Zásady ochrany osobních údajů

Odpovědný kontaktní partner 


Orgánem zodpovědným za zpracování údajů shromážděných na této webové stránce ohledně používání internetového obchodu je:
HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 PRAHA 6
Telefon: +420 220 380 460 E-mail: [email protected]

Kontaktní osoba u společnosti HARTING je:
Marek Sucharda, HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 PRAHA 6
Telefon: +420 220 380 460 E-mail: [email protected]

 

Ukládání a zpracování osobních údajů

Pokaždé, když uživatel navštíví stránku na našich webových stránkách, a pokaždé, když přistupuje k souboru, jsou přístupové údaje týkající se těchto akcí anonymizovány a uloženy v souboru protokolu na našem serveru nebo na serverech našich poskytovatelů služeb. Tento postup okamžitě a automaticky odstraní veškeré odkazy na konkrétní osoby v údajích:

Každý datový záznam sestává v podstatě z následujících údajů:

 • stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • název souboru
 • datum a čas požadavku
 • adresa IP zařízení, ze kterého požadavek vzešel
 • objem přenesených dat
 • stav přístupu (soubor přenesen, data nenalezena atd.)
 • popis typu použitého webového prohlížeče


Tyto anonymní uložené údaje jsou vyhodnocovány pouze pro statistické účely.

Pokud na našich webových stránkách existuje možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), sdělení těchto údajů uživatelem je výslovně dobrovolné a slouží pouze ke splnění požadovaného účelu. Údaje budou zpracovány v přísném souladu se zákonnými ustanoveními. Povinné informace jsou samozřejmě jako takové označeny.

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně pro naše vlastní obchodní účely. S vašimi údaji nakládáme důvěrně a bezdůvodně je nepředáváme třetím stranám.

Údaje týkající se používání našich webových stránek jsou jednotlivým uživatelům přidělovány pouze s jejich předchozím souhlasem (viz níže).

Využíváme třetí strany jako poskytovatele služeb ke zpracování dat, včetně osobních údajů, a to v souvislosti s našimi vlastními obchodními účely. Těmito třetími stranami jsou poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé služeb analýzy aktivit a služeb webové analýzy. Následující text obsahuje podrobnější popis těchto poskytovatelů služeb.

Na požádání můžete kdykoli obdržet informace o povaze a rozsahu vašich osobních údajů. Kromě toho máte v souladu se zákonnými ustanoveními právo na opravu, zablokování a vymazání takových osobních údajů.


 

Sledovací mechanismy 

Účelem sledovacích mechanismů je umožnit provozovateli webových stránek sledovat – a v některých případech i kontrolovat – online marketingová opatření s ohledem na jejich účinnost. Mezi běžně používaná synonyma pro pojem „sledování“ patří „webový controlling“, „webová analýza“ a „analýza provozu“. Sledování zahrnuje monitorování úspěšnosti, kontrolu a analýzu efektivity webových stránek a online marketingových opatření, která web používá. 

Opatření používaná pro účely sledování obecně zkoumají, odkud návštěvníci webových stránek přicházejí, jejich chování a akce na platformě a za určitých okolností také to, co dělají po opuštění stránky. Pro sledování se používají v zásadě dvě různé metody. 
K měření a analýze dosahu a personalizaci webového obsahu používáme sledovací mechanismy. Pokud jste registrovaným uživatelem a jste zároveň přihlášeni, budeme používat sledovací mechanismy také pro účely úprav profilu. 

Měření a analýza dosahu 

Měření a analýza dosahu (také nazývané analýza clickstream, analýza datových přenosů, analýza návštěvnosti, webová analýza, kontrola webu atd.) označuje sběr dat a jejich vyhodnocení s ohledem na chování návštěvníků webových stránek. Analytický mechanismus obvykle zkoumá, odkud návštěvníci přicházejí, které oblasti webu navštěvují a jak často a jak dlouho jsou zobrazovány jednotlivé podstránky a kategorie. Především slouží k optimalizaci webových stránek a efektivnějšímu dosažení konkrétních cílů (např. zvýšení návštěvnosti stránek, frekvence návštěvníků nebo odběrů newsletteru atd.). Na základní úrovni lze při analýze webu rozlišovat mezi analytickými postupy, které trvale měří účinnost webu, a metodami, které umožňují najít slabá místa webu a identifikovat potenciální způsoby jejich vylepšení. 

