. Den här nya demonstrationen kommer att utvecklas kontinuerligt t.o.m. 2025 för att sedan kunna implementera vår uttalade vision.