Vår miljö

”Grönt är hur vi tänker, grönt är hur vi agerar.”*

*Styrelsen för företagsgruppen HARTING Technology

Vi tar ansvar. Vi har tagit konkreta steg för arbetsdagen under många år. Fram till idag har vi implementerat ett stort antal miljöskyddsprojekt. Men alla stora handlingar behöver börja någonstans. Av någon som leder som föredöme. För oss är det vår Harting-familj. Varför? De har levt hållbart i tre generationer. De integrerade miljöskyddet i företagsgruppen HARTING Technology:s vision för över 25 år sen. De tar även miljöhänsyn på allvar när de planerar kommande företagsstrategier. Det är bra för våra barnbarn! 

Företagande och miljöskydd utesluter inte varann. Vi är övertygade att vi måste ta båda i beaktande för att ha framgång på lång sikt.

Dietmar Harting
Styrelseledamot, partner, företagsgruppen HARTING Technology

Målet att förebygga, reducera och avräkna växthusgaser leder vårt företagsarbete för att skydda miljön. Vår topprioritet är att undvika och reducera.

Vi försöker inte ”gröntvätta” vår miljöprestanda med kompensationstjänster som t.ex. certifikat med utsläppskrediter. Vi strävar efter att ha en hållbar påverkan på klimatet.

Philip Harting
Styrelseordförande, företagsgruppen HARTING Technology

Våra rötter är starka

1989 – Start HAR-TY-Award – Miljöskydd bär endast frukt då den levs fullt ut. Margrit Harting bildade HAR-TY Award för över 30 år sen som ett initiativ. Priset delas ut varje år till den avdelning med de bästa resultaten i arbetssäkerhet och miljöskydd.
1991 – ”En gata, många träd: just det, en allé!” Anställda vid Espelkamp-anläggningen hjälper till att plantera en rad med kaukasiska lindar längs med anläggning 2. Idag bjuder den här stora gröna ytan in till att vila ut på en bänk i skuggan.
1995 – HARTING registreras för Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), som utvecklats av EU, för att utveckla den egna miljöprestandan utöver de lagliga kraven.
1996 – Vi strävar kontinuerligt efter att bli ännu bättre. Det är därför som vi lägger grunden till den kontinuerliga förbättringen av vårt miljöledningssystem med DIN EN ISO 14001.
2011 – Den första fordonspoolen för skytteltrafikstjänster som kör på el. Idag finns elfordon att tillgå i fordonspoolen för att möta alla behov. Våra laddplatser på anläggningen säkerställer att de alltid är redo för användning.
2012 – HARTING satsar på lokal klimatvänlig biometan. Det gör att vi kan spara 5430 ton CO₂ om året. En jämförelse: Med våra kombinerade kraftvärmeverk kan vi producera el för 1000 fyrpersonshushåll och värme för 200 enfamiljshus.
2013 – Företagsgruppen HARTING Technology påbörjar omvandlingen till förnyelsebar energi på de tyska anläggningarna. Idag får vi 100 % av vår el i Tyskland från certifierad tysk vattenkraft.
2014 – Nästa steg tas. HARTING installerar det första solcellssystemet vid HQT vid företagets högkvarter i Tyskland. Sedan dess ser vi en kontinuerlig ökning av antalet solcellsanläggningar.
2019 – Om det gäller gröna ytor, insektshotell eller solcellsanläggningar. Då vi bygger vårt European Distribution Centre (EDC) prioriterar vi inte bara maximal energieffektivitet och geotermisk energi, vi optimerar även förutsättningarna för människor och miljön.
2020 – Nu när de första solcellsanläggningarna har installerats hos HARTING i Tyskland kan expansionen utomlands börja. Rumänien tar täten.
Idag är över 99 % av energin som vi använder i Tyskland förnyelsebar eller klimatneutral. Vi kommer att fortsätta förbättra oss på det området framöver och även fokusera mer på våra internationella anläggningar.

Vårt lilla fotavtryck är ett stort steg

Vid HARTING arbetar vi aktivt för att bevara världen i dess skönhet och mångfald för framtida generationer. Vissa dagar tar vi stora steg, andra dagar är stegen mindre. Men vi står aldrig stilla. 

Utöver förnyelsebar energi fokuserar vi på åtgärder och projekt för att skydda miljön. Resultatet har varit positivt! Vi har lyckats reducera vårt företags koldioxidavtryck drastiskt de senaste åren.

*Företagets koldioxidavtryck (CCF) representerar ett företags CO2-utsläpp. Det är en viktig indikator på miljöprestanda.

”Börja aldrig att stanna. Sluta aldrig börja.”* 

*Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 f.Kr.

Vi vårdar världen hållbart, långsiktiga strategier behövs som är integrerade i företagets framtidsplanering. Vi står på tre pelare för att nå våra miljömål.

System & Verksamhet

Implementering

Ekorutin

Miljöskydd är allas vårat ansvar. Vi inser det här ansvaret och är goda förebilder tillsammans.


