Nové technologie

V oddělení nových technologií denně pracujeme na rozšiřování našeho technologického prvenství. Kombinací inovativních přístupů a testování v praktických podmínkách v laboratořích HARTING dokážeme portfolio našich produktů rychle přizpůsobovat stále se zkracujícím technologickým cyklům. Vždy se zaměřujeme na maximalizaci hodnoty pro zákazníka.

Evaluace nových technologií

Jako poskytovatel řešení pracuje technologická skupina HARTING neustále na inovacích, které i do budoucna zajistí životaschopnost jejích produktů a řešení. Naši nabídku služeb neustále přizpůsobujeme novým potřebám zákazníků. Zkoumáme aktuální technologické trendy, přijímáme opatření ke zlepšení našich produktů a hledáme nové přístupy.

Inovativní systémy povrchových úprav

Průmysl 4.0 se zaměřuje na distribuované systémy a informační a komunikační technologie (ICT), stejně jako na technologie týkající se materiálů a jejich zpracování.

Díky rozsáhlé spolupráci s univerzitami a výzkumnými institucemi máme silné partnery, s nimiž můžeme realizovat své nápady. Prostřednictvím nadačních profesur posilujeme výzkum ve strategicky důležitých oblastech, jako jsou senzorové sítě.

Rychlejší vývoj a optimální produkty díky simulacím

Simulace zkracují proces vývoje a umožňují rychle a plynule přizpůsobovat portfolio produktů potřebám našich zákazníků.

Využíváme je také k simulování konkrétních případů použití výrobků HARTING pro naše zákazníky. Díky tomu můžeme našim zákazníkům vždy nabídnout ty nejlepší produkty.

Podporu při vývoji produktů a navrhování procesů poskytuje oddělení simulací. Kromě mechanických, elektrických, elektromagnetických a tepelných simulací provádí také simulace vstřikování.

Pomocí demonstrátorů představujeme naše technické vize vybraným zákazníkům a partnerům.

Přehled našich technologií a systému řízení kvality

Zde si můžete prohlédnout všechny naše certifikáty řízení kvality.