Služby třetích stran a soubory cookie 

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookie, které se ukládají do vašeho koncového zařízení, jakmile začnete webové stránky používat. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk a jsou přiřazeny k používanému prohlížeči. Tyto soubory cookie přenášejí informace, např. o používání webové stránky, do zpracovatelské jednotky, která soubor cookie nastavuje. Můžeme to být my jako provozovatel webových stránek, ale také třetí strany. Soubory cookie nespouštějí programy a nemohou do vašeho počítače přenášet viry.  

Používání souborů cookie nám umožňuje usnadnit navigaci na webových stránkách a také nabízí vysoký stupeň uživatelské přívětivosti. Soubory cookie nám navíc pomáhají identifikovat zvláště oblíbené části našich webových stránek. Umožňují shromažďovat informace týkající se určitého časového období a identifikovat počítač návštěvníka. Ke zlepšení orientace uživatelů a poskytování personalizovaného obsahu používáme trvalé soubory cookie („trvalé soubory cookie“). Používáme také tzv. relační soubory cookie, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní („přechodné soubory cookie“).  

Kontrola nasazení souborů cookie a služeb třetích stran: Soubory cookie potřebné pro provoz těchto webových stránek se nastavují automaticky při jejich vyvolání. Ostatní soubory cookie a funkce, které nejsou nezbytné pro použití námi jako provozovatelem webových stránek a třetí stranou, mohou být použity pouze s vaším souhlasem. Za tímto účelem budete při vyvolání těchto webových stránek požádáni o výběr povolených souborů cookie a funkcí. Tato volba je následně uložena v souboru cookie, dokud tento soubor cookie nebo funkci z koncového zařízení neodstraníte.  

V nastavení souborů cookie na našich webových stránkách najdete další informace o konkrétních používaných souborech cookie. V uživatelské příručce pro souhlas se soubory cookie můžete také kdykoli opravit výběr povolených souborů cookie a funkcí. 

Obecně můžete přednastavit používání souborů cookie na svém pevném disku nastavením prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě: Pokud v nastavení webového prohlížeče, který používáte, zcela zablokujete používání souborů cookie, nebudete moci využívat některé funkce našich webových stránek nebo vám bude jejich používání omezeno. 

Na našich webových stránkách používáme následující kategorie souborů cookie: 

Základní soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nutné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat určité funkce, zejména z bezpečnostních důvodů. Zajišťují stabilitu webových stránek, nabízejí bezpečné přihlášení, ukládají např. průběh objednávky, přihlašovací údaje a nákupní košík. Ukládají také vaše jazykové nastavení. 

Funkční soubory cookie: Používají se k poskytování služeb, které požadujete, např. pokud chcete sledovat video. Funkční soubory cookie se také používají k uchování nastavení, které na webu vytvoříte (např. umístění). Tyto soubory cookie nejsou schopny sledovat vaše procházení jiných webových stránek a nemohou sledovat, kde jste surfovali na internetu mimo naše webové stránky. Bez těchto souborů cookie vám nebudeme schopni poskytnout určité služby, které požadujete. Veškeré informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie jsou anonymní a používají se výhradně ke zlepšení funkčnosti a služeb webových stránek. 

Statistické soubory cookie: Abychom mohli dále vylepšovat naši nabídku a naše webové stránky, shromažďujeme anonymní údaje pro účely statistiky a analýzy. Pomocí těchto souborů cookie můžeme například zjistit počet návštěvníků a účinek určitých stránek našich webových stránek a optimalizovat náš obsah. Kromě toho na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování našich uživatelů při surfování. Analytické soubory cookie nám umožňují analyzovat webové stránky, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Takto shromážděné údaje jsou pomocí technických opatření pseudonymizovány, takže je již není možné přiřadit k vaší osobě. Tyto údaje nebudou uloženy společně s jinými osobními údaji o vaší osobě. 

Personalizační soubory cookie: Personalizační soubory cookie používáme k tomu, abychom vás při opakované návštěvě našich webových stránek poznali, přizpůsobili obsah a uložili vaše nastavení/preference. Tyto soubory cookie se používají k zobrazení personalizovaného obsahu podle vašich zájmů. Používáme také soubory cookie pro retargeting nebo remarketing, které nám pomáhají zobrazovat reklamy odpovídající vašim zájmům na základě vašich individuálních zvyklostí při prohlížení v rámci příslušné reklamní sítě. Na těchto stránkách se vám mohou zobrazovat reklamy týkající se obsahu, který jste si dříve prohlíželi na jiných webových stránkách. 

