Integritetspolicy

Ansvarig kontakt 

Den personuppgiftsansvarige i samband med behandlingen av uppgifter som samlats in på denna webbplats och genom användning av onlinebutiken är:

HARTING AB, Gustavslundsvägen 141 B, 167 51 Bromma, Sverige
Tel: +46 8 445 71 71 E-post: [email protected]    

Kontaktpersonen på HARTING är:

Henrik Jensen, HARTING AB, Gustavslundsvägen 141 B, 167 51 Bromma, Sverige 
Tel: +45 (0) 303 24 929, E-post: [email protected]

Lagring och behandling av personuppgifter  

Varje gång som en användare får tillgång till en sida på någon av våra webbplatser och varje gång som en fil hämtas, anonymiseras åtkomstdata rörande dessa aktiviteter och lagras i en loggfil på vår server eller på våra tjänsteleverantörers servrar. Den här proceduren raderar omedelbart och automatiskt alla referenser till specifika personer som finns i denna data. 

Grundkomponenterna i varje datasats är: 

 • sidan från vilken filen begärdes 

 • filens namn 

 • datum och tidpunkt när begäran gjordes 

 • IP-adressen till den dator från vilken begäran kommer 

 • mängden data som överförts 

 • åtkomststatus (översänd fil, filen hittades inte, etc.) 

 • en beskrivning av vilken typ av webbläsare som använts 

Dessa anonymiserade lagrade data behandlas uteslutande för statistiska syften. 

På de ställen där det finns ett alternativ att ange personliga eller kommersiella data (e-post adresser, namn, adresser) på någon av våra webbplatser är användarens avslöjande av dessa data alltid uttryckligen frivilligt. Vi använder tillhandahållna data endast för att uppfylla det avsedda syftet. Data behandlas strikt enligt lagstadgade bestämmelser. Obligatorisk information är tydligt markerad som sådan. 

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter uteslutande för att uppfylla vårt affärsmässiga syfte. Vi hanterar dina uppgifter förtroligt och avslöjar dem inte till tredje part utan berättigande. 

Data rörande användningen av vår webbplats allokeras endast till individuella användare med användarens föregående samtycke (se nedan). 

Vi använder tredje part som tjänsteleverantörer för att behandla data, inklusive personuppgifter i sammanhanget rörande vårt eget affärsmässiga syfte. Dessa tredje parter är molnleverantörer, tjänsteleverantörer för aktivitetsanalys och webbanalystjänster. Texten nedan innehåller mer detaljerade beskrivningar av dessa serviceleverantörer. 

Du kan, på begäran och när som helst, få information om typen av och syftet med de personuppgifter som vi har relaterade till dig. Du har enligt med lagbestämmelser rätt till rättelse, rätt att blockera och rätt till radering av dessa personuppgifter. 

Information om dataskydd enligt Dataskyddsförordningen (”GDPR”) 

Länken nedan ger dig dessutom möjlighet att nå information om insamling av personuppgifter som görs av oss enligt Artikel 13 och 14 i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR): 


Spårningsmekanism 

Syftet med spårningsmekanismer är att låta en webbplatsoperatör övervaka – och i vissa fall kontrollera – marknadsföringsåtgärder på Internet i förhållande till deras effektivitet. Ofta använda synonymer till termen ”spårning” är ”web controlling”, webbanalys och ”trafik analys”. Spårning innefattar framgångsövervakning, styrning och effektivitetsanalys av en webbplats och de marknadsföringsåtgärder på Internet som den använder. 

Åtgärder som används för spårningssyften undersöker i allmänhet var en besökare på en webbplats kommer i från, ur de uppträder och vilka aktiviteter de utför på plattformen och, i vissa fall, vad de gör efter att de har lämnat sidan. Det finns principiellt två olika metoder som används för att utföra spårning. 
Vi använder spårningsmekanismer för att mäta och analysera dess räckvidd och för att individuellt anpassa dess webbinnehåll. Om du är en registrerad användare och dessutom är inloggad kommer vi även att använda spårningsmekanismer för profileringssyften. 