Transparens & standarder

Vi mäter våra miljörelevanta materialflöden och energiflöden och har internationella miljöstandarder på plats så att vi kan förbättra vår miljöprestanda.


Klimatskydd

Implementering

Energi

Vi optimerar kontinuerligt vår energieffektivitet och energifotavtryck på våra produkter och infrastruktur. Vi fokuserar på att generera vår egen el och på förnyelsebara energikällor.

 


Grön infrastruktur

Vi konkretiserar vår miljövänliga tillverkning med energieffektiva byggnader, infrastruktur, maskinparker, anläggningar och system.


Personlig mobilitet

Vi fokuserar på klimatneutral mobiliet genom att erbjuda och stödja miljövänliga mobilitetskoncept.


Transport

Vi väljer miljövänligt emballage och, tillsammans med våra partners, utvecklar våra vi transportrutter och -användningen med målet att åstadkomma en klimatneutral försörjningskedja. Våra interna transporter är klimatneutrala.


Resurs & Naturvård

Implementering

Ekodesign & cirkulär ekonomi

Miljöaspekter är förankrade i utvecklings- och upphandlingsprocessen.

Vi håller fast vid ”White & Black List” för att kontinuerligt

  • reducera
  • byta ut
  • eliminera

farliga ämnen.

Med vår design och tillverkningskoncept tar vi återvinning och optimerat återvinningsinnehåll i våra produkter i beräkningen.

”Vad vi gör idag avgör hur världen kommer att te sig imorgon.”* 

*Marie von Ebner-Eschenbach, 1830–1916

VI:et är avgörande. För att verkligen göra en förändring krävs varenda en av oss. Det är därför som vi på HARTING tar miljöskyddet på alla nivåer på största allvar. Det är dock särskilt våra anställda som ger ett avgörande bidrag till HARTING genom att inte bara tänka grönt, utan även agera grönt, i vardagens alla handlingar. Följande exempel visar hur företagsgruppen HARTING Technology praktiserar miljöskydd på alla nivåer med hänsyn till olika miljöaspekter. 

”Klimatskyddsföretag” i över 10 år

Vi är medlem i det nationella pionjärinitiativet med Klimaschutz-Unternehmen (klimatskyddsföretag). Ett erkännande för våra enastående resultat inom klimatskydd och energieffektivisering är då HARTING tog emot en officiell certifiering som ”klimatskyddsföretag” 2011.

Här kan du se varför vi fick priset.

HARTING:s arbetscykel

I likhet med många kollegor Ralf Kröger hyr sin elcykel genom HARTING som del av ”Job Bike”-kampanjen – och han är entusiastisk! Vi frågade varför. 

HARTING: Ralf Kröger, vad fick dig att hyra en elcykel? 
Ralf Kröger:
Först och främst ville jag ha en elcykel för att ta mig till jobbet. Jag gillar att cykla. Då jag är ingenjör som underhåller anläggningar går jag dock till fots den största delen av arbetsdagen. Möjligheten att hyra en elcykel med motor som jag kan koppla till kom i rätt ögonblick. 

HARTING: Använder du din elcykel regelbundet? 
Ralf Kröger:
Absolut! Jag cyklar till jobbet nästan varje dag. Även om vädret inte är toppen. Nu får hjäp hjälp när det blåser. Men jag använder det även i privata angelägenheter i min fritid. Du kan inte tro allt du upptäcker runt ditt hem som du aldrig hade sett från en bil. 

HARTING: De flesta känner nog igen sig i det. Vilka erfarenheter har du haft i övrigt? 
Ralf Kröger:
När jag cyklar kommer jag inte bara hem utvilad, jag startar även arbetsdagen på bästa möjliga sätt. Det är ingen skillnad i tid om jag kör bil eller cyklar till jobbet. Och det ger mig vardagsmotion. Mina kollegor säger samma sak. Vi säger alla att vi aldrig cyklat så mycket som vi gör nu. 

HARTING: Du rekommenderar det alltså för andra? 
Ralf Kröger:
(skrattar) Det tror jag att du redan har kommit fram till själv efter det här samtalet, eller? Ja, jag rekommenderar alla att cykla mer! Du får nya intryck samtidigt som din hälsa och miljön vinner på det. Jag och min fru funderar t.o.m. på att göra oss av med vår andra bil. 

HARTING: Det är vi överens om, det är en fantastisk idé. Tack för vår intervju, Ralf Kröger! 

Envägs har nått vägs ände

Vad som redan är vanligt i många länder har inte blivit standard än i vissa länder. Därför är omställningen i vårt dotterbolag i Zhuhai desto mer värdefull. Sen 2022 använder våra kollegor bara återanvändbar disk, istället för engångsdisk. Istället för att dricka direkt ur flaskor dricker de nu ur glas. Det reducerar inte bara spillvattnet. Vi spar även runt 1500 plastflaskor om året.


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Kontaktperson