Trends

All Electric Society

"All Electric Society" („Plně elektrifikovaná společnost“) popisuje svět, v němž jsou veškeré energetické potřeby uspokojovány prostřednictvím elektřiny. Energie se pro tento účel získává z obnovitelných zdrojů.  Aby bylo možné přenášet energii a data, musejí být všechny oblasti propojeny sítí. Společnost HARTING k tomu dodává technologii připojení.