Räckviddsmätning och analys 

Räckviddsmätning och analys (t.ex. klickströmsanalys, datatrafikanalys, trafikanalys, webbanalys, webbkontroll) betecknar insamling och utvärdering av data rörande webbplatsens besökares uppträdande. Typiskt sett undersöker en analysmekanism varifrån besökare kommer, vilka områden på en webbplats som besöks och hur ofta och under hur lång tid individuella undersidor och kategorier visas. Först och främst används den för att optimera webbplatsen och uppnå specifika syften på ett effektivare sätt (t.ex. för att öka antalet besökare på sidan, besöksfrekvensen och abonnemang av nyhetsbrev); På en grundläggande nivå kan en differentiering köras inom webbanalys mellan analytiska procedurer för att permanent mäta sidans effektivitet och metoder för att hitta svaga punkter hos webbplatsen och identifiera potentiella sätt att förbättra dessa. 

Tjänster hos tredje part och kakor 

På den här webbplatsen använder vi kakor som sparas på din enhet direkt när du använder webbplatsen. Kakor är små textfiler som sparas på din hårddisk, tilldelade till den webbläsare som du använder. Dessa kakor överför information, t.ex. om användningen av en webbplats, till den processorenhet som ställer in kakan. Detta kan vara vi som webbplatsens operatör, men även en tredje part. Kakor utför inga program och kan inte överföra virus till din dator.  

Genom att använda oss av kakor blir det enklare för oss att navigera en webbplats och även att erbjuda en höj nivå av användarvänlighet. Dessutom hjälper kakor oss att identifiera särskilt populära områden på vår webbplats. De gör det möjligt att samla in information gällande en specifik tidsperiod och identifiera besökarens dator. Vi använder permanenta kakor för att förbättra guidningen av användare och tillhandahålla individanpassat innehåll (“beständiga kakor”). Vi använder även så kallade sessionskakor som normalt sett raderas när du stänger din webbläsare (“transient cookies”).  

Styrning av placering av kakor och tjänster från tredje part: Kakor som krävs för att driva den här webbplatsen sätts automatisk när webbplatsen öppnas. Andra kakor och funktioner som inte krävs för användningen av oss som operatör av webbplatsen och av någon annan tredje part får endast användas med ditt samtycke. Med detta som syfte kommer du när du öppnar webbplatsen att ombedjas att göra ett urval rörande tillåtna kakor och funktioner. Detta urval sparas i sin tur i en kaka fram tills dess du raderar den här kakan eller funktionen från din enhet.  

I inställningarna för kakor på vår webbplats hittar du mer information om de enskilda kakorna som används. Där kan du också när som helst korrigera urvalet av tillåtna kakor och funktioner via användarguiden för samtycke till användning av kakor. 

I allmänhet kan du förinställa användningen av kakor på din hårddisk i inställningarna för din webbläsare. Observera i så fall: Om du komplett blockerar användningen av kakor i inställningarna för din webbläsare kommer du inte att kunna använda vissa funktioner på vår webbplats, eller bara kunna göra det i begränsad omfattning. 

Vi använder följande kategorier av kakor på vår webbplats:

Nödvändiga kakor: Dessa kakor krävs för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använd vissa funktioner, särskilt för säkerhet. De säkerställer att webbplatsen arbetar stabilt, erbjuder en säker inloggning, sparar t.ex. hur din order framskrider, dina inloggningsuppgifter och din varukorg. Dessutom sparas dina språkinställningar. 

Funktionella kakor: De används för att tillhandahålla de tjänster du begär, till exempel om du vill titta på en video. Funktionella kakor används också för att behålla inställningar som du gör på webbplatsen (t.ex. plats). Dessa kakor kan inte spåra hur du genomsöker andra webbplatser och kan inte spåra var du har surfat på Internet utanför vår egen webbplats. Utan dessa kakor kan vi inte tillhandahålla vissa tjänster som du begär. All information som samlas in av dessa kakor är anonyma och används endast för att förbättra funktionaliteten och tjänsterna på webbplatsen. 

Statistikkakor: För att ytterligare förbättra våra erbjudanden och vår webbplats samlar vi in anonym data för statistik och analys. Med hjälp av dessa kakor kan vi till exempel bestämma antalet besökare och effekten på bestämda sidor på vår webbplats och optimera vårt innehåll. Dessutom använder vi kakor på vår webbplats, vilka gör det möjligt för oss att analysera våra besökares surfbeteende. Analytiska kakor gör att vi kan analysera webbplatsen så att vi kan mäta och förbättra våra webbsidors prestanda. Den data som samlas in från dig på detta sätt pseudonymiseras av tekniska försiktighetsåtgärder så att det inte längre är möjligt att härleda data till dig. Denna data lagras inte tillsammans med andra personuppgifter relaterade till dig. 

