Naše společenská angažovanost

„Samostatně jsme jen kapky, ale společně tvoříme oceán.“*

*Ryunosuke Satoro, 1892–1927

Spousta věcí v každodenním životě se nám nepodaří, pokud na ně budeme sami. Je skvělé, když jsou po ruce ochotní sousedé nebo přátelé, kteří rádi přispěchají na pomoc. Společně jde prostě všechno snadněji – a rychleji to vede k úspěchu. Někomu pomoct je zároveň fantastický pocit. Jsme potřební – obohacujeme tím nejen druhé, ale i sebe. 

Společně s mnoha dalšími se podílíme na nejrůznějších projektech, které vytvářejí hodnoty pro nás i naše okolí. Pokrývají velmi široké spektrum, od neziskových spolků přes vědu a kulturu až po místní mateřské školy a domovy seniorů. Udělejte si představu o našem působení. 

Na propojení záleží 

Ve sdruženích a vědeckých organizacích se setkáváme s podobně smýšlejícími lidmi a spojujeme své síly. Výměna myšlenek a diskuse vedou ke společnému postoji, který proniká do společnosti v podobě vodítek k jednání, politických názorů nebo norem. 

Pracovat ve sdružení znamená naslouchat, poznávat jiné názory a utvářet je. Setkávám se tak s klienty, účastníky trhu a partnery, kteří se zabývají aktuálními tématy i ekonomickými a technickými výzvami.

Norbert Gemmecke
Jednatel globální obchodní divize HARTING Electric

Pro udržitelnou síťovou mobilitu potřebujeme motivátory, jako je společnost HARTING, která se podílela na vzniku našeho projektu RailCampus OWL.

Prof. Dr. Stefan Witte
První výkonný rada, RailCampus OWL

Přímá výměna zkušeností s dalšími podniky nám pomáhá dozvědět se o zajímavých vědeckých otázkách, které pro nás mají obrovský praktický význam.

Prof. Nils Aschenbruck
Univerzita Osnabrück, distribuované systémy

Průmysl 4.0 je recept „made in Germany“ – díky iniciativním společnostem, jako je HARTING, které na něm pracují od samého počátku.

Prof. Dr. Antonio Krüger
Generální a vědecký ředitel Německého centra pro výzkum umělé inteligence (DFKI)

Stát Illinois byl vždy skvělým místem pro výrobu i podnikání. Jsem hrdý na to, že vidím naši práci v praxi a její přínos pro místní ekonomiku státu Illinois.

Bruce Rauner
Bývalý guvernér státu Illinois

Chceme také posílit naše kořeny. Proto cíleně podporujeme kulturní, sportovní a rodinné aktivity v tuzemsku i zahraničí. Prostor, ve kterém stojí za to žít, je složený z mnoha drobností. Je to prostor, který rádi pomáháme utvářet. 

Náš závazek místnímu Červenému kříži

HARTING v Itálii

Společnost HARTING Italia se rozhodla podpořit nasazení dobrovolníků Červeného kříže v Miláně, kteří den co den poskytují lékařskou pomoc a pomáhají obyvatelstvu při záchranných akcích.
Posledním projektem, na který jsme přispěli, je projekt CRI4KIDS: 50 rodin s dětmi (0-2 roky) v obtížných životních podmínkách bude podpořeno základními potravinami a potřebami pro rané dětství.

Další informace (Pouze v italštině)

Parasporty – sport pro všechny

HARTING v Polsku

Jsme hlavním sponzorem vratislavského týmu AMP-Futbol. Jedná se o fotbalový tým pro lidi se zdravotním postižením. Iniciativa je dalším krokem k překonání bariér, zohlednění potřeb osob se zdravotním postižením a propojení různých životních stylů. 

KiTec – děti objevují technologie

HARTING v Německu

V rámci projektu KiTec sponzorujeme základní školy v Espelkampu a vítěznému týmu každoročně udělujeme cenu pro malé výzkumníky. Skupiny dětí ukazují v soutěži nápaditost, zručnost, týmového ducha a radost z tvoření něčeho nového.

 

Další informace

Společně jdeme příkladem

HARTING v USA

Zkratka PEACE v názvu chicagské charitativní organizace Chicago Peace vychází z prvních písmen anglických výrazů pro „partnerství“, „vzdělávání“, „umění“, „soucit“ a „podnikání“. V rámci charitativní akce Chicago PEACE Week se společně s ostatními zasazujeme o pozitivní a trvalou změnu v chicagských čtvrtích, které potřebují revitalizaci.

Na fotografii ukazují Stewart a Arnold Perry Tchiegne Wandji technologie HARTING zvídavému budoucímu specialistovi. 

Vrcholová házená

HARTING v Německu

Víte, že házená je druhým nejrozšířenějším sportem v Evropě? Pro naše chlapce v Německém svazu házené, tedy tým GWD Minden, je ale určitě tím nejdůležitějším. Jako hlavní sponzor juniorské házené podporujeme vášeň našich mladých profesionálů. Kromě podpory sportovního týmového ducha našich házenkářů podporujeme i mnoho dalších regionálních a národních sportovních aktivit. 

 

Další informace

Vzory s duší a srdcem 

Naše společenská angažovanost má hluboké kořeny. Sama rodina Hartingových se od počátku angažuje v regionální i nadregionální infrastruktuře. Vytváří tak domov nejen pro zaměstnance společnosti HARTING, ale i pro mnoho dalších lidí. A je vzorem pro ostatní. Pro naše místní pobočky po celém světě a také pro lidi v jejich sféře vlivu i mimo ni. 

V dubnu 1956 založil Wilhelm Harting spolu s dalšími příznivci sportu tenisový klub Espelkamp, pomohl vybudovat tři tenisové kurty a pět let stál v jeho čele.
V roce 1960 podpořili Hartingovi stavbu kostela sv. Tomáše. V roce 2002 věnovali Dietmar a Margrit Hartingovi tomuto symbolu města Espelkamp bronzovou sochu svatého Martina.
Orchestr Severozápadní německé filharmonie zaujímá v srdci Margrit Harting zvláštní postavení. V letech 1993 až 1996 byla předsedkyní správní rady Filharmonické společnosti Ostwestfalen-Lippe. Pak v letech 1996-2012 zastávala funkci předsedkyně Filharmonické společnosti.
Hrozící uzavření Nového divadla Espelkamp se podařilo odvrátit. V roce 2002 uzavřela rada a vedení města Espelkamp z iniciativy Margrit Harting PPP partnerství s Margrit a Dietmarem Hartingovými za účelem provedení neodkladné rekonstrukce.
Díky finanční podpoře technologické skupiny HARTING se stadion Alberta Pürstena v roce 2014 rozzářil v nové kráse. Proměnil se v atletické sportoviště, které v našem okrese Minden-Lübbecke nemá obdoby.
Díky Dietmaru Hartingovi se sportovní park Mittwald (FC Preussen Espelkamp) těší od roku 2017 z modernizované klubovny a dvou dalších sportovišť.
Velká pocta Margrit Harting: V lednu 2018 ji rektor univerzity prof. Volker Epping jmenoval čestnou občankou Leibnizovy univerzity v Hannoveru.
2020: Rodina Hartingových je investorem lékařského domu Medici v Espelkampu – centra špičkových lékařských a pečovatelských služeb.

 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Kontaktní osoba