Products & Solutions

Verktyg

HARTING erbjuder en omfattande portfölj med verktyg för alla viktiga förbindningstekniker och installationssteg.

Vårt verktygssortiment

HARTING:s vertygssortiment sträcker sig från enkla installations- och deinstallationsverktyg till krimpverktyg och halvautomatiska handverktyg till helt automatiserade maskiner – för en effektiv bearbetning av kontakter och kontaktdon. Se dig omkring för vilka verktyg som du behöver.

Kontakta oss gärna – vi ger dig gärna råd!

Det gör oss starka

 • Robusta och certifierade verktyg
  Godkännandeprovningar för verktygen i våra egna certifierade laboratorier säkerställer en lång livslängd med konsistent arbetskvalitet.

 • Grunden: HARTING:s expertkunskaper (kunskapsöverföring)
  Vi upprätthåller de högsta kraven på HARTING-komponenter och lutar oss mot vår kunskap om våra komponenter för att anpassa verktygen perfekt.

 • Optimal användning
  Verktygen är skräddarsydda till dina behov och innebär en högre kvalitet under slutinstallationen.

Tips och tricks för skärning/skalning

En förbindning av hög kvalitet är avgörande då installationsapplikationer upprättas. Det första steget är att skära och skala kabeln.
Den ursprungliga kabeltvinningen ska bibehållas.

Det är avgörande att optimera och övervaka skärningen och skalningen, även under kabelhanteringen.

 • Kardeler ska inte vara pressade, skurna eller utskjutande.
 • Isoleringen ska vara oskadad och får inte vara för sliten så att isoleringen inte påverkar applikationen.

 

Köp dina skärverktyg nu!

Fördelar med skärning/skalning

Med våra skär- och skalverktyg kan du preparera dina kablar eller installationsmiljö optimalt för vidare hantering med en rak och krimplös skärning.

Dina fördelar:

 • Enkel hantering för ren skärning
 • Lite arbete för obegränsad kraft
 • Ergonomisk hantering av hög kvalitet för långa arbetspass

 

Köp ett skalverktyg nu!

HARTING:s skal- och skärverktyg

 • Ergonomiskt arbete för långa arbetspass
 • Multifunktions skalverktyg från 0,03 mmtill 16 mm2 med utbytbara klingor

 

Köp ett skär- och skalverktyg nu!

HARTING:s stansverktyg för panelgenomföringar

 • Handmanövrerade hydrauliska eller batteridrivna verktyg är en enkel lösning för att stansa panelgenomföringar på HARTING:s kabelkåpor/chassihus då ett kontrollskåp ska tillverkas.

 

Köp stansverktyg nu!

Krimpning

Det finns tre viktiga aspekter att iaktta vid krimpningen. Utöver valet av kontakt och kabel är det avgörande att använda det rekommenderade krimpverktyget. Med HARTING:s krimpverktyg tillhandahåller vi ett urval av lösningar för att hantera HARTING-kontakter för dina behov. T.ex. uppfyller alla våra verktyg kraven som anges i DIN EN 60352-2. Du hittar mer information här om fördelarna och korrekta provningsmetoder för krimpningen.

 

Fördelar med krimpteknologin

 • Gastäthet:  Komponenterna pressas ihop så hårt att det inte finns några mellanrum: Det gör att inga vätskor eller gaser kan tränga in i kontakten.
 • Genomgående krimpkvalitet: Hög reproducerbarhet tack vare användningen av professionella krimpverktyg
 • Hastighet:  Högre kabeldragningshastighet jämfört med andra termineringsteknologier
 • I stor utsträckning automatiserbar: Enklare förtillverkning av kablagesatser och gränssnitt
 • Kompakt: Högre kontaktdensitet kan uppnås jämfört med andra förbindningsteknologier

 

Tips och tricks vid krimpning

Med rätt kunskaper och rätt verktyg är krimpningen en enkel och exakt förbindningsteknologi. Krimpningen startar genom att skära ledaren korrekt. Ett lyckat första steg vid krimpningen är en ren, rak och krimplös skärning. Sen ska isoleringen tas bort utan att ledaren skadas. Hur mycket isolering som skalas av beror på kontakttypen. Efter att du förberett ledaren kan ledaränden krimpas till den avsedda kontakten eller ledarhylsan med HARTING-verktyg.