Personaliseringskakor: Vi använder personaliseringskakor för att känna igen dig när du besöker vår webbplats igen och för att personalisera innehåll och spara dina inställningar. Dessa kakor används för att visa personaliserat innehåll för dig enligt dina intressen. Vi använder också kakor för att förnya ett sökmål eller förnya efterfrågan för att leverera annonser som är relevanta för dina intressen baserat på dina individuella sökvanor inom det respektive annonsnätverket. På dessa sidor kan annonsering presenteras för dig, vilken är relaterad till det innehåll om du har visat tidigare på våra webbplatser 


Nyhetsbrev och Microsoft Marketing

Som en del av din registrering för ett nyhetsbrev per e-post behöver vi din e-postadress till vilken nyhetsbrevet ska skickas. All annan information lämnas frivilligt och kommer att användas för att vända sig personligen till dig och för att skräddarsy nyhetsbrevet efter dina personliga preferenser och klargöra frågor rörande din e-postadress. 

En giltig e-postadress, landet och ett språk är uppgifter som behövs för at du ska kunna ta emot nyhetsbrevet. IP-adressen från vilken du registrerar dig för nyhetsbrevet, samt datum och tidpunkten när du beställde nyhetsbrevet lagras också. Vi behöver dessa uppgifter som bevis i händelse av missbruk, om e-postadressen som används för registreringen av nyhetsbrevet inte tillhör användaren. För att säkerställa ytterligare säkerhet mot att en e-postadress registreras på fel sätt av tredje part i vår sändlista, erbjuder vi en procedur med ”dubbel klausul om deltagande”. I den här proceduren får du en bekräftelse per e-post efter registreringen, vilken skickas till den registrerade e-postadressen. Du får bara det önskade nyhetsbrevet per e-post om du bekräftar din registrering genom att klicka på en länk som finns i detta e-postmeddelande. Som en del av den här proceduren loggas beställningen av nyhetsbrevet, avsändandet av bekräftelsen via e-post och mottagandet av bekräftelsen av registreringen. 

Vi vill uppmärksamma dig om att vi kommer att utvärdera dina användarvanor när vi skicka nyhetsbrev. För att göra det använder vi spårningsfunktionerna från MicrosoftMarketing (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Denna data lagras hos Microsoft Azure Services of Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland) så som MS Dynamics eller Power BI. Dina data lagras inte på servrar utanför EU. 

De e-postmeddelanden som skickas innehåller så kallade webbfyrar eller spårningspixlar som representerar bildfiler med en pixel och som sparas på vår webbplats. För dessa utvärderingar kombinerar vi de insamlade data och webbfyrar med din e-post adress och ett individuellt ID. Länkar som ingår i nyhetsbrevet innehåller också detta ID. Vi använder denna data sålunda förvärvat för att skapa en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet efter dina individuella intressen. I processen registrerar vi när du läser vårt nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på och ur detta härleder vi dina personliga intressen. Vi kombinerar dessa data med aktiviteterna du utför på vår webbplats. 

Spårning med hjälp av webbfyrar eller spårningspixlar är inte möjlig om du som standardinställning har avaktiverat visningen av bilder i ditt e-postprogram. I så fall kommer nyhetsbrevet inte att visas komplett och du kommer inte att kunna använda alla dess funktioner. Om du visar bilderna manuellt kommer spårningen som beskrivs ovan att utföras. I inställningarna för kakor på vår webbplats hittar du mer information om de enskilda kakorna och teknologierna som används. 

myHARTING 

Om du vill använda myHARTING måste du registrera dig genom att ange din e-postadress (användarnamn), ett lösenord som du väljer själv, företagsnamnet, företagets adress, land, språk, efternamn och typ av adressering – Ytterligare uppgifter som begärs är inte obligatoriska men du kan ange dem som extra information. Vi använder en så kallad procedur med ”dubbel klausul om deltagande” för registreringen, dvs. din registrering kommer endast att genomföras om du redan har bekräftat din registrering via ett bekräftelsemeddelande som skickats till dig via e-post, genom att klicka på länken som finns i meddelandet. Om vi inte får din bekräftelse inom 24 timmar kommer din registrering automatiskt att raderas från vår databas. Det är obligatoriskt att lämna den data som anges ovan, medan all annan information kan lämnas frivilligt genom att vår portal används. 

Om du använder myHARTING kommer vi att lagra den data som vi får från dig för att tillhandahålla den här tjänsten tills du avaktiverar din åtkomst enligt art. 6 avs. 1 punkt f i GDPR. Vi kommer även att lagra de uppgifter som du lämnar frivilligt under den tid som du använder myHARTING. Du kan se alla dina uppgifter i det skyddade kundområdet och om du vill kan du be oss ändra eller radera dem. Lagstödet ges av art. 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR. 

