Teknoloji Haber Bülteni tec.News

tec.News size, HARTING Teknoloji Grubu'ndaki öne çıkan teknoloji ve yenilik gelişmelerini genel hatlarıyla sunar. Okuyuculara ilham verir, yol gösterir ve alacakları kararlarda yardımcı olur. tec.News, belirli uygulamalarda somut çözümler ve ürünler ile sonuçlanan üstün HARTING teknolojileri sunar. Hem güncel bir bakış açısı hem de geleceğe yönelik vizyoner bir bakış açısı ile stratejik görüşümüzün altını çizer.

Bir dijital iletişim platformu olarak sunulan teknoloji dergimizin keyfini çıkarın:

Bize doğrudan ulaşın ve çözümlerimiz, uygulamalarımız ve stratejik vizyonumuz hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Tüm sayıların indirilebilir PDF sürümleri:

tec.News - Time to set new standards

Shaping the future with new standards

This era of Integrated Industry is seeing the industrial sector transition towards open standards. These enable others to participate and at the same time mutually support one another in partnership.

tec.News - Zekanın normalleşmesi mi?

Yapay zeka, entegre endüstriyi nasıl değiştirecek?

Basında geniş yer bulan ve satranç bilgisayarı Deep Blue'nun eski dünya şampiyonu Gary Kasparov'u yendiği karşılaşma ve her gün kullandığımız navigasyon sistemleri ve dil desteği programları da dahil olmak üzere hayatımızın her alanında Artificial Intelligence (AI- Yapay Zeka) ile karşılaşıyoruz. AI, dijital devrimin ardındaki en büyük itici güç olarak görülmektedir.

tec.News - Artık güçlü bağlantılar kurma vakti geldi...

… Bunun için Edge ile Cloud arasında bağlantı çözümleri kullanacağız.

Esnek ve dönüştürülebilir üretimin etkisi bizim konnektörlerimizi de şekillendirmektedir: Bu noktada MICA®, IT yazılım konseptleri temelinde İşletim Teknolojisini internete ve Cloud sistemine getiren bir Edge Cihazı olarak görülebilir. HARTING Teknoloji Grubu bünyesinde uygulamalı olarak hayata geçirdiğimiz Edge Cihazlarının bir I4.0 anahtarı olarak kullanımı veya makinelerin dijital entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.

tec.News - özel - Hızlı bağlantılar dönemi

InnoTrans 2018 sayısı - HARTING'den yenilikçi raylı sistem çözümleri

Raylı taşıtlar insanları, malları ve ürünleri hızlı ve güvenli bir şekilde uzak noktalara taşırlar. Raylı ulaşım parlak bir geleceğe sahiptir. Demiryolu ağları tüm dünya genelinde genişletiliyor ve ekipman, konfor ve güvenliğin yanı sıra trenler için her geçen gün daha fazla eğlence ve bilgi sistemleri sunmaya yönelik yatırımlar da yapılıyor. Neden mi? Müşteriler her geçen gün daha fazlasını talep ediyorlar.

Belirli avantajlar sadece uygulamalar aracılığıyla ortaya çıkmaktadır ve bunlar her bir tren için özel olarak tasarlanmaktadır. Klasik bağlantı çözümlerine ek olarak akıllı çözümler de giderek daha büyük bir önem kazanmaya devam ediyor.

tec.News'in demiryolu sektörüne özel bu sayısında uygulamalardaki yenilikçi bağlantılara yönelik gelişmeleri ortaya koyarak sizinle birlikte yaratmak istediğimiz çözümlere ilişkin fikirler üretmeye çalıştık.

tec.News - Bizim en önemli buluş ortağımız

Müşteri bir buluş ortağı haline geliyor.

