Corporate Technology Services

Som en oberoende tjänsteleverantör för hela företagsgruppen HARTING inspekterar avdelningen Corporate Technology Services (CTS) på HARTING Stiftung & Co. KG produkterna för att säkerställa kvaliteten.

Som internt HARTING-laboratorium har vi både djupgående provningskunskaper och kunskaper om produkterna och marknaderna som de tillämpas på. Det gör att vi kan erbjuda kompetent rådgivning om provningskraven för de olika tillämpningsmarknaderna.

Laboratoriet är ackrediterat enligt DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 för att prova elektromekaniska komponenter, fiberoptiska och elektroniska transmissionssystem, geometrier och materialegenskaper och för EMC-provning för CE-märkningscertifiering.

Ackrediteringen är endast giltig i den omfattning som listas bilagan till ackrediteringscertifikatet D-PL-12148-01-00.
Listan med provningsprocedurer, som uppdateras dagligen inom den flexibla ackrediteringsomfattningen, kan läsashär.

De är ett stöd vid produktutvecklingen och produktcertifieringar, designar innovativa insatstekniker och ger teknisk rådgivning.

Den oberoende företagsenheten Corporate Technology Services har satt upp följande mål: 

 • Bedömning av överensstämmelse, effektiv och ändamålsenlig kvalificering av processer och produkter genom att erbjuda mät- och provningsteknik, samt teknisk expertis.
 • Stödjer affärsenheter för att skynda på lanserngen av produkter på marknaden genom att vara involverad tidigt i utvecklingsfasen
 • Utvecklar och implementerar innovationer genom samarbete med universitet och forskningsinstitut
 • Stödjer marknadsföringen med presentationer och förmedling av kunskap till kunden

Bedömning av överensstämmelse, effektiv kvalificering av processer och produkter

 • Datortomografi för att analysera och mäta komponenter
 • Dimensionsmätningsteknik (2D-, 3D-koordinatmätning)
 • Yt- och materialanalys: ljusmikroskopi, röntenfluorescensanalys, plastisk analys, svepelektronmikroskopi, fokuserad jonstråle (focused ion beam, FIB)
 • Dimensions-, elektriska, mekaniska och hållfasthetsinspektioner på mikro-elektromekaniska system
 • Korrosionsprovningar, skyddsglasprovningar, klimatprovningar
 • Elektriska provningar, mekaniska provningar
 • Vibrationsprovningar med klimatöverlagring och strömlast
 • Provningar på fiberoptiska komponenter och system
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-emission, EMC-immunitet)
 • Provning av RFID systemkomponenter
 • Signalintegritet (analys i tids- och frekvensområden)
 • Konformitetsprovningar av Ethernetprotokoll
 • Programvaru- och systemintegreringsprovningar

Inspektioner och rådgivning för att stödja utvecklingen

 • Stöd då kvalitetskrav och -specifikationer definieras
 • Forskningsprojekt tillsammans med industripartners, forskningsinstitut, tekniska högskolor och universitet
 • Grundläggande tekniker för nya produkter och processer, utveckling och implementering av innovationer

Stöd vid nationella och internationella produktgodkännanden

 • Underwriters Laboratories (UL), GOST-certifikat (produktexport till den ryska federationen och OSS-länder), China Compulsory Certification (CCC)
 • Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL)
 • ATEX produktdirektiv (ATmosphère Explosibles)
  .…med mera

CTS servicekatalog

Omsättning av kundönskemål till konkreta lösningar Överblick över alla provningsspektra och -tjänster.

Se alla HARTING-certifikat inom området kvalitetsledning här