För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter av tredje part är förbindelse krypterad med hjälp av TLS-teknologi. 

Användarbaserade och/eller personaliserade erbjudanden 

Våra webberbjudande ska vara så användbara och intressanta som möjligt för våra användare. Av den anledningen presenterar vi erbjudanden och produktrekommendationer som så exakt som möjligt motsvarar användares personliga intressen (personaliserade och användarbaserade erbjudanden). Vi använder kakor och andra teknologier för att samla in denna data. 

Användarbaserad annonsering på Internet: Vår webbplats och länkande webbplatser som en användare kommer ifrån samlar in och behandlar en besökares användningsbeteende. Användaren drar nytta av detta eftersom annonserna som skapas är skräddarsydda efter deras specifika intresseområden och sammantaget visas färre slumpvis utströdda annonser. En kaka sparas på användarens dator för att samla in information om deras användarbeteende. 

Vi använder verktyg från följande företag för att samla in data för att kunna tillhandahålla användarbaserad annonsering på Internet och videor: 

 • Google  

 • Facebook 

 • Quora 

 • Twitter 

 • LinkedIn 

 • Bing 

I inställningarna för kakor på vår webbplats hittar du mer information om de enskilda kakorna och tredjepartstjänsterna som används. 

Personaliserade erbjudanden: Personaliserade erbjudanden baseras på analys av våra kunders köparbeteende och intresserade trådar och den respektive besökarens användning av vår elektroniska media. Vi använder dessa teknologier också för att känna igen återkommande besökare. 

Mer detaljerat använder vi följande data för att skapa annonser skräddarsydda för dig och ditt intresse för våra produkter: 

 • data som samlas in i dit kundkonto och data som du delar med oss när du handlar (huvuddata) 

 • data om dina inköp – idag eller i framtiden – på HARTING (transaktionsdata) och information härledd från desamma (t.ex. vilka produkter du föredrar att köpa eller konfigurera) 

 • information som skapas automatisk när du besöker vår elektroniska media (webbplats eller app, inklusive över enheter) inklusive datum och tidpunkt för besöket (användningsdata) och information härledd från desamma (t.ex. vilket innehåll du visar och hur ofta) 

 • produkter som du har sökt efter eller visat i vår elektroniska media 

Att analysera och utvärdera den ovan nämnda informationen gör det möjligt för oss att producera erbjudanden och produktrekommendationer som är skräddarsydda för individuella användare. Personaliserade erbjudanden kan skickas per post, presenteras när du besöker vår elektroniska media (webbplats och app) eller – om användaren har lämnat sitt uttryckliga samtycke – skickas via e-post eller push-meddelande. 

För att optimera våra erbjudanden baserat på dina användarintressen använder vi följande verktyg: 

Contentsquare

Förutsatt att du ger oss ditt samtycke, använder denna webbplatsteknik från Content Square SaaS. Interaktionsdata från webbplatsbesökaren samlas in i pseudonymiserad form i syfte att optimera webbplatsens användbarhet med hjälp av cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Contentsquare-server och lagras där. IP-adressen som överförs av din webbläsare slås inte samman med annan Contentsquare-data. Contentsquare garanterar förkortning av din IP-adress så att all data samlas in anonymt. Följande cookies lagras av Contentsquare: _cs_id, för att känna igen återkommande webbplatsanvändare (upp till 13 månader) _cs_s, en sessionscookie som skapas i början av webbplatsbesöket och raderas 30 minuter efter den sista sidvisningen. Användningen av Contentsquare baseras på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO).

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager på vår webbsida med din samtycke. Google Tag Manager är ett verktyg som webbplatsoperatörer  använder för hantering av webbplatstaggar via ett enhetligt gränssnitt. På så sätt integrerar de Googles tjänster i sitt erbjudande. Google Tag Manager (som implementerar taggarna) samlar inte in eller bearbetar några personliga uppgifter själv. Du kan hitta mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i sekretessinställningarna.

