Corporate Technology Services

Oddělení Corporate Technology Services (CTS) společnosti HARTING Stiftung & Co. KG testuje jako nezávislý poskytovatel služeb výrobky pro celou technologickou skupinu HARTING a zajišťuje tak jejich vysokou kvalitu.

Jako interní laboratoř společnosti HARTING disponujeme jak hlubokými znalostmi v oblasti testování, tak znalostí produktů a trhů, na kterých se budou používat. Dokážeme tak poskytovat kompetentní poradenství ohledně požadavků na zkoušky pro různé trhy.

Laboratoř je akreditována podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pro testování elektromechanických součástí, optických a elektronických přenosových systémů, geometrie a vlastností materiálů a také pro testování elektromagnetické kompatibility k získání certifikační značky CE.

Akreditace je platná pouze pro rozsah uvedený v příloze osvědčení o akreditaci D-PL-12148-01-00.
Denně aktualizovaný seznam zkušebních postupů v rámci flexibilního rozsahu akreditace naleznete zde.

Laboratoř pomáhá s vývojem a certifikací výrobků, navrhuje inovativní technologie a poskytuje technické poradenství.

Nezávislá obchodní jednotka Corporate Technology Services si stanovila následující cíle. 

 • Posuzování shody, účinná a efektivní kvalifikace procesů a výrobků poskytováním měřicí a zkušební techniky a technických znalostí
 • Podpora obchodních jednotek s cílem urychlit zapojením do vývoje již v rané fázi uvádění produktů na trh
 • Vývoj a zavádění inovací prostřednictvím spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy
 • Podpora marketingu formou prezentací a předávání znalostí zákazníkům

Posuzování shody, účinná kvalifikace procesů a produktů

 • Počítačová tomografie pro analýzu a měření součástí
 • Technologie měření rozměrů (2D, 3D souřadnicové měření)
 • Analýza povrchu a materiálů: světelná mikroskopie, rentgenová fluorescenční analýza, analýza plastů, rastrovací elektronová mikroskopie, fokusovaný iontový svazek (FIB)
 • Kontroly mikroelektromechanických systémů z hlediska rozměrů, elektrického systému, mechanického systému a spolehlivosti
 • Korozní zkoušky, zkoušky třídy ochrany, klimatické zkoušky
 • Elektrické zkoušky, mechanické zkoušky
 • Vibrační testy s překrýváním klimatu a aktuální zátěží
 • Zkoušky optických komponent a systémů
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC emise, EMC odolnost)
 • Testování součástí RFID systému
 • Integrita signálu (analýza v časovém a frekvenčním rozsahu)
 • Zkoušky shody protokolů Ethernetu
 • Testy integrace softwaru a systému

Kontroly a poradenství na podporu vývoje

 • Podpora při definování požadavků na kvalitu a specifikací
 • Výzkumné projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery, výzkumnými ústavy, vysokými školami a univerzitami
 • Základní technologie pro nové výrobky a procesy; vývoj a zavádění inovací

Podpora při národním a mezinárodním schvalování výrobků

 • Underwriters Laboratories (UL), certifikáty GOST (vývoz výrobků do Ruské federace a zemí SNS), China Compulsory Certification (CCC)
 • Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL)
 • Směrnice pro výrobky ATEX (ATmosphère Explosibles)
  …a další

Katalog služeb CTS

Vývoj konkrétních řešení na základě požadavků zákazníků. Přehled všech testovacích spekter a služeb.

Zde si můžete prohlédnout všechny naše certifikáty řízení kvality.