Products & Solutions

Nástroje

Společnost HARTING nabízí rozsáhlé portfolio nástrojů a nářadí pro všechny relevantní technologie připojení a kroky montáže. Sortiment sahá od jednoduchých montážních a demontážních nástrojů přes ruční a poloautomatické nástroje až po plně automatizované stroje pro efektivní zpracování kontaktů a konektorů.

Vysoce kvalitní připojení díky krimpovacím nástrojům HARTING

HARTING nabízí rozsáhlé portfolio krimpovacích nástrojů – od jednoduchých mechanických nástrojů až po důmyslné krimpovací stroje optimalizované pro vysokokapacitní výrobu. Všechny tyto nástroje vytvářejí krimpované spoje trvale vysoké kvality, které splňují příslušnou normu pro tuto oblast – DIN EN 60352-2.

Při krimpování se konce vodičů a vodivá připojovací část kontaktů lisují tak, aby vznikl homogenní elektrovodivý přechod. Kvalita krimpovaného spoje je určována stabilitou a vodivostí výsledného spojení. Dokonalý krimpovaný spoj je navíc plynotěsný, a tudíž odolný proti korozi.

Optimalizace připojení na deskách plošných spojů metodou zalisování

Kromě konektorů pro připojení pomocí pájení, šroubování, krimpování a klecových pružin nabízí HARTING také konektory s technologií zalisování. V této oblasti disponujeme desítkami let zkušeností. Při lisování se pokoveným otvorem v desce plošných spojů protlačí připojovací kolík. V důsledku působící síly se vytvoří studený svar, na jehož konci vznikne vysoce elektrovodivý a plynotěsný spoj.

Kontakty jsou na stanovených místech vybaveny elasticky deformovatelnými zalisovacími zónami. Díky tomu dochází při lisování kontaktu do otvoru v desce plošných spojů k optimálnímu spojení. HARTING nabízí vhodné procesně optimalizované systémy nástrojů, od jednoduchých ručních pákových lisů až po poloautomatické, servoelektricky ovládané lisovací stroje. Pro jednotlivé skupiny produktů je k dispozici velké množství nástrojů a nástrojových systémů.

Katalogy, brožury, letáky

Nástroje v elektronickém katalogu