Räckviddsmätning och analys med hjälp av Google Analytics 

För att kunna utforma vår webbplats på ett sätt som uppfyller användarnas behov skapar vi pseudonymiserade användarprofiler med hjälp av Google Analytics. Google använder kakor och pixeltaggar för att förenkla analysen av hur enskilda besökare använder en webbplats. Informationen som skapas av kakan avseende användningen av den här webbplatsen kan generellt sett översändas till och lagras på en av Googles servrar i USA. Eftersom vi har aktiverad IP-anonymisering på den här webbplatsen kommer din IP-adress att trunkeras av Google innan den överförs från medlemsstater i den Europeiska Unionen eller i andra undertecknande stater inom EES. Endast i undantagsfall kommer din kompletta IP-adress att överföras till en Google-server i USA innan den trunkeras. Google kommer att använda den här Informationen å våra vägnar för att analysera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter avseende aktiviteter på webbplatsen och för att ge oss ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som din webbläsare överför i samband med Google Analytics kommer inte att kombineras med annan Google-data. 

Du hittar mer information om Google Analytics gällande kakorna och teknologierna som används i våra sekretssinställningar. 

Facebook 

Vi är ansvariga för användningen av Facebook eller Instagram tillsammans med Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, [email protected], Fax: +1 650 543 5340 i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga enligt art. 26 DSGVO och Facebook Page Insights Supplement (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). 

Facebook Ireland Ltd. behandlar (personuppgifter) data vid användningen av Facebook-produkter – inklusive när du besöker vår Facebook eller Instagram sida – även från personer som inte är inloggade till någon av Facebook-tjänsterna. Vilka (personuppgifter) data detta är i detalj, hur, för vilka syften och med vilket lagstöd de behandlas beskrivs av Facebook i deras datapolicy (https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content), som gäller för alla Facebook-produkter. Där hittar du även information om hur du kontaktar Facebook och om inställningsalternativen för annonsering, kakor, etc. Denna data kan överföras till länder utanför den Europeiska Unionen. 

För mer information om kakorna som Facebook sätter när du har ett Facebook konto, använder Facebook produkter (inklusive webbplatsen och appar) eller besöker andra webbplatser och appar som använder Facebook-produkter (inklusive ”Gilla”-knappen eller andra Facebook-teknologier), tillhandahåller Facebook:s Cookie Policy (https://www.facebook.com/policies/cookies/). Information om hur du kan hantera informationen som sparas om dig hittar du också via den här länken: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

När du besöker vår Facebook- eller Instagram-sida samlar Facebook bland annat in din IP-adress. Tillsammans med annan information som Facebook får via kakor ger Facebook oss som operatör av Facebook sidan statistisk information om användningen av den här Facebook-sidan (så kallade ”page insights”). Detta är aggregerade data som visar hur användare interagerar med sidan. Dessa Page Insights kan vara baserade på personuppgifter som har samlats in av Facebook i samband med en användares besök eller interaktion med vår Facebook-sida och dess innehåll. Facebook ger mer information om detta här: https://www.facebook.com/about/privacy

Vi kan använda Page Insights för att anonymt utvärdera räckvidd, sidvisningar, tid tillbringad med videoinlägg, aktiviteter (gilla, kommentarer, delning av inlägg) och med ålder, kön och plats (så som detta anges av användare i deras respektive Facebook-profiler). När detta görs kan inställningar göras för utvärderingen av räckvidden eller motsvarande filter kan ställas in avseende val av en tidsperiod, bedömningen av ett specifikt inlägg samt demografiska grupper (t.ex. kvinna, ålder 20–30 år). Dessa data anonymiseras, aggregeras och sammanfattas. Därför gör dessa inställningar det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om enskilda personer. Utvärderingen är till för att på ett optimalt sätt utforma erbjudandena på våra sidor med PR-verksamhet som syfte. 

Lagstödet för den här databehandlingen är art. 6 avsnitt 1, punkter a och f i DSGVO. 

Vi, i egenskap av den som tillhandahåller informationstjänsten, samlar inte in och behandlar någon ytterligare data från användningen av sidorna. 

Oberoende av dina rättigheter gentemot oss, har du rätt att anföra klagomål till den Irländska dataskyddsinspektionen (Irish Data Protection Commission) (ansvarig för Facebook Ireland Ltd.) (art. 77 DSGVO). 

Om du har specifika frågor om hur dina data skyddas, kontakta vårt dataskyddsombud eller dataskyddsombudet hos Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/privacy/explanation

Återkoppling från kunder

Din åsikt är viktig för oss!

För att kontinuerligt förbättra din upplevelse av våra digitala kontaktytor, såsom med våra webbplatser och våra digitala erbjudanden, kan vi komma att kontakta dig för marknadsundersökningar.

