Marknader

Transportteknik

Vi tillhandahåller förbindningstekniken för att överföra data, signaler och kraft i järnvägstillämpningar. Vi använder den här teknologin för stamnät för Ethernet och datainfrastruktur (t.ex. för givare och informationssystem för passagerare). Vi har även specialiserat oss på högeffektstillämpningar, t.ex. gränssnitt för drivmotorer.