Om HARTING Sverige

HARTING AB har ansvar för företagsgruppen HARTING:s försäljning på den Svenska marknaden. Företaget grundades 1981 som ett direkt dotterföretag till moderbolaget HARTING Stiftung & Co. KG.

Vårt huvudkontor i Stockholm är startpunkten för företagsledning, administration och våra resande produktspecialister. Vi har även ett försäljningskontor i Göteborg för att hjälpa våra kunder i syd och väst. Lagerförvaltning och -distribution utförs vid företagsgruppen HARTING:s huvudkontor i den Tyska staden Espelkamp nära Hannover.

Det finns tre olika sätt att få tillgång till våra produkter. Globalt namngivna kunder och deras godkända underleverantörer agerar direkt med HARTING AB. För det andra  försäljningar via grossister och distributörer. Detta sker delvis också genom våra egna försäljningsorganisationer direkt till industrisegmentet. Dessutom du som redan är kund hos oss kan hitta och beställa sina produkter direkt från vårt eShop. 


HARTING AB har 11 anställda för tillfället.

Läs mer om företagsgruppen HARTING Technology