Magazyn technologiczny tec.News

tec.News umożliwia przegląd technologii i innowacyjnych wydarzeń w Grupie Technologicznej HARTING. Dostarcza czytelnikowi inspiracji, umożliwia orientację i daje wsparcie w podejmowaniu decyzji. tec.News prezentuje wyjątkowe technologie HARTING, które przełożyły się na konkretne rozwiązania i produkty w specyficznych zastosowaniach. Podkreśla nasze strategiczne perspektywy - zarówno w odniesieniu do teraźniejszości, jak i wizji przyszłości.

Zapraszamy do korzystania z naszego magazynu technologicznego jako cyfrowej platformy komunikacji:

Skontaktuj się z nami i podziel się informacjami o naszych rozwiązaniach, zastosowaniach lub strategicznych wizjach.

Wszystkie numery dostępne do pobrania jako pliki PDF:

tec.News - Czas na nowe standardy

Kształtując przyszłość dzięki nowym standardom

W erze Przemysłu Zintegrowanego sektor przemysłowy idzie w kierunku otwartych standardów. Umozliwiaja one uczestnictwo innym a jednoczesnie wspieraja sie nawzajem w partnerstwie.

tec.News - Genialnie normalne?

Jak sztuczna inteligencja zmieni przemysł.

Obojetnie czy chodzi o zwyciestwo w szachy gry komputerowej Deep Blue przeciwko byłemu mistrzowi swiata, Garemu Kasparov, czy o codzienne korzystanie z systemów nawigacyjnych i asystentów jezykowych, napotykamy dzis Sztuczna Inteligencje (SI) na kazdym kroku. SI jest uwazana za kluczowa siłe napedowa Rewolucji Cyfrowej.

tec.News - To już czas na mocne połączenia...

… z rozwiazaniami łaczeniowymi
miedzy skrajem sieci (Edge) a Chmura.

Wpływy koncepcji elastycznej i zmiennej produkcji widać również w naszych złączach: MICA® może pełnić funkcję Edge Device, wprowadzającego technologię operacyjną (OT) do internetu i rozwiązań chmurowych opartych na koncepcji oprogramowania IT. Zaprszamy do lektury nt. urządzeń Edge Device, jako kluczowych rozwiązaniach Przemysłu 4.0 oraz o cyfrowej integracji maszyn, wdrożonej w praktyce w ramach Grupy Technologicznej HARTING.

tec.News - wydanie specjalne

InnoTrans 2018

Pojazdy szynowe przewożą ludzi, towary i produkty - szybko i bezpiecznie, na długich dystansach. Transport szynowy ma przyszłość. Sieci kolejowe rozrastają się na całym świecie. Prowadzi się inwestycje w wyposażenie, komfort i bezpieczeństwo. Coraz większe znaczenie mają również pokładowe systemy informacji i rozrywki. Przyczyna? Klienci wymagają coraz więcej.

Określone korzyści można uzyskać tylko poprzez konkretne zastosowania - a te są zindywidualizowane dla każdego pociągu. Obok klasycznych rozwiązań w dziedzinie połączeń, coraz większą uwagę poświęca się rozwiązaniom inteligentnym.

W tym specjalnym numerze tec.news skierowanym do sektora kolejowego mamy na celu dostarczyć impulsów innowacyjnych połączeń w konkretnych zastosowaniach, generując przy tym pomysły rozwiązań, które chcemy stworzyć razem z klientami.

tec.News - nasz najważniejszy współtwórca

Klient staje się współtwórcą.

