Trendler

E-Mobilite

HARTING, E-Mobilite ve yenilenebilir enerji kullanımını birbirine bağlıyor. E-Mobilite, yenilenebilir enerji kullanarak, CO2 ve ince toz emisyonlarını azaltmada maksimum potansiyel sağlamaktadır. Enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımında güvenilirlik bir numaralı gereksinimdir.