Newsletter a Microsoft Marketing 

V rámci registrace k odběru e-mailového zpravodaje potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou má být zpravodaj zasílán. Veškeré další informace jsou poskytovány dobrovolně a budou použity k osobnímu oslovení a přizpůsobení zpravodaje vašim osobním preferencím a vyjasnění dotazů týkajících se vaší e-mailové adresy. 

K přijetí informačního zpravodaje je potřeba platná e-mailová adresa, země a jazyk. Uloží se také IP adresa, přes kterou se k odběru zpravodaje zaregistrujete, stejně jako datum a čas, kdy si zasílání objednáte. Tyto údaje potřebujeme jako důkaz v případě zneužití, v případě, že e-mailová adresa registrovaná pro odběr zpravodaje nepatří uživateli. S cílem zajistit zvýšenou ochranu proti nekorektní registraci e-mailové adresy třetími stranami používáme zdvojený postup registrace, tzv. „double opt-in“. V rámci tohoto postupu obdržíte po registraci e-mail s potvrzením, který bude odeslán na zadanou e-mailovou adresu. Požadovaný e-mailový zpravodaj obdržíte, pouze pokud potvrdíte svou registraci kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu. V rámci tohoto postupu jsou objednávka zpravodaje, zaslání potvrzovacího e-mailu a potvrzení o registraci zaznamenány. 

Upozorňujeme vás na skutečnost, že při zasílání informačních zpravodajů budeme vyhodnocovat vaše uživatelské návyky. Za tímto účelem používáme sledovací funkce společnosti MicrosoftMarketing (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irsko). Data jsou uložena ve službách Microsoft Azure společnosti Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irsko), například MS Dynamics nebo Power BI. Vaše údaje nejsou uloženy na serverech mimo EU. Odeslané e-maily obsahují tzv. webové indexy nebo sledovací pixely, které představují jednopixelové obrazové soubory, které jsou ukládány na našem webu. Pro tato vyhodnocování kombinujeme shromážděná data a webové indexy s vaší e-mailovou adresou a individuálním identifikátorem. Odkazy přijaté v informačním zpravodaji tento identifikátor obsahují. Takto získaná data používáme k vytvoření uživatelského profilu, který přizpůsobí zpravodaj vašim individuálním zájmům. V tomto procesu zaznamenáme, když si náš informační zpravodaj přečtete a na jaké odkazy kliknete, a z toho pak odvodíme vaše osobní zájmy. Tyto údaje kombinujeme s činnostmi, které na našich webových stránkách provádíte. 

Sledování pomocí webových indexů nebo sledovacích pixelů není možné, pokud jste ve standardním nastavení deaktivovali zobrazení obrázků v e-mailovém programu. V takovém případě nebude zpravodaj plně zobrazen a pravděpodobně nebudete moci využívat všechny jeho funkce. Pokud jste obrázky zobrazili ručně, výše popsané sledování se realizuje. V nastavení souborů cookie na našich webových stránkách najdete další informace o konkrétních používaných souborech cookie a technologiích. 

myHARTING

Pokud byste chtěli používat službu myHARTING, musíte se zaregistrovat zadáním e-mailové adresy (uživatelského jména), hesla dle vašeho výběru, názvu společnosti, adresy společnosti, země, jazyka, příjmení a způsobu oslovování – další podrobnosti nejsou povinné, ale můžete je doplnit jako další informace. Používáme zdvojený proces registrace („double opt-in“), tzn. že registrace bude dokončena pouze tehdy, pokud svou registraci potvrdíte prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán kliknutím na odkaz v něm obsažený. Pokud neobdržíme vaše potvrzení do 24 hodin, vaše registrace bude z naší databáze automaticky odstraněna. Poskytnout výše údaje uvedené je povinné, přičemž veškeré další informace mohou být poskytnuty dobrovolně prostřednictvím našeho portálu.

Používáte-li službu myHARTING, uložíme údaje, které od vás požadujeme, abychom tuto službu poskytli, dokud svou možnost přístupu nedeaktivujete podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše dobrovolně poskytnuté údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete službu myHARTING využívat. Všechny vaše údaje si můžete prohlédnout v chráněné sekci pro zákazníky, a pokud je to potřeba, můžete je z naší strany nechat změnit nebo smazat. Právní základ je uveden v článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

S cílem zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům třetími stranami je spojení šifrováno pomocí technologie TLS.

