Technology nyhetsbrev tec.News

tec.News ger dig en översikt över teknologi och innovativa höjdpunkter från företagsgruppen HARTING Technology. Det ger läsarna inspiration, orientering och hjälper dem att ta beslut. Tec.News presenterar framstående HARTING-teknologier som har resulterat i konkreta lösningar och produkter i specifika applikationer. Det betonar vårt strategiska synsätt – med både ett aktuellt perspektiv och en visionär blick mot framtiden.

Njut av vårt teknologimagasin som en digital kommunikationsplattform:

Kontakta oss direkt och dela med dig dina tankar om våra lösningar, applikationer eller strategiska visioner till oss,

Alla utgåvor som PDF för nedladdning:

tec.News - Where tomorrow grows

How China pushes for progress

Rapid progress in digitalisation, automation and robotisation has shaped the Chinese Industrial sector as it stands today. Moving ahead, China embraces break-through innovations to foster high-quality growth and focuses on energy efficiency and a Green-economy to transform society into a more sustainable one. I am very proud that HARTING, being an active participant in this process, is enabling our partners along their journey with our connectivity solutions and thereby contributing to their success.

tec.News - Discover new possibilities

About the spirit of innovation

We are all allowed to travel again! Taking this as my cue, I would like to invite you most cordially to to join us on a journey around the world as part of a trilogy series starting with this issue. Our first stop is the United States of America – a country that, like no other, has stood for fascination, new beginnings and unlimited possibilities. The country under the current adminstration is committed to driving economic growth forward out of the pandemic and establishing a strong, acknowledged and respected profile on the world stage – a veritable dawning of new times!

tec.news – Dags att reagera

Framtida teknologier – Nästa generation

Det här numret fokuserar på de framtidsorienterade ämnena ”Transport” och ”Industriell kommunikation” som i sin tur härstammar från de megatrender som vi har tittat på tidigare. De bildar en gemensam röd tråd genom de nydesignade avsnitten i vårt magasin: Vi börjar med en strategisk ledare innan vi lämnar över till våra gästförfattare som kommer att ägna sig åt dessa frågor under rubriken ”Framtida trender” och belysa dessa på sina egna speciella sätt.

tec.News – Framtidsteknologi

Konnektivitet är det som räknas.

Framtiden behöver konnektivitet: Även till synes trådlösa framtida teknologier som 5G är inte möjliga utan konnektivitet. Det är anledningen till att vi ständigt tänker om och utvecklar kontaktdon och följaktligen skapar en stark förbindelse mellan idag och imorgon.

tec.News – Industriell transformation

Hur industrin ständigt uppfinner sig själv på nytt

Den industriella transformationen som pågår har en direkt inverkan på utvecklingen av kontaktdon – och även här kan vi utnyttja omfattande, djupgående know-how för att vara förberedda för denna framtid.

tec.News – Dags att skapa nya standarder

Forma framtiden med nya standarder

Den integrerade industrins era ser den industriella sektorn transformeras mot öppna standarder. De gör det möjligt för andra att delta och samtidigt ömsesidigt hjälpa varandra i ett partnerskap.

tec.News – Genialt normal?

Hur artificiell intelligens kommer att ändra den integrerade industrin.

Oavsett om de gäller den mediaverksamma framgången med schackdatorn Deep Blue mot den tidigare världsmästaren Gary Kasparov eller den vardagliga användingen av navigationssystem och språkassistenter, idag möter vi artificiell intelligens (AI) överallt. AI anses vara den viktigaste drivande kraften bakom det digitala revolutionen.

tec.News – Nu är tiden inne för starka förbindelser...

… med konnektivitetslösningar mellan Edge och molnet.

Påverkan av flexibla och omvandlingsbar produktion är det som kännetecknar våra kontaktdon. Här kan MICA® ses som en Edge-enhet som för in DT (driftsteknologi) på Internet och i molnet baserat på koncept med IT-programvara. Läs om Edge-enheter som en I4.0 key eller om den digitala integrationen av maskiner så som vi har implementerat den i praktiken inom företagsgruppen HARTING Technology.

tec.News – special – Dags för snabba förbindelser

InnoTrans 2018-numret – Innovativa järnvägslösningar från HARTING.

Järnvägsfordon transporterar människor, gods och produkter – snabbt och säkert och över långa avstånd. Järnvägstransporter har framtiden för sig. Över hela världen byggs järnvägsnät ut och investeringar görs både i form av utrustning, komfort och säkerhet och även i form av mer och mer underhållning och informationsutbud för tåg. Anledningen? Kunderna kräver mer och mer.

Specifika fördelar skapas endast genom applikationer – och de är skräddarsydda i varje enskilt tåg. Förutom de klassiska konnektivitetslösningarna blir smarta lösningar ständigt allt viktigare.

Det här specialnumret av tec.news för järnvägsssektorn strävar efter att ge impulser för innovativ konnektivitet i applikationer och därigenom skapa idéer för lösningar som vi vill skapa tillsammans med dig.

tec.News – Vår viktigaste medkreatör

Kunden blir medkreatör.

Vilka är teknologierna som kan utvecklas för att göra en innovativ kundresa under epoken Industri 4.0? Via digitaliseringsverktyg blir kunden bokstavligt talat en ”medkreatör” på vägen mot kundens alldeles egna lösning. Vi undersöker frågan som omger realiseringen av skräddarsydda gränssnitt i en 5-stegsmodell och använde denna modell för att visa tjänsterna som HARTING erbjuder sina kunder inom digitalisering.