 

Köp ett krimpverktyg nu!

Handkrimpverktyg

 • För lösa, svarvade och stansade han- och honkontakter från 0,08 mm² till 10 mm² kabeldiameter
 • För stansade kontakter på en remsa
 • För ledarhylsor från 0,14 mm² till 16 mm²
 • En bred portfölj av handkrimpverktyg för att bearbeta många olika kontakttyper
 • Olika krimpteknologier
 • Provad och godkänd enligt DIN EN 60352-2
 • Ergonomiska handtag för alla applikationer

 

Köp ett handkrimpverktyg nu!

Servostyrda krimpverktyg

 • För lösa, svarvade han- och honkontakter från 0,14 mm² till 240 mm² kabelarea
 • Perfekt för medelstora kontaktvolymer
 • En bred portfölj med handkrimpverktyg med en många olika kontakter
 • Olika krimpteknologier för alla applikationer
 • Rekommenderas för ingångs stationär industrianvändning och för servostyrda applikationer

 

Köp halvautomatiska verktyg nu!

Krimpmaskiner

 • För svarvade lösa han- och honkrimpkontakter utan konvertering
 • För stansade kontakter på en remsa
 • Automatisk kontaktmatning och separering
 • Ställ enkelt in skallängden och krimpdjupen
 • Provad krimpkvalitet enligt DIN EN 60352-2 baserat på 4-axels dubbel spårmekanismen
 • Rekommenderas för stationär industriell användning
 • Optimerad för stora tillverkningsvolymer

 

Köp en krimpmaskin nu!

Inpressning

Upptäck världen med lödfri förbindningsteknik med vår inpressningsteknologi. Den här innovativa metoden använder moderna, formbara elastiska inpressningszoner för att kompensera för toleranser och möta elektriska och mekaniska behov. Perfekt särskilt för guldpläterade kontaktdonsstift, den här teknologin innebär en effektiv och lönsam lösning för dina förbindningsbehov.

Fördelar med inpressningsteknik

 • Termiska chocker p.g.a. lödningen och den tillhörande risken för kretskortsbortfall undviks.
 • Du behöver inte rengöra de belagda kretskorten längre.
 • Du kan lägga till fler bandmantlade förbindningar som har långa kontaktdonsstift.
 • Obegränsad lönsam hantering av utvalda guldpläterade kontaktdonsstift för bakåtöverföringsfunktioner – ingen manuell lödning behövs längre!
   

Tips och tricks för inpressningsteknik

Inpressningstekniken måste utföras vertikalt. De övre och nedre verktygen måste vara exakt upplinjerade till varandra och inpressningen måste vara så kontinuerlig som möjligt.
Vi har utvecklat alla nödvändiga enheter och verktyg särskilt för inpressningsteknik,  där vi gör skillnad på inpressnings kontaktdon – DIN Signal och DIN Power (2,54 mm delning) och inpressnings kontaktdon – har-bus® HM (2,00 mm delning).
Våra inpressningsverktyg för DIN Signal / Power står ut med sin exakta konstruktion. De övre verktygen är platta och har håll- och styrelement vid behov, de nedre verktygen stödjer stadigt kretskortet och pläteringen med genomgående hål. Inpressningen är enkel att utföra tack vare vårt enkla håll- och positioneringssystem. Våra kontaktinsatser möjliggör även kostnadseffektiv hantering av DIN Signal hankontaktdon.

 

Köp inpressningsverktyg nu!

Inpressningsverktyg för DIN Signal / Power

Övre verktyg

Inpressningsverktyg för inpressningskontaktdon – DIN Signal / DIN Power.
Det övre verktyget är vanligtvis plant och jämnt eller så har det håll- eller styrelement, beroende på behovet.

Nedre verktyg

Det nedre verktyget stödjer kretskortet och, om möjligt, pläteringen med genomgående hål. Det innebär en säker absorption av krafterna som uppkommer och skyddar kretskortet. De nedre verktygen är normalt konstruerade som en kam, då det förenklar positioneringen av kretskortet.

