HARTING – partner för e-mobilitet

HARTING förenar e-mobilitet och användningen av förnybar energi.

Genom att använda förnybar energi så ger e-mobiliteten maximal potential i att spara in på CO2 och findamms utsläpp. Tillförlitlighet är det viktigaste kravet vid tillverkningen, distributionen och energianvändningen.

HARTING tillhandahåller robusta, tillförlitliga och användarvänliga lösningar för hela distributionskedjan.

HARTING tillhandahåller passande produkter för strömförsörjning, signal- och dataöverföring från vår installationstriad teknik, enhetens anslutningsteknik och smart nätverksinfrastruktur. Våra industrikontaktdon, Ethernetswitchar och laddkontakter och kontakter används flitigt i applikationer för energiproduktion, i distributionsnätverk och i laddgränssnitt för elfordon.

Bilsalongen i Genf – HARTING snabbladdning firar sin premiär

Lär dig mer om HARTING:s laddkablar och laddkontakter

HARTING tillhandahåller passande laddkablar och laddkontakter för e-mobilitet. Utviksmenyn nedan ger mer information om dessa HARTING-produkter.

Laddkablar

HARTING e-mobilitet laddkablar

HARTING:s laddkablar finns tillgängliga i lämplig version för alla AC-laddgränssnitt (AC, växelström). Det gör att HARTING passar för tre globalt standardiserade anslutningssystemversioner.  Dessutom har specialmodeller konstruerats för användning i så kallade i-kabel laddenheter (IC-CPD*) som utbytbara trådsatser.

Laddkontakter

HARTING:s laddkontakter för AC

HARTING:s AC laddkontakter (AC, växelström) finn i tre olika, globalt standardiserade versioner. Specialmodeller har konstruerats för användning i så kallade i-kabel laddenheter (IC-CPD*) för utbytbara trådsatser.
HARTING:s specialanslutnings punktpluggar har konstruerats för användning i i-kabel laddenheter i enlighet med ISO/IEC 62752. Mod 2 laddehheter (IC-CPD*) kan därmed utrustas med utbytbara trådsatser för världsmarknaden.

Vill du upptäcka det stora utbudet av våra produkter?