Endüstri 4.0 çağında yenilikçi bir Müşteri Deneyimi sunmak için kullanılabilecek teknolojiler nelerdir? Dijitalleştirme araçları vasıtasıyla müşteri, ihtiyacı olan çözümü bulma yolunda kelimenin tam anlamıyla bir "buluş ortağı" haline geliyor. Özel yapım arayüzleri hayata geçirme sorunsalını 5 adımdan oluşan bir model çerçevesinde araştırıyor ve bu modeli kullanarak HARTING'in müşterilerine dijitalleşme bağlamında sunduğu hizmetleri tanıtıyoruz.

tec.News - Entegre Endüstrideki iş ortağınız

Tek başınıza her şeyi yapamazsınız

Dördüncü endüstriyel devrimi günümüzde şu şekilde özetleyebiliriz: Karmaşık katma değerli ağlar artık tek parçadan oluşan yapısal sistemlerde kullanışlı değildir. Tüm unsurları kapsayan bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Ama kimse, her şeyi tek başınıza yapamaz. Görüşümüz; kişinin bu şekilde kendi sınırlarını bilmesi, Endüstri 4.0 ile yaşanan kültürel değişimden kaynaklanan büyük bir fırsat yaratmaktadır.

tec.News - Katma Değerli Ağ

Bizim işimiz, müşteri için yüksek değere sahip çözümler sunmaktır

Şirketlere hedeflerinin ne olduğunu sorduğunuzda size öncelikli olarak şunu söyleyeceklerdir: Müşteriler için değer yaratmak ve tabii ki bunu şirket için olabildiğince karlı bir şekilde yapmak. Ancak çoğu durumda bu sadece bir göz boyamadır, çünkü genelde bunun tam tersi geçerlidir: Kar elde etmek amacıyla müşteriler için değer yaratılır. Bu ifade aslında pek çok örnekte o kadar da kötü bir şey değildir.

tec.News - Küçük Devler

Dijitalleştirmenin Süper Kahramanları

Verilerin sadece dijitalleştirilmesi, telekomünikasyon teknolojisi alanında çok önemli bir atılım değildir. Önce telefonun sonra da internetin tüm dünyada kullanılabilir hale gelmesini sağlayan şey sadece mobil iletişim teknolojisinin geliştirilmesi olmuştur. Endüstriyel sektörde ilk başlarda dijitalleştirme bakımından benzer bir yol izlenmesi gerektiğine inanılmaktaydı. Uzun yıllardır kablosuz otomasyonun geleceği müjdeleniyor. Ama bu henüz gerçekleşmedi ve satış rakamlarımızın da gösterdiği üzere kablolu bağlantılar hala bir numaralı tercih durumunda.

tec.News - Endüstride dijitalleştirme

Endüstri 4.0 – Endüstrinin dijitalleşme çağı

Dijitalleşme artık hepimizi etkiliyor ve toplumun tüm alanlarını değiştiriyor ve dönüştürüyor. Bu değişimler bir yandan akıllı evler gibi gelişmeler ile bizim özel yaşantımızı etkilerken, diğer yandan da akıllı fabrikaların ortaya çıkmasıyla endüstriyel anlamda da bir etki yaratmaktadır. HARTING bünyesinde biz endüstriyi toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve ayrıca bu dönüşümün toplumu da etkilediğini düşünüyoruz. Ve 4. Endüstriyel Devrim olarak ifade edilen durum tam olarak endüstrinin yaşadığı bu değişimdir.

tec.News - Endüstri 4.0'a hazır olun

Entegre Endüstri hayata geçiyor

IT sektörünün gelişmesi, üretimin otomasyonu sürecini inanılmaz bir oranda hızlandırdı. Bu “IT hakimiyeti” oluşmasaydı, kaliteli karmaşık ürünlerin verimli bir şekilde üretimini sağlamak çok zor olacaktı. HARTING şimdi trendleri analiz ediyor ve bunların mevcut projeler ve uygulamalar ile olan uyumunu kontrol altına alıyor.

tec.News - Saha Cihazlarına Veda

Geleneksel saha cihazlarından Entegre Endüstri cihazlarına geçiş

Siber dünyaya kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde giriş yapmak, geleceğin üretimini ve otomasyonunu şekillendirecek endüstriyel cihazlar için önemli bir adımdır. IT fonksiyonlarının geleneksel endüstriyel cihazlara entegrasyonu sayesinde, bugüne kadarki standart otomasyon teknolojisi kendini özgürleştirecek ve dijital ağ oluşturma ile daha sıkı entegrasyona yol açacaktır.

tec.News - Arayüz Geleceği

Yeni Siber Gerçeklik

Endüstride, gerçek dünya ve sanal dünya, Siber Fiziksel Sistemler yardımı ile köprülenmiştir. Gerçek üretim süreçleri bilgisayarla yapılan temsillerle simüle edilir ve kontrol edilir. Endüstri 4.0 bir adım öteye gidiyor - iki dünyanın da gerçek entegrasyonuna doğru.

