Technology nyhetsbrev tec.News

tec.News ger dig en översikt över teknologi och innovativa höjdpunkter från företagsgruppen HARTING Technology. Det ger läsarna inspiration, orientering och hjälper dem att ta beslut. Tec.News presenterar framstående HARTING-teknologier som har resulterat i konkreta lösningar och produkter i specifika applikationer. Det betonar vårt strategiska synsätt – med både ett aktuellt perspektiv och en visionär blick mot framtiden.

Njut av vårt teknologimagasin som en digital kommunikationsplattform:

Kontakta oss direkt och dela med dig dina tankar om våra lösningar, applikationer eller strategiska visioner till oss,

Alla utgåvor som PDF för nedladdning:

tec.news - Elektrisiert mich!

Energie überall, vernetzt, on demand: die Chancen der All Electric Society

Es ist nicht die Zeit der Unverbindlichkeit, denn Unverbindlichkeit führt zu endlosen Diskussionen. Und dadurch verlieren wir Zeit. Zeit, die im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist.
Die All Electric Society ist für mich ein Zukunftsbild, das in sich schlüssig ist. Eine weitreichende Vernetzung mit konvergenten Datenplattformen macht die Energieströme transparent und managebar und die Energie an sich ist regenerativ erzeugt. Das AESKonzept ist schlüssig und natürlich gibt es auch Bereiche, die mit der Elektrifizierung sich noch schwertun, und es gibt Brücken-Technologien in Bereichen, wo es nicht anders geht. Aber Alles in Allem stimmt mich die AES optimistisch, weil wir so jetzt mit Elan und Leidenschaft die Zukunft aktiv gestalten können.

tec.News 45 - Let's leave smaller footprints

Follow us on the path to reduce corporate- and product-carbon-emissions

In this issue, we’d like to take you on a journey from a sustainability perspective across the entire life cycle of our products:What do the Product Carbon Footprint and the Corporate Carbon Footprint look like at HARTING? How does sustainability influence the processes on our markets and how do we influence sustainability throughout these markets with our processes?

tec.News - Twin-Win-Situation

Fast wins for more data transparency

In this issue of our HARTING tec.news, we will be exploring the concept of the “digital twin”. To give it a general definition, a digital twin is a digital representation of a physical object. The term “twin” refers to a digital model that is virtually identical to its real counterpart at all times.

tec.News - RENEWROPE

About the power of renewable energies in Centrral Europe.

With our current issue, we have now reached the end of the journey of our tec.news trilogy. After paying a visit to the USA and China on our previous stations, the focus is now on "Central Europe" as a geographical region and as a driver for renewable energy, sustainability, and peaceful change through transformation.

tec.News - Where tomorrow grows

How China pushes for progress.

“Growth, Go-Green and Innovation”, this is what the 2nd edition of the HARTING tec.news world tour Trilogy is all about. Together with you, we will explore the world of connectivity in this vibrant and fascinating country: China.

tec.News - Discover new possibilities

About the spirit of innovation

We are all allowed to travel again! Taking this as my cue, I would like to invite you most cordially to to join us on a journey around the world as part of a trilogy series starting with this issue. Our first stop is the United States of America – a country that, like no other, has stood for fascination, new beginnings and unlimited possibilities. The country under the current adminstration is committed to driving economic growth forward out of the pandemic and establishing a strong, acknowledged and respected profile on the world stage – a veritable dawning of new times!

tec.news – Dags att reagera

Framtida teknologier – Nästa generation

Det här numret fokuserar på de framtidsorienterade ämnena ”Transport” och ”Industriell kommunikation” som i sin tur härstammar från de megatrender som vi har tittat på tidigare. De bildar en gemensam röd tråd genom de nydesignade avsnitten i vårt magasin: Vi börjar med en strategisk ledare innan vi lämnar över till våra gästförfattare som kommer att ägna sig åt dessa frågor under rubriken ”Framtida trender” och belysa dessa på sina egna speciella sätt.

tec.News – Framtidsteknologi

Konnektivitet är det som räknas.

Framtiden behöver konnektivitet: Även till synes trådlösa framtida teknologier som 5G är inte möjliga utan konnektivitet. Det är anledningen till att vi ständigt tänker om och utvecklar kontaktdon och följaktligen skapar en stark förbindelse mellan idag och imorgon.

tec.News – Industriell transformation

Hur industrin ständigt uppfinner sig själv på nytt

Den industriella transformationen som pågår har en direkt inverkan på utvecklingen av kontaktdon – och även här kan vi utnyttja omfattande, djupgående know-how för att vara förberedda för denna framtid.

tec.News – Dags att skapa nya standarder

Forma framtiden med nya standarder

Den integrerade industrins era ser den industriella sektorn transformeras mot öppna standarder. De gör det möjligt för andra att delta och samtidigt ömsesidigt hjälpa varandra i ett partnerskap.