Fixturer

Nu kan dessa verktyg hållas i fixturerna med ett enkelt håll- och positioneringssystem. Då de en gång är upplinjerade kan de enkelt pressas in.

Plast med metallplåts kontaktinsatsverktyg

Kontaktinsatser finns att tillgå för DIN Signal kontaktinsatsen för inpressningskontaktdon som gör att dessa förbindningar kan förbindas med ett enkelt platt inpressningskontaktdon. De är lönsamma och effektiva.

Inpressningsverktyg för har-bus® HM

Modulärt system för har-bus® HM

Inpressningsverktyg för inpressningskontaktdon för typen har-bus® HM finns att tillgå som ett modulärt system.
De övre och nedre verktygen väljs för att passa applikationen och placeras till lämplig position.
PICMG-standarden avgör positioneringen.

Köp inpressningsverktyg för har-bus® nu!

Plast med metallplåts kontaktinsatsverktyg

Då det nu finns oerhört många applikationer har HARTING utvecklat ett unikt verktyg för kraftanvändare: kontaktinsatsen. Det gör att alla kontaktinsatser kan bearbetas enkelt och effektivt med passande kontaktinsatsen och ett plant övre verktyg. Sen skapar användaren det lägre verktyget för den.

Fördelarna: snabb – effektiv – lönsam – hållbar.

Fixturer

Nu kan dessa verktyg hållas i fixturerna med ett enkelt håll- och positioneringssystem. Då de en gång är upplinjerade kan de enkelt pressas in.

Reparationsverktyg för inpressningsteknik

En fördel med inpressningsteknik är att den går lätt att reparera. Individuella kontakter kan repareras, t.ex. om ett stift har böjts. Dock är det även möjligt att trycka ut alla inpressningskontaktdonen på kretskortet igen.

Det är även möjligt att ta bort förbindningsstöden och att räta ut kontakter.

 

Reparationsverktyg för inpressningsteknik

 Installations- och borttagningsverktyg

HARTING erbjuder en omfattande portfölj med verktyg för alla viktiga förbindningstekniker och installationssteg. Med HARTING:s verktyg kan du utföra ditt arbetssteg snabbare, mer flexibelt och exakt än någonsin tidigare, vilket gör att du kan slutföra även krävande installationssteg enkelt och utan ansträngning.

Dina fördelar:

 • Optimerad koordination mellan verktyg och komponenter, även för applikationer som kräver hög noggrannhet
 • Snabb och enkel användning av avinstallations-/installationsverktyg sparar tid
 • Icke-destruktiv installation av komponenter
 • Säkerställer korrekt funktion för din applikation

 

Köp verktyg nu!

Installation

 • För installation av komponenter från HARTING
 • För att hjälpa till vid en korrekt installation
 • För kontakter med kontaktinsatser
 • Ergonomiska konstruktioner
 • Konstruerade för att möta de mest noggranna behoven

 

Köp ett installationsverktyg nu!

Avinstallation

 • För borttagning av komponenter från HARTING
 • För att hjälpa till vid den korrekta slutinstallationen
 • För att avinstallera kontakterna
 • Enkel hantering
 • Ergonomisk konstruktion
 • Konstruerade för att möta de mest noggranna behoven

 

Köp ett avinstallationsverktyg idag!

Din kontakt

Har du frågor om våra behov eller behöver du rådgivning? Vi ser fram emot att prata med dig!

Kontakta oss nu!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® Industriella kontaktdon – Verktyg

Den här tydliga urvalsvägledningen i pdf-format ger dig en heltäckande överblick på HARTING:s enorma sortiment av produkter på den stora marknaden för Han® industriella kontaktdon.


HARTING krimpverktyg

Den här tydliga urvalsvägledningen i pdf-fromat ger dig en heltäckande överblick på det enorma sortimentet av HARTING produkter på den stora marknaden med krimpverktyg.


HARTING förbindningsteknik – Verktyg

Den här tydliga urvalsvägledningen i pdf-fromat ger dig en heltäckande överblick på det enorma sortimentet av HARTING produkter för kretskortsförbindningsteknik.