Personalizované a/nebo uživatelské nabídky

Nabídky na našich webových stránkách by měly být pro naše uživatele co nejužitečnější a nejzajímavější. Z tohoto důvodu předkládáme nabídky a doporučení produktů, které co nejvíce odpovídají osobním zájmům uživatele (personalizované a uživatelské nabídky). Ke shromažďování těchto údajů používáme soubory cookie a další technologie.

Online reklama založená na používání: Naše webové stránky a propojené webové stránky, ze kterých uživatel přichází, shromažďují a zpracovávají informace o chování návštěvníka. Z toho má prospěch uživatel, protože generované reklamy jsou přizpůsobeny jeho konkrétním oblastem zájmu; celkově se zobrazuje méně náhodně rozptýlených reklam. Soubor cookie se uloží v počítači uživatele s cílem shromažďovat informace o chování daného uživatele.

Ke shromažďování údajů za účelem poskytování online reklamy a videí na základě uživatelů používáme nástroje následujících společností:

 • Google
 • Facebook
 • Quora
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Bing


V nastavení souborů cookie na našich webových stránkách najdete další informace o konkrétních používaných souborech cookie a službách třetích stran.

Personalizované nabídky: Personalizované nabídky jsou založeny na analýze nákupního chování našich zákazníků a zájemců a také na tom, jak příslušný návštěvník využívá naše elektronická média. Tyto technologie také používáme k tomu, abychom rozpoznali vracející se uživatele.

Konkrétně používáme následující údaje k vytvoření inzerce přizpůsobené vašim potřebám a vašim zájmům o naše produkty:

 • údaje obsažené v zákaznickém účtu a údaje, které s námi sdílíte při provádění nákupů (kmenové údaje)
 • údaje o vašich nákupech – předchozích nebo budoucích – provedených u společnosti HARTING (údaje o transakcích) a informace z nich odvozené (například, které produkty při nákupu upřednostňujete nebo které si nakonfigurujete)
 • informace, které se automaticky generují při návštěvě našich elektronických médií (webové stránky nebo aplikace i napříč zařízeními), včetně data a času vaší návštěvy (údaje o využití) a informací z nich odvozených (např. jaký obsah zobrazujete a jak často)
 • produkty, které jste hledali nebo zobrazili v našich elektronických médiích


Analýza a vyhodnocování výše uvedených informací nám umožňuje vytvářet nabídky a doporučení produktů šité na míru jednotlivým uživatelům. Personalizované nabídky mohou být zasílány poštou, prezentovány při návštěvě našich elektronických médií (webových stránek a aplikací) nebo – pokud byl uživatelem poskytnut zvláštní souhlas – zasílány e-mailem nebo upozorněním.

Chcete-li optimalizovat naše nabídky na základě svých uživatelských zájmů, použijeme následující nástroj:

Konkrétně používáme následující údaje k přizpůsobení inzerce vašim potřebám a vašim zájmům:

 • Údaje obsažené v zákaznickém účtu a údaje, které nám poskytnete při zpracování nákupů (kmenové údaje)
 • Údaje o vašich předchozích nebo budoucích nákupech provedených ve společnosti HARTING (údaje o transakcích) a informace z nich odvozené (například, které produkty při nákupu upřednostňujete nebo které si nakonfigurujete)
 • Informace (včetně informací vyměňovaných mezi zařízeními), které se automaticky generují při návštěvě našich elektronických médií (webové stránky nebo aplikace), včetně data a času vaší návštěvy (údaje o využití) a informací z nich odvozených (např. jaký obsah často zobrazujete)
 • Produkty, které jste hledali nebo zobrazili v našich elektronických médiích

 

Analýza a vyhodnocení výše uvedených informací nám umožňuje zasílat nabídky a doporučení produktů přizpůsobené zájmům uživatele. Personalizované nabídky mohou být zasílány dopisem, při návštěvě našich elektronických médií (webových stránek a aplikací) nebo, pokud byl poskytnut zvláštní souhlas, e-mailem nebo upozorněním.
Chcete-li optimalizovat naše nabídky na základě vašich uživatelských zájmů, použijeme následující nástroj:

Contentsquare

Pokud nám k tomu poskytnete souhlas, používá tato webová stránka technologie společnosti Content Square SaaS. Údaje o interakci návštěvníka webových stránek jsou shromažďovány v pseudonymizované podobě za účelem optimalizace použitelnosti webových stránek pomocí souborů cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Contentsquare a na něm jsou uloženy. IP adresa přenesená prostřednictvím vašeho prohlížeče není spojena s ostatními daty společnosti Contentsquare. Společnost Contentsquare zaručuje zkrácení vaší IP adresy, takže všechny údaje jsou shromažďovány anonymně. Společnost Contentsquare ukládá následující soubory cookie: _cs_id, k rozpoznání vracejících se uživatelů webových stránek (až 13 měsíců) _cs_s, relační soubor cookie, který se vytvoří na začátku návštěvy webových stránek a odstraní se 30 minut po posledním zobrazení stránky. Používání Contentsquare je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO).