Jakie technologie w dobie przemysłu 4.0 można wykorzystać, aby zabrać klienta w podróż ku innowacyjności? Dzięki narzędziom cyfrowym klient dosłownie staje się „współtwórcą” w procesie opracowania własnego rozwiązania. Badamy kwestie związane z realizacją zindywidualizowanych interfejsów, opierając się na modelu 5 kroków, aby pokazać usługi, które HARTING oferuje swoim klientom w kontekście cyfryzacji.

tec.News - partnerstwo w zintegrowanym przemyśle

Nikt nie potrafi zrobić wszystkiego sam

Czwartą rewolucję przemysłową można już podsumować następująco: kompleksowe sieci o wartości dodanej nie są już opłacalne przy architekturze monolitycznej. Potrzebne jest wszechstronne rozwiązanie. Ale nikt nie może zrobić wszystkiego sam, na własną rękę. Moim zdaniem, uznanie własnych ograniczeń stwarza wielką szanse, opartą na kulturowej przemianie Przemysłu 4.0.

tec.News - sieć wartości dodanej

Dostarczanie rozwiązań o wysokiej wartości dla klienta - tym właśnie się zajmujemy

Gdyby zapytać przedsiębiorstwa, co jest ich celem, to ich pierwsza i zasadnicza odpowiedź brzmi: tworzenie wartości dodanej dla klientów - jednoczesnie jak najbardziej opłacalnej dla firmy. W wielu przypadkach jednak to więcej niż stwierdzenie słowne, zazwyczaj bardziej poprawna odpowiedź brzmi: bycie opłacalnym, tym samym tworząc wartość dodaną dla klientów. Jakkolwiek by tego nie ująć, to nie jest to w rzeczywistosci takie złe.

tec.News - Mali giganci

Superbohaterowie cyfryzacji

Sama cyfryzacja danych nie była nadzwyczajnym skokiem jakościowym w technologii telekomunikacyjnej. To mobilność technologii komunikacyjnej doprowadziła do powszechnego dostępu do telefonów a następnie internetu. Sektor przemysłowy początkowo sądził, że będzie musiał podążać tą samą ścieżką przy wdrażaniu cyfryzacji. O bezprzewodowej automatyce mówi się od lat. Mimo tego nie istnieje, a użytkownicy nadal polegają na okablowaniu - o czym świadczą nasze wyniki sprzedaży.

tec.News - Cyfryzacja w przemyśle

Przemysł 4.0 - przemysł staje się cyfrowy

Obecnie cyfryzacja oddziałuje na każdego z nas, zmieniając i przekształcając wszystkie sfery społeczne. Z jednej strony zmiany te wpływają na nasze życie prywatne - na przykład na kształt naszych domów. Z drugiej zmiana ta oddziałuje również na strefę przemysłu poprzez pojawianie się inteligentnych fabryk (smart factory). W HARTING postrzegamy przemysł jako integralną część społeczeństwa, a tym samym podmiot procesu transformacji. To właśnie ta zmiana w przemyśle zyskała miano czwartej rewolucji przemysłowej.

tec.News - Gotowi na przemysł 4.0

Przemysł zintegrowany staje się rzeczywistością

Nadejście IT oznaczało niewiarygodną poprawę wydajności w automatyce produkcji. Bez informatyzacji bardzo trudno byłoby osiągnąć efektywność wytwarzania produktów o złożonej jakości. HARTING aktualnie analizuje trendy i identyfikuje ich istotność dla aktualnych projektów i zastosowań.

tec.News - Emancypacja urządzeń obiektowych

Od konwencjonalnych urządzeń obiektowych do urządzeń przemysłu zintegrowanego

Wygodne i przyjazne dla użytkownika wejście do cybernetycznego świata - ważny krok dla urządzeń przemysłowych, które decydują o produkcji i automatyzacji przyszłości. Dzięki integracji funkcji IT w konwencjonalnych urządzeniach przemysłowych, dotychczasowa standardowa technologia automatyki wyzwoli się i utoruje drogę cyfrowym systemom sieciowym i ściślejszej integracji.

tec.News - przyszłość interfejsów

Nowa cyberrzeczywistość

W przemyśle, świat wirtualny i świat rzeczywisty połączone są za pomocą systemów cyber-fizycznych (ang. Cyber-Physical Systems - CPS). Rzeczywiste procesy produkcyjne podlegają symulacjom i kontroli za pomocą reprezentacji generowanych komputerowo. Industry 4.0 idzie o krok dalej - w kierunku prawdziwej integracji obu światów.

