Products & Solutions

Modifierade produker

 

 

 HARTING:s standardkomponenter kan anpassas till kundanpassade lösningar. På din begäran kundanpassar vi HARTING:s standardkomponenter och omvandlar standardiserade chassihus för kontaktdon till kundanpassade lösningar.

Ingjutning

 • En solid lösning för fastsättning av ledare
 • Finns för elektriska och elektroniska kontaktdon
 • Även möjligt för små kvantiteter

Modifierade kontaktdon

 • Utökningar för kabelinföringar
 • Stora kabeldiametrar är möjliga
 • Han-Quintax® och Han-Modular®

Modifierade chassihus

 

 • Standardkomponenter anpassade till kundspecifika lösningar
 • Extra borrade hål för flera kabelingångar
 • Utskriven information
 • Specialfärger
 • Kundanpassade fästen för skärmning och jordning
Behövs ett individuellt kontaktdon? Han®-Konfigurator är ett verktyg med vilket du - baserat på Han®-portföljen - kan konfigurera ett kontaktdon som uppfyller dina krav.

Kraftförsörjning

 • Utökningsalternativ för standardmässiga chassihus
 • Kabelingång för kraftkablar
 • Den här lösningen ger mer utrymme för kablarnas ledningsdragning