Správce tagů Google

S vaším souhlasem používáme na našich webových stránkách Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého mohou provozovatelé webových stránek spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednotného rozhraní a integrovat tak do své nabídky zejména služby společnosti Google. Samotný Google Tag Manager (který implementuje značky) neshromažďuje ani nezpracovává žádné osobní údaje. Další podrobnosti naleznete v privacy settings.

Měření a analýza dosahu pomocí služby Google Analytics

Abychom mohli naše webové stránky navrhnout tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů, vytváříme pomocí služby Google Analytics pseudonymizované profily uživatelů. Společnost Google používá soubory cookie a pixelové značky k usnadnění analýzy toho, jak jednotliví návštěvníci používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie týkající se používání těchto webových stránek mohou být zpravidla přeneseny a uloženy na jednom ze serverů společnosti Google v USA. Vzhledem k tomu, že jsme na této webové stránce aktivovali anonymizaci IP adresy, vaše IP adresa bude před jejím přenosem společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA před zkrácením přenesena vaše kompletní IP adresa. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená prostřednictvím vašeho prohlížeče v kontextu Google Analytics nebude kombinována s ostatními daty společnosti Google.

Další informace o službě Google Analytics naleznete v nastavení ochrany osobních údajů v části věnované souborům cookie a používaným technologiím. 
 

Facebook 

Za používání Facebooku nebo Instagramu jsme společně odpovědní se společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, [email protected], Fax: +1 650 543 5340 jako společní správci podle čl. 26 DSGVO a doplňku Facebook Page Insights (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). 

Společnost Facebook Ireland Ltd. zpracovává (osobní) údaje při používání produktů Facebooku – včetně návštěvy naší stránky na Facebooku nebo Instagramu – i od osob, které nejsou přihlášeny k žádné ze služeb Facebooku. Které (osobní) údaje to jsou, jakým způsobem, pro jaké účely a na jakém právním základě jsou zpracovávány, popisuje společnost Facebook ve svých zásadách ochrany osobních údajů (https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content), které se vztahují na všechny produkty Facebooku. Najdete zde také informace o tom, jak kontaktovat společnost Facebook, a o možnostech nastavení reklam, souborů cookie atd.. Údaje mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii. 

Další informace o souborech cookie, které společnost Facebook nastavuje při používání účtu na Facebooku, produktů Facebooku (včetně webových stránek a aplikací) nebo při návštěvě jiných webových stránek a aplikací, které používají produkty Facebooku (včetně tlačítka „To se mi líbí“ nebo jiných technologií Facebooku), poskytuje společnost Facebook v Zásadách používání souborů cookie (https://www.facebook.com/policies/cookies/). Informace o tom, jak spravovat informace, které o vás máme, najdete také na tomto odkazu: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Když navštívíte naši stránku na Facebooku nebo Instagramu, Facebook mimo jiné shromažďuje vaši IP adresu. Spolu s dalšími informacemi, které Facebook získává prostřednictvím souborů cookie, nám společnost Facebook jako provozovateli stránky na Facebooku poskytuje statistické informace o používání této stránky na Facebooku (tzv. page insights). Jedná se o souhrnné údaje, které ukazují, jak uživatelé se stránkou pracují. Tyto informace o stránce mohou být založeny na osobních údajích shromážděných společností Facebook v souvislosti s návštěvou nebo interakcí uživatele s naší stránkou na Facebooku a jejím obsahem. Více informací o tom najdete na webu společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Službu Page Insights můžeme používat k anonymnímu vyhodnocování dosahu, zobrazení stránek, času stráveného u videopříspěvků, akcí (lajky, komentáře, sdílení příspěvků) a k vyhodnocování podle věku, pohlaví a polohy (jak je uvedli uživatelé ve svých profilech na Facebooku). Přitom lze provést nastavení pro vyhodnocení dosahu nebo nastavit odpovídající filtry s ohledem na výběr časového období, zohlednění konkrétního příspěvku a také demografické skupiny (např. ženy, 20-30 let). Tyto údaje jsou anonymizované, agregované a abstrahované. Tato nastavení nám proto neumožňují vyvozovat o jednotlivcích žádné závěry. Hodnocení slouží k optimálnímu uspořádání nabídky na našich stránkách pro účely public relations. 

