Kablagelösningar

Kundanpassade eftermonteringslösningar för spårfordon

Kundanpassade och den bästa lösningen på lång sikt

Av ekonomiska skäl är järnvägsfordon konstruerade för att ha en lång livslängd. För att kunna hålla dessa fordon igång under årtionden erbjuder HARTIG skräddarsydda eftermonteringslösningar samt lämpliga reservdelar som fungerar långfristigt och kabelinstallationer för alla tillämpningar i ett spårfordon. Vi förlitar oss på för utvecklingsexpertis och utarbetar eftermonteringslösningar som garanterar en hållbar, ekonomisk produktstrategi under de närmaste årtiondena.

Standardiserad teknologinivå genom hela tåget

Modernisering är inte bara att förnya ett enda spårfordon. Tvärtom, hela tåget måste nå en teknologinivå som genomgående uppfyller samma standarder. Detta kan uppnås med lämpligt designade förbindelselösningar mellan vagnar, t.ex. så kallade bryggningskablar som säkerställer en problemfri överföring av kraft, data och signaler över hela tåget. Förutom den individuella designen och tillverkningen av dessa bryggningskablar kan HARTING även tillhandahålla andra lämpliga lösningar som kommer att spara tid och pengar under eftermonteringen.

HARTING erbjuder även eftermonteringslösningar för andra moduler i ett spårfordon, som boggier, driv- och bromsenheter, värme- och luftkonditioneringssystem och mycket mer.

Optimala lösningar för förbindningssystem mellan vagnar sparar tid och pengar vid eftermonteringen.
Lämpligt designad bryggningskabel med en dummymodulinsats avsedd som eftermonteringslösning.

Förinstallation reducerar installationstiden

Tack vare förinstallerade förbindningsplattor som tillåter en hög kontaktdonsdensitet på ett mycket kompakt utrymme är platssparande utökningar möjliga inom en kort tidsperiod. Det reducerar den mekaniska ansträngningen maximalt då en separat öppning genom spårfordonets vägg- eller golvplatta måste skäras upp för varje enskild förbindning. Avseende förinstallationsfaktorn reduceras installationstiden på spårfordonet i sig ännu mer eftersom inmatningen som krävs för tråddragning och testning på fordonet också minskas. Gränssnittet kan hållas individuellt och mycket flexibelt då HARTING kontaktdon – särskilt ur Han-Modular®-portföljen – erbjuder otaliga kombinationsmöjligheter.

Användningen av förtillverkade förbindningsplattor minskar installationstiden på fordonet avsevärt.
Med förinstallerade förbindningsplattor möjliggörs platsbesparande utökningar inom en kort tidsperiod.

Eftermontering eller uppgradering av existerande system

Ett tågs interiör behöver också moderniseras. Detta innebär att informations- och underhållningssystem för passagerare (PIES) måste eftermonteras, eller i alla fall uppdateras till den senaste tekniska standarden. Detta innefattar även informationsskärmar i järnvägsvagnarna och individuella skärmar vid varje säte. Idag förväntar sig passagerare att det ska finnas laddningsmöjligheter för bärbara datorer och mobiler och ett trådlöst nätverk (WLAN). Kamerasystem i de individuella tågvagnarna ökar känslan av säkerhet. För att klara av försörjningen, nätverksuppkopplingen och en säker funktion hos alla system erbjuder HARTING en bred portfölj med både kontaktdon och färdiga kablagelösningar. För att säkerställa att de sedan även kan användas individuellt i ”plug & play” läge kan HARTING:s produktexperter utföra både layout och design vilket möjliggör utvecklingen av lämpliga eftermonteringslösningar.

På samma sätt förväntar sig passagerare idag laddningsmöjligheter för bärbara datorer och tillgång till ett trådlöst nätverk (WLAN).
När det gäller att ”bli redo” för framtiden är det nödvändigt att eftermontera informations- och underhållningssystem för passagerare (PIES).

”Bli redo" för framtiden

Förutom ”PIES"-komponenter kan även säkerhetsrelaterade system behövas för att ”bli redo” för framtiden. European Train Control System (ETCS) utgör grunden för ett enhetligt tågstyrningssystem i Europa och är – på lång sikt - tänkt att ersätta de många olika tågstyrningssystemen som finns idag. Även modernisering eller eftermontering, till exempel av Ethernet-kablage kommer att behövas för att åstadkomma detta.