Trender

E-mobilitet

HARTING förenar e-mobilitet och användningen av förnybar energi. Genom att använda förnybar energi så ger e-mobiliteten maximal potential i att spara in på CO2 och findamms utsläpp. Tillförlitlighet är det viktigaste kravet vid tillverkningen, distributionen och energianvändningen.