Marknader

Maskineri – Plast

Vi tillhandahåller standardiserade (t.ex. EUROMAP) och kundanpassade elektromekaniska gränssnitt samt komponenter och kablage för överföring av data, signaler och kraft. Våra lösningar möjliggör för plast- och förpackningsindustrierna att konstruera maskiner och maskiner modulärt och flexibelt. Integrerat i moderna IoT-system underlättar dessa lösningar att skapa effektivare produktionsprocesser för att möta morgondagens tillverkningskrav.