Nová digitální dvojčata (AAS) HARTING

> 18 tisíc digitálních dvojčat

Zjistěte více a nechte se inspirovat možnostmi nových digitálních dvojčat.

Vítejte ve světě digitálních dvojčat! Ve společnosti HARTING usilovně pokračujeme ve vývoji a implementaci digitálních dvojčat a v sortimentu s nimi máme už víc než 18 tisíc produktů. Digitální dvojčata od základů mění způsob vývoje a výroby produktů i dosavadní procesy. Vydejte se s námi na vzrušující cestu vstříc budoucnosti.

Digitální dvojče – jen jedna z digitálních služeb společnosti HARTING

Digital twin – just one of HARTING’s digital services

Co je digitální dvojče

Technologie digitálních dvojčat přináší revoluci do nejrůznějších odvětví, jako jsou letecký a automobilový průmysl nebo zdravotnictví. Využít ji ale může každá společnost, která usiluje o zlepšení efektivity, spolehlivosti nebo podnikových procesů. 

Digitální dvojče je virtuální obraz fyzického systému, například stroje, výrobní linky nebo celého závodu. Vzniká zkombinováním dat ze snímačů a pokročilých analytických a simulačních nástrojů. Inženýrům a provozovatelům umožňuje sledovat a optimalizovat systémy v reálném čase, předvídat poruchy a simulovat scénáře budoucích zlepšení.

Ve společnosti HARTING se tímto vývojem usilovně zabýváme, abychom mohli zákazníkům poskytovat širokou škálu dat potřebných pro využití všech výhod digitálního dvojčete.

Která řešení pro digitální dvojče HARTING nabízí

AAS data HARTING

Pro naše produkty nabízíme ke stažení podrobná AAS data.

Zkratka AAS (Asset Administration Shell) označuje standardní rozhraní pro digitální dvojčata v rámci Průmyslu 4.0. AAS je standardizovaná digitální reprezentace objektu, například komponentu, stroje nebo výrobní linky, která umožňuje bezproblémovou komunikaci a interakci s dalšími digitálními systémy.

AAS data jsou uspořádána strukturovaně podle otevřeného standardu IDTA (International Digital Twin Association) na základě datového modelu, který různým systémům a aplikacím umožňuje standardizovanou a interoperabilní komunikaci s rozhraním AAS. To zajišťuje bezproblémovou integraci a komunikaci mezi různými systémy a aplikacemi.

Cílem otevřeného řešení IDTA je usnadnit všem – včetně malých a středních podniků – přístup k nové technologii a umožnit účast na ekonomice založené na datech.

Pro produkty HARTING ukládáme do AAS mimo jiné:

  • chytré 3D modely
  • klasifikační údaje podle ECLASS
  • vztahy mezi objekty
  • vybraná média 

Konstrukční data HARTING

Konstrukční data jsou součástí digitálního dvojčete a mohou vám usnadnit návrh vaší aplikace.

Nabízíme řadu různých typů nativních dat, jako jsou EPLAN, ZUKEN E3, ALTIUM, neutrální 2D a 3D CAD modely, symboly a schémata zapojení a další technické specifikace.

Naše konstrukční data umožňují rychlou a bezchybnou integraci produktů HARTING. Neutrální a nativní formáty podporují efektivnější vývoj produktů a bezproblémový procesní řetězec od plánování až po výrobu.

Využitím našich konstrukčních dat, která eliminují manuální úkony náchylné k chybám, ušetříte v celém hodnotovém řetězci drahocenný čas i peníze.

Jednotlivá konstrukční data si můžete stáhnout v e-shopu pod obrázkem produktu a pod jeho podrobnostmi.

Pro získání dat více různých produktů najednou nabízíme možnost stahování datových balíčků.
Tato služba umožňuje stáhnout data pro mnoho různých produktů několika málo kliknutími (další informace). Lze ji také využít jako samostatný nástroj prostřednictvím správce produktových dat nebo přímo v našich online konfigurátorech.

Katalog elektronických komponentů

Nabízíme kompletní katalog elektronických komponentů pro všechny naše produkty s aktuálními kmenovými daty a médii, které můžete využít ve svých procesech.

Katalogy elektronických komponentů poskytuje HARTING v různých datových formátech. Jedná se zejména o soubory XML (ve standardu BME Cat nebo CSV) s klasifikačními daty ETIM nebo ECLASS.

Příklady použití:

  • Jste uživatel a potřebujete technické informace pro proces návrhu
  • Jste uživatel a potřebujete obchodní a logistické informace pro procesy nákupu
  • Jste distributor a potřebujete obchodní data o produktech pro sestavení sortimentu a technické informace o produktech, které budete moct předávat zákazníkům
     

Potřebujete-li další informace o dostupných verzích a jazycích, kontaktujte nás.

Dotazy ohledně BMEcat směřujte na adresu [email protected]