Du kommer att ha möjlighet att på frivillig basis ge oss din åsikt via en undersökningsmöjlighet som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör Qualtrics Ireland Ltd. Din åsikt kommer att samlas in anonymt och behandlas anonymt.

In the cookie settings on our website, you may find further information about the specific cookies and third-party services used. (Länk till Användar-Centreringen)

Datasäkerhet 

Vi vill påpeka att med tanke på det aktuella teknologitillståndet är det inte möjligt att garantera ett komplett skydd för data som överförs via Internet. I vissa fall kan tredje part klara av att tränga igenom nätverkssäkerheten och övervaka kommunikation. Beakta med detta i åtanke att överföringen av data via e-post principiellt inte är kodad. 

Lagringstid 

Vi lagrar personuppgifter som samlats in för affärsmässiga syften så länge som det är nödvändigt för affärsrelationen och raderar sedan dessa uppgifter i vederbörlig ordning. Ett affärsmässigt syfte anses ha upphört senast när de begränsade lagringsperioderna för alla anspråk som skulle kunna uppstå på grund av affärsrelationen har löpt ut enligt allmänt tillämpliga föreskrifter. I tveksamma fall ska denna period anses vara 10 år efter den senaste affärstransaktionen. Om vi får personuppgifter och det inte uppstår någon relaterad affärstransaktion kommer dessa uppgifter att raderas senast efter 3 år. Vi kommer naturligtvis också att radera dessa uppgifter om ett affärsmässigt syfte inte längre existerar och om du återkallar ditt samtycke. 

Rätt till information, rättelse, radering och invändning 

Dina rättigheter 

Du har rätt att ta del av information om de personuppgifter som rör dig (art. 15 GDPR) och som behandlas av oss. Dessutom har du rätt till rättelse (art. 16 GDPR), radering (art. 17 GDPR) eller rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR) och en rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR). 

Du har rätt att inte bara vara underkastad ett beslut baserat endast på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket producerar rättsliga följder rörande dessa eller på liknande sätt påverkar dem på ett betydande sätt. För att kunna garantera den registrerades rättigheter och friheter samt dennes berättigade intresse finns därför åtminstone rätten att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet. 

Dessutom finns rätten att när som helst anföra klagomål till en tillsynsmyndighet. 

Rätt att invända mot ditt samtycke eller mot databehandling 

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina uppgifter (6 I a GDPR eller art. 9 I I a GDPR), har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. 

Lagenligheten för databehandlingen som utförs fram till återkallande påverkas inte av återkallandet. 

Rätt att rätt att i vissa fall göra invändningar mot behandling av personuppgifter och mot direkt marknadsföring (art. 21 GDPR) 
 

OM DATABEHANDLING UTFÖRS BASERAT PÅ ART. 6 AVSNITT 1 PUNKT E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER OCH NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIELLA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVE LAGA GRUNDEN PÅ VILKEN BEHANDLINGEN BASERAS FINNS ANGIVEN I DEN HÄR DATASKYDDSPOLICYN. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM DET SKER FÖR FASTSTÄLLANDE UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21(1) GDPR). OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS MED SYFTET DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER RÖRANDE DIG MED SYFTET ATT UTFÖRA SÅDAN MARKNADSFÖRING. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILIERING I DEN MÅN DETTA ÄR RELATERAT TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS MED SYFTET DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 AVSNITT 2 GDPR). 


Återkallande av samtycke 

Du kan när som helst skriftligen eller elektroniskt återkalla ditt samtycke gällande användningen av dina personuppgifter. Detsamma gäller om dina personuppgifter behandlas enligt art. 6 avsnitt 1 punkt  f i GDPR. 

Återkallande via e-post: [email protected]

Återkallande via post: HARTING AB, Gustavslundsvägen 141 B, 167 51 Bromma, Sverige
Tel: +46 8 445 71 71.

Om du återkallar ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras och behandlar kan det innebära att vi inte kan erbjuda vissa tjänster till dig, såsom deltagande i tävlingar. 

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter. Detta gäller inte om kan visa att behandlingen är nödvändig för övertygande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Tillsynsmyndighet  

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till respektive behöriga tillsynsmyndighet. För att göra det kontaktar du ansvarig för dataskydd och informationsfrihet:
IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
https://www.imy.se/ Tel: +46 8 657 61 00 E-post: [email protected]

Giltigheten för denna Dataskyddspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att emellanåt ändra och anpassa den här Dataskyddspolicyn. Denna policy ändrades senast: Juli 2023