Användningsvillkor

Ansvar/Friskrivning

Operatören är ensamt ansvarig för innehållet i informationen som erbjuds och som omfattas av allmänna rättsprinciper och följande allmänna villkor:

Operatören ska vidta alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att den information som tillhandahålls av Internetsidan är aktuella och komplett.

Internetsidan presenterar produkter och avslöjar produktinformation enligt operatörens omdöme. Presentationen av denna information innebär inte någon form av garanti. Omfattande information avslöjas endast efter begäran av den för närvarande ansvariga medarbetaren hos operatören eller av operatörens affärspartner. Den ansvariga kontaktpersonen kan nås på begäran via följande e-postadress: se(at)HARTING.com.

Operatören är kan varken hållas ansvarig eller garantera att informationen som är tillgänglig på den här Internet sidan är riktig eller komplett eller att informationen är aktuell. Operatören är kan varken hållas ansvarig eller garanterar att informationen eller direkta eller indirekta länkar som är tillgänglig på den här Internetsidan är riktiga eller kompletta, eller att sådan information är aktuell. Operatören garanterar inte att informationen som tillhandahålls genom direkta eller indirekta länkar inte bryter mot rättigheterna, inklusive men utan begränsning, immateriella rätter, för någon tredje part. Operatören är inte ansvarig för några fel eller utelämningar som uppstår på någon länkad sida som utförts av de som skapat och/eller publicerat dessa sidor. Förekomsten av sådana länkar innebär inte godkännande, sponsring, tillhörighet eller rekommendation från operatörens sidan.

Av lagstadgade skäl varken kan eller försöker vi kontrollera informationen som våra affärspartners eller användare tillhandahåller och som görs tillgänglig via den här sidan. Den här sidan är endast en mötesplats. Operatören ska inte hållas ansvarig för innehållet på någon sida som öppnas via en sådan länk. Operatören har ingen kontroll över kvalitet, säkerhet eller laglighet hos den information som tillhandahålls av andra. Varje företag, annat än operatören, som tillhandahåller information på eller via sidan är ansvarigt för sitt eget innehåll så som den presenteras på en e-företagsplattform eller på annat sätt. Då operatören inte har specifik kunskap om sådana sidor och inte undersöker innehållet på dessa förväntar sig operatören att du är försiktig och alltid använder sunt förnuft när du använder den här webbplatsen. Operatören förbehåller sig rätten att göra ändringar eller anpassa informationen som är tillgänglig på Internetplatsen utan föregående meddelande.

Operatören är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador; inklusive förlorad vinst, särskilt, förbunden med eller på grund av någon typ och art, känd eller okänd, misstänkt eller ej misstänkt, offentliggjord eller ej offentliggjord, som uppstår på grund av eller i samband med informationen som är tillgänglig på Internetsidan. Om du har problem eller funderingar rörande andra sidor, kontakta deras webbadministratör eller webbmaster direkt.

Upphovsrätt/varumärken

Innehållet på den här Internetsidan är skyddad av upphovsrätten. Om det inte anges på annat sätt är det operatören av Internetsidan som erbjuder alla rättigheter till användning. Med ensamrätt. Användaren av Internetsidan erbjuds rätten att spara och duplicera kompletta texter eller utdrag ur texter, bilder och figurer som görs tillgängliga av Internetsidan, förutsatt att operatörens rättigheter godkänns och erkänns. All legalt kopierad information, inklusive men inte begränsat till produktbeteckningar, loggor och företagsbeteckningar som nämns på operatörens Internetsida är markerade på lämpligt sätt.

Lag

Svensk lag tillämpas exklusivt.

MEDDELANDE KRÄVS
Det ska vara olagligt för alla personer eller företag att engagera sig i försäljning eller distribution av tobaksprodukter inom alla eller de flesta myndighetsområdena i USA, såvida inte en sådan person eller ett sådant företag på ett iögonfallande sätt visar, i området vid kassen eller barriären bakom vilken tobaksprodukter hålls för försäljning följande meddelande: INKÖP AV TOBAKSPRODUKTER AV NÅGON PERSON UNDER 18 ÅR ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAG. Operatören ska inte vara ansvarig för att någon affärspartner inte tillhandahåller ett sådant meddelande.