tec.News - Przemysł zintegrowany, zarządzanie usługami

Inteligentne rozwiązania w przemyśle zintegrowanym

Przemysł zintegrowany rozwija się i przechodzi kolejne etapy, jak to wynika z ofert prezentowanych na Targach Hannover Messe. Ale fakt, że przemysł zintegrowany lub Industry 4.0 jest na ustach wszystkich, nie czyni wizji bardziej realnymi dla użytkowników końcowych. Muszą oni zobaczyć rozwiązania jako coś, co daje wymierne korzyści.

tec.News - Przemysł zintegrowany

Czwarta rewolucja przemysłowa wymaga odwagi

Czwarta rewolucja przemysłowa rozpoczęła się od produktów, które same kontrolują swoją produkcję. Technologia RFID okazała się wiodącym aspektem automatyzacji, zmieniając system produkcji od scentralizowanego do związanego z samymi produktami. Ten krok wymagał nowych pomysłów i nieznanych dotąd koncepcji - oraz takich firm, jak HARTING, które łączą w sobie wiedzę i odwagę.

tec.News - tworzenie nowych wartości

Przemysł zintegrowany - podstawa elastyczności produkcji

Przemysł zintegrowany to nie slogan, ale zrównoważona strategia dla przedsiębiorstw przemysłowych. Produkcja może być organizowana szybciej i w sposób bardziej elastyczny, podczas gdy przedsiębiorstwa mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska i korzystać z surowców w sposób ekonomiczny, spełniając najwyższe wymagania klientów.

tec.News - przełom dla efektywności energetycznej

Odnawialność zasobu jest warunkiem wstępnym jego użycia

Zgodnie z tym założeniem z lasu można wyciąć tylko tyle drewna, ile można uzupełnić nasadzeniami. Od kiedy z początkiem XVIII wieku zaczęto wykorzystywać drewno w budownictwie jako najważniejsze źródło energii i w wielu preindustrialnych procesach produkcyjnych lasy były karczowane, a całe połacie ziemi leżały odłogiem. Dlatego Von Carlowitz powołał do życia zarząd lasów, aby mogły się one z czasem regenerować i odnawiać.

tec.News - Badania nad innowacjami!

Zrównoważony rozwój podstawą wszelkich innowacji

Globalizacja nie jest tylko pustym hasłem, związana jest z określonymi potrzebami i wymaganiami. Przedsiębiorstwa i organizacje, które chcą utrzymać swoją pozycję i generować pozytywne impulsy do dalszego rozwoju społecznego, będą musiały zaangażować się w działania dla zapewnienia stabilności. HARTING kieruje się taką wizją.

tec.News - inteligentna infrastruktura sieciowa

Co sprawia, że infrastruktura jest inteligentna?

HARTING wyraźnie skupia się na podstawowych kwestiach: spoglądamy na świat oczami klienta. Świat ten napędzają trzy arterie: dane, sygnały i zasilanie. Optymalne powiązanie tych arterii z możliwościami połączeń urządzeń, obiektową technologią montażu i inteligentną siecią w środowisku przemysłowym - tak definiujemy nasz wkład w infrastrukturę, a w szczególności w inteligentną infrastrukturę sieciową.

tec.News - Bądź inteligentny, bądź szczęśliwy - efektywne sieci

Czy komunikacja jest podstawowym czynnikiem „inteligencji”?

Obecnie mamy do czynienia z szeregiem innowacji powiązanych z koncepcją „inteligentnych sieci”. Wydaje się, że mimo iż sieć nie jest niczym nowym, innowacje są powiązane z atrybutem „inteligencji”. Jako specjalista technologii łączeniowej i sieci zadajemy sobie pytanie, co właściwie sprawia, że sieć jest inteligentna.