Právní základ k tomuto zpracování dat je uveden v článku 6 odst.. 1 písm. a) a f) DSGVO. 

Jako poskytovatel informační služby neshromažďujeme a nezpracováváme žádné další údaje z používání stránek. 

Bez ohledu na vaše práva vůči nám máte právo podat stížnost u irské komise pro ochranu osobních údajů (odpovědné za společnost Facebook Ireland Ltd.) (článek 77 DSGVO). 

Máte-li konkrétní dotazy týkající se ochrany vašich údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zpětná vazba od zákazníků 

Váš názor je pro nás důležitý! 

Abychom mohli neustále zlepšovat vaše zkušenosti s našimi digitálními kontaktními místy, jako jsou naše webové stránky a naše digitální nabídky, můžeme vás kontaktovat za účelem průzkumu trhu.  

Budete mít možnost nám dobrovolně sdělit svůj názor prostřednictvím průzkumu, který poskytuje náš poskytovatel služeb, společnost Qualtrics Ireland Ltd. Váš názor bude shromažďován anonymně a rovněž zpracováván anonymně.  

V cookie settings na našich webových stránkách najdete další informace o konkrétních používaných souborech cookie a službách třetích stran.(Odkaz na User-Centrics).

Bezpečnost dat 

Rádi bychom upozornili, že vzhledem k současnému stavu technologií není možné zaručit úplnou ochranu údajů přenášených přes internet. Za určitých okolností mohou třetí strany proniknout do zabezpečení sítě a sledovat komunikaci. V této souvislosti upozorňujeme, že přenos dat prostřednictvím e-mailu není zásadně šifrovaný.

Doba uchovávání 

Osobní údaje shromážděné pro obchodní účely uchováváme tehdy, pokud jsou požadované pro obchodní vztah, a následně je řádně odstraníme. Obchodní účel se považuje za ukončený nejpozději tehdy, když uplynou promlčecí lhůty pro všechny nároky, které by mohly z obchodního vztahu vzniknout podle obecně platných předpisů. V případě pochybnosti se předpokládá, že toto období trvá 10 let od poslední obchodní transakce. Pokud obdržíme osobní údaje a nevznikne žádná obchodní transakce, tyto údaje budou vymazány nejpozději po 3 letech. Tyto údaje samozřejmě vymažeme také v případě, že již neexistuje obchodní účel a vy svůj souhlas odvoláte.. 

Vaše práva 

Máte právo získat informace o osobních údajích, které se vás týkají (čl. 15 GDPR) a které zpracováváme. Dále máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) nebo omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). 

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. V zájmu ochrany práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů proto existuje přinejmenším právo vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí. 

Existuje také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Právo vznést námitku proti souhlasu nebo proti zpracování údajů 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů (6 I a GDPR nebo čl. 9 I I a GDPR), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. 

Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena. 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR) 

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR). POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR). 

Odvolání souhlasu 

Svůj souhlas s použitím vašich údajů můžete kdykoli odvolat, a to písemně nebo elektronicky. Totéž platí, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány podle článku 6, odst. 1 písm. f) GDPR. 

Odvolání prostřednictvím e-mailu: [email protected] 

Odvolání poštou: Marek Sucharda, HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 PRAHA 6, Phone: +420 220 380 460

V případě, že odvoláte svůj souhlas s ukládáním a zpracováním vašich údajů, je možné, že vám nebudeme moci nabídnout určité služby, například účast v soutěžích. 

Pokud odvoláte svůj souhlas, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat. To neplatí v případě, že můžeme prokázat, že zpracování je nezbytné ze závažných a oprávněných důvodů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo v případě, že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo práv. 

Orgán pro stížnosti 

Máte také právo kdykoli podat stížnost. Za tímto účelem se prosím obraťte na:
HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 PRAHA 6
Phone: +420 220 380 460 E-mail: [email protected]

Platnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na příležitostné změny nebo doplnění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení bylo naposledy změněno: srpen 2023.