Products & Solutions

Kundanpassade Lösningar

Baserat på vår heltäckande HARTING konnektivitetsportfölj utvecklar vi skräddarsydda kabelinstallationer för att passa dina specialbehov – omvandling av standardkontaktdons chassihus till skräddarsydda lösningar för ditt företag.

Växande och allt mer komplexa internationella marknader kräver allt mer specifika konnektivitetslösningar. Vi utvecklar och tillverkar kundanpassade systemlösningar efter dina krav, från övergjutna och standardiserade kablage till förinstallerade fördelningsdosor och komplexa utbyggnader.

Våra konnektivitetslösningar för signalkablage är konstruerade, provade och certifierade för alla typer av industriella miljöer. Det gäller från enkla kablage hela vägen till komplexa kablagesystem. Beroende på applikationsmiljön kan IP-skyddet, plug-in-säkerheten, robustheten, vibrationståligheten och EMC-säkerheten spela en avgörande roll. Användningen av förinstallerade och provade plug & play-lösningar innebär många fördelar, t.ex. enklare idrifttagning och en modulär systemdesign, kortare underhålls- och stilleståndstider samt optimering av lagerhållning.

Med vår co-engineering finns vi där som stöd vid din projektstyrning, vilket innebär kostnadsbesparingar redan i utvecklingsfasen. Kontinuerliga kontakter och ditt deltagande tidigt i processen gör att du aktivt kan delta i alla steg på vägen och meddela nya behov direkt.

Marknadsspecifika systemlösningar

Brygglösningar mellan vagnar

Företagsgruppen HARTING Technology följer dig genom tekniska transformationer.
Vi konstruerar skräddarsydda lösningar för att passa dina specialkrav för överkopplingskablar mellan vagnar som installeras mellan, under eller på tåg. Baserat på vårt stora utbud av kontaktdonsprodukter för data, signaler och kraft, samt modulariteten på våra Han-Modular® gränssnitt kan vi utveckla isärkopplingsbara och fixerade lösningar för alla behov.

Ta reda på mer!

Kundanpassade eftermonteringslösningar för spårfordon

Skräddarsydda efteranpassningslösningar samt lämpliga reservdelar som fungerar långfristigt och kabelinstallationer för alla tillämpningar i ett spårfordon.

Läs mer!

Kundanpassade lösningar för boggikablage i järnvägssektorn

Perfekt koordinerad förbindningsteknik anpassad för extrema förhållanden.

Läs mer!

Kablagelösningar för datacenter

Med kabelinstallationer som är redo för anslutning förenklas installationen och reducerar underhållskostnader.

 

Läs mer!

Förinstallerade kabellösningar förkortar tiden för installationer

Den första idrifttagningen förenklas väsentligt när du använder kablar som är förinstallerade efter kundens önskemål och optimerat konfigurerade för modulär transportteknik, samt anpassade till omgivande förhållanden.

Läs mer!

Optimerad energidistribution för decentraliserad drivningsteknik

Kraftfördelare ger en kontinuerlig och stabil fördelning av energi till komponenter som t.ex. motorer och omvandlare inom transportanläggningar.

Läs mer!

Fiberoptiska roterskarvar

Anslutning med fiber istället för koppar:
Fiberoptiska roterskarvar från HARTING – en innovativ lösning för att överföra bredbandsdata från ett roterande system till ett statiskt system.

Läs mer!

Kundanpassade utvecklingar

Partnerskapsbaserad utveckling av en heltäckande lösning

Framgång med teknik i samarbete

HARTING hjälper Siemens att utveckla en ny generation frekvensomvandlare.

 

Ta reda på mer!

Kablage för decentraliserad kraftförsöjning

PULS FIEPOS kablage – kundanpassad från en enda källa

Förinstallerade lösningar säkerställer att kraftförsöjningen är mångsidig, modulär och decentraliserad.

 

Ta reda på mer!

Maskintillverkare för specialändamål förenklar installation av kontrollskåp

Det stora antalet anslutningar och därmed stora antalet kontaktdon från alla maskiner till kontrollskåpet var en utmaning.

Läs mer!

Konstruera en ny komponent eller efteranpassa det gamla ställverket?

Vad kan göras om nödvändiga komponenter i ett gammalt ställverk inte längre finns tillgängliga? I vanliga fall skulle det inte vara ekonomiskt klokt att konstruera en helt ny komponent.

Läs mer!

Modifierade produker

Kundanpassade komponenter

HARTING:s standardkomponenter kan anpassas för kundanpassade lösningar. På din begäran kundanpassar vi HARTING:s standardkomponenter och omvandlar standardiserade chassihus för kontaktdon till kundanpassade lösningar.

Ta reda på mer!