tec.News - Entegre Endüstri - Hizmetlerin Yönetimi

Entegre Endüstri için Akıllı Çözümler

Hannover Messe ticaret fuarında da görüldüğü üzere Entegre Endüstri yükselişe geçiyor ve sıradaki gelişmeleri eksiksiz olarak karşılıyor. Ama gerçek şu ki, Entegre Endüstri veya diğer adıyla Endüstri 4.0 herkesin dilinde olsa da, bu vizyon son kullanıcılar için hala tam olarak netleşmiş değil. İnsanların çözümler görmeleri, somut bir fayda sağlayan gelişmelere şahit olmaları gerekiyor.

tec.News - Entegre Endüstri

Dördüncü sanayi devrimi için cesaret gerek

Dördüncü endüstri devrimi, kendi üretimini kontrol eden ürünlerin gelişiyle başladı. RFID teknolojisi, otomasyon kavramını baştan aşağı değiştirerek üretimi merkezi bir sistemden ürünlerin kendisine taşıdı. Bu atılım için yeni fikirler ve sıra dışı konseptlerin yanı sıra, HARTING gibi uzmanlık ve cesareti aynı potada eriten şirketler gerekmektedir.

tec.News - Yeni Değer Yaratımı

Entegre Endüstri - Esnek Üretimin Temeli

Entegre Endüstri: Bu sadece bir slogan değil, endüstriyel kuruluşlar için sürdürülebilir bir strateji demektir. Üretim daha esnek ve hızlı bir şekilde yapılandırılabilir ve aynı zamanda şirketler de çevre ile daha uyumlu ve kaynakları daha verimli bir biçimde kullanarak faaliyet gösterip müşterilerinin ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılayabilirler.

tec.News - Enerji Verimliliğinde Atılım

Bir kaynağı kullanmanın ön koşulu, onu yerine geri koymaktır

Bu bağlamda, sadece yetiştirebileceğimiz ve yerini doldurabileceğimiz kadar odun kesebiliriz. 18. yüzyıldan beri binalarda ve pek çok sanayi öncesi üretim işleminde temel enerji kaynağı olarak odun kullandığımız için ormanlar kesildi ve topraklarımız çorak arazilere dönüştü. Bu nedenle Von Carlowitz, ormanların yenilenip toparlanmalarına zaman tanıyacak bir orman yönetiminin uygulanması çağrısında bulundu.

tec.News - Yenilikler için Araştırma!

Sürdürülebilirlik Tüm Yeniliklerin Temelidir

Küreselleşme sadece bir slogan değildir, bizim için her gün karşılaştığımız talepler ve ihtiyaçlar da yaratır. Bulundukları konumu korumak ve toplumun daha ileri bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak olumlu etkiler yaratmak isteyen şirketlerin ve kuruluşların kendilerini sürdürülebilirliğe adamaları gerekecektir. HARTING bünyesinde bu, bizim vizyonumuzun temelidir.

tec.News - Akıllı Ağ Altyapısı

Altyapıyı akıllı kılan unsur nedir?

HARTING, temel ihtiyaçlara net bir şekilde odaklanmaktadır: Dünyaya müşterilerimizin gözlerinden bakıyoruz. Bu dünyayı şekillendiren üç ana yol, üç can damarı bulunmaktadır: Veri, güç ve sinyaller. Bu üç can damarı arasında cihaz bağlantıları, sahada kurulum teknolojisi ve ağır hizmet ortamında akıllı ağlar oluşturma yöntemi ile ideal bir köprü kurarak altyapıya ve özellikle de akıllı ağ altyapısına yaptığımız katkıyı ortaya koyuyoruz.

tec.News - Akıllı ürünler kullanın, mutlu olun - Verimli Ağlar

“Akıllı” İfadesinin Temel Faktörü İletişim midir?

Günümüzde “akıllı şebekeler” kavramına yönelik yeniliklerde ani bir artış yaşıyoruz. Şebeke konusunda yeni herhangi bir şey olmadığı için bu yeniliklerin “akıllı” olma özelliği ile iç içe olduğu görülmektedir. Bağlantı ve ağ uzmanları olarak biz, ağları akıllı kılan unsurun tam olarak ne olduğunu uzun süredir kendimize soruyoruz.