Products & Solutions

Kundanpassade Lösningar

Baserat på vår heltäckande HARTING Connectivity-portfölj utvecklar vi skräddarsydda kabelinstallationer för att passa dina specialbehov – omvandling av standardkontaktdons chassihus till skräddarsydda lösningar för ditt företag.

Komplexa, växande internationella marknader kräver mer speciallösningar. Företagsgruppen HARTING Technology tillhandahåller elektriska gränssnitt och ytterligare gränssnitt för kraft, signaler och data som skräddarsys för dina kundspecifika behov. Våra ingenjörer utvecklar kundanpassade lösningar för att möta dina behov mitt i prick. Dessa lösningar baseras på HARTING:s konnektivitetsexpertis med stöd av tilläggsfunktioner och -lösningar.

Marknadsspecifika systemlösningar

Brygglösningar mellan vagnar

Företagsgruppen HARTING Technology följer dig genom tekniska transformationer.
Vi konstruerar skräddarsydda lösningar för att passa dina specialkrav för överkopplingskablar mellan vagnar som installeras mellan, under eller på tåg. Baserat på vårt stora utbud av kontaktdonsprodukter för data, signaler och kraft, samt modulariteten på våra Han-Modular® gränssnitt kan vi utveckla isärkopplingsbara och fixerade lösningar för alla behov.

Ta reda på mer!

Kundanpassade eftermonteringslösningar för spårfordon

Skräddarsydda efteranpassningslösningar samt lämpliga reservdelar som fungerar långfristigt och kabelinstallationer för alla tillämpningar i ett spårfordon.

Läs mer!

Kundanpassade lösningar för boggikablage i järnvägssektorn

Perfekt koordinerad förbindningsteknik anpassad för extrema förhållanden.

Läs mer!

Kablagelösningar för datacenter

Med kabelinstallationer som är redo för anslutning förenklas installationen och reducerar underhållskostnader.

 

Läs mer!

Förinstallerade kabellösningar förkortar tiden för installationer

Den första idrifttagningen förenklas väsentligt när du använder kablar som är förinstallerade efter kundens önskemål och optimerat konfigurerade för modulär transportteknik, samt anpassade till omgivande förhållanden.

Läs mer!

Optimerad energidistribution för decentraliserad drivningsteknik

Kraftfördelare ger en kontinuerlig och stabil fördelning av energi till komponenter som t.ex. motorer och omvandlare inom transportanläggningar.

Läs mer!

Multifas provkontaktdon

Provkontaktdonet för multifas kan användas för att utföra snabba, felfria prover på försörjningskablar för trefasmotorer. Multifas provkontaktdonet är konstruerat för att användning i tuffa industriella miljöer och passar i din verktygslåda. Det är användarvänligt och kan användas utan en extern kraftförsörjning eller tillbehör.

 

Läs mer!

Fiberoptiska roterskarvar

Anslutning med fiber istället för koppar:
Fiberoptiska roterskarvar från HARTING – en innovativ lösning för att överföra bredbandsdata från ett roterande system till ett statiskt system.

Läs mer!

Kundanpassade utvecklingar

Partnerskapsbaserad utveckling av en heltäckande lösning

Framgång med teknik i samarbete

HARTING hjälper Siemens att utveckla en ny generation frekvensomvandlare.

 

Ta reda på mer!

Kablage för decentraliserad kraftförsöjning

PULS FIEPOS kablage – kundanpassad från en enda källa

Förinstallerade lösningar säkerställer att kraftförsöjningen är mångsidig, modulär och decentraliserad.

 

Ta reda på mer!

Maskintillverkare för specialändamål förenklar installation av kontrollskåp

Det stora antalet anslutningar och därmed stora antalet kontaktdon från alla maskiner till kontrollskåpet var en utmaning.

Läs mer!

Konstruera en ny komponent eller efteranpassa det gamla ställverket?

Vad kan göras om nödvändiga komponenter i ett gammalt ställverk inte längre finns tillgängliga? I vanliga fall skulle det inte vara ekonomiskt klokt att konstruera en helt ny komponent.

Läs mer!

Kundanpassade installationer

Kablar, kabelinstallationer, distributionslådor: Lösningar för IT, byggautomation och industri

HARTING:s kabellösningar är konstruerade, provade och certifierade för alla sorters industrimiljöer. IP-skyddet, plug-in-säkerheten, robustheten, vibrationståligheten och EMC-säkerheten kan alla vara viktiga beroende på din tillämpningsmiljö. Kortare installationstid och enklare logistik är ofta avgörande aspekter vid kundanpassade lösningar. Vårt produktsortiment inkluderar formsprutade kablar och förinstallerat kablage med kabelkåpor och chassihus i plast eller metall.

Läs mer!

Modifierade produker

Kundanpassade komponenter

HARTING:s standardkomponenter kan anpassas för kundanpassade lösningar. På din begäran kundanpassar vi HARTING:s standardkomponenter och omvandlar standardiserade chassihus för kontaktdon till kundanpassade lösningar.

Ta reda på mer!