Live webbinarier

Järnväg Webbinarieserie

Med den här serien kommer HARTING att introducera systemkoncept för de viktigaste trenderna inom järnvägsindustrin.

LIVE WEBBINARIESERIE FRÅN JANUARI TILL APRIL 2021

Med din anmälan kan du delta i hela Järnväg webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan delta i ett webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.

ÄMNEN OCH PRESENTATIONER

28 JANUARI 2021 (tillgänglig på begäran nu, direkt efter din anmälan)
Kraftfulla gränssnitt för höghastighets dataöverföring

3 MARS 2021 (tillgänglig på begäran nu, direkt efter din anmälan)
Gränssnitt med höga prestanda för starkström och högspänning

31 MARS 2021 (tillgänglig på begäran nu, direkt efter din anmälan)
Lösningar för uppgraderingar och eftermonteringar

22 APRIL 2021 (tillgänglig på begäran nu, direkt efter din anmälan)
Energieffektivitet genom viktreducering


 

28 JANUARI 2021 (tillgänglig på begäran nu)

Kraftfulla gränssnitt för höghastighetsdataöverföring

Det krävs allt större datakommunikationsmängder i spårfordon. Passagerare vill hålla kontakt med familjer, vänner och kollegor med wi-fi. Samtidigt ger passagerarinformation och underhållningssystem (passenger information and entertainment systems, PIES) uppgifter om resvägen, vädret och nyheter, underhållning och reklam.

I det här webbinariet kommer du att upptäcka:

 • Lösningar för framtidssäkrad dataöverföring i rälsfordon
 • Ethernet-kablage med höga prestanda ur lådan (även fiberoptik)
 • Inblick i framtida teknologier, t.ex. Single Pair Ethernet (SPE)

 

3 MARS 2021 (tillgängligt på begäran nu)

Gränssnitt med höga prestanda för starkström och högspänning

Energidistributionssektorn genomgår just nu en väldigt dynamisk fas. Nuvarande krav ändras och nya läggs till. Samtidigt ökar effektdensiteten och system måste bli mer effektiva. Starkströmmar och högspänningar måste överföras effektivt, och framförallt, säkert.

I det här webbinariet kommer du att upptäcka:

 • En helt ny systemarkitektur för effektfördelning i spårfordon, inkluderat en alternativ lösning för UIC 552-gränssnittet
 • Säkra lösningar för överföring av starkström och högspänning i tuffa miljöer
 • Hur skalbara lösningar sätts upp snabbt och enkelt med en genomtänkt kodning
 • Hur du konkretiserar stabila skärmade lösningar utan krimpning och hopklistring

 

31 MARS 2021 (tillgängligt på begäran nu)

Lösningar för uppgraderingar och eftermonteringar

Hög tillgänglighet, låga drifts- och underhållskostnader, en enkel och felfri drift och överensstämmelse med gällande standarder och säkerhetsnormer – det är de egenskaper som driftsansvariga förväntar sig när den åldrande maskinparken ska få sin översyn. De ”fasta” gränssnitten, som innebär minimal flexibilitet och eftermonteringsmöjligheter, ska bytas ut mot högflexibla utrymmes- och viktoptimerade kontaktdonslösningar. Kontaktdon och förinstallerade kabelsatser från HARTING stödjer en tidsbesparande och därmed kostnadsoptimerad allmän översyn på spårfordon och ger, tack vare modulariteten, optimala förutsättningar för framtidssäkrad eftermontering/utbyggnad.

I det här webbinariet kommer du att upptäcka:

 • Hur du optimerar drifts- och underhållskostnader genom att använda Plug & Play-lösningar
 • Hur du kan möta dagens spårrelevanta standarder med smarta eftermonteringslösningar
 • Hur du eftermonterar eller bygger ut datanätverk för att överföra stora datamängder

 

22 APRIL 2021 (tillgänglig på begäran nu)

Energieffektivitet genom viktreducering

Tillverkare av järnvägsfordon försöker hela tiden att reducera energiförbrukningen per körd passagerarkilometer. Utöver en ökad kapacitetsanvändning och användningen av effektivare drivsystem så är vikten en av de viktigaste parametrarna här. Kompakta och lättare kontaktdon samt viktreducerade kabelsatser kan innebära en betydande skillnad. De potentiella besparingarna är kan verka små jämfört med ett tågs totala vikt, men de kan vara på upp till ett par kg per vagn.

I det här webbinariet kommer du att upptäcka:

 • Kontaktdon innebär viktreduceringar på upp till 10 kg per vagn
 • Nya systemlösningar ersätter fördelningsboxar och optimerar därmed kabeldragningen
 • Hur framtidsorienterat kablage kan bidra till viktreduktion
 • Hur du kan spara utrymme, t.ex. med vår nya kontaktdonsserie Han® HPR Compact

 

Med din anmälan kan du delta i hela Järnväg webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan delta i ett webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.

REGISTER NOW!

Register now for our web-seminar and additionally subscribe to HARTING News. After filling out the form you will receive an email confirmation with your access information for the web-seminar.
I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.