Marknader

Automationsteknik

För att den ska kunna användas inom automation måste en förbindningsteknik vara flexibelt utbyggbar, robust och tillförlitlig. Våra standardiserade kontaktdon och kundanpassade gränssnitt stödjer den modulära konstruktionen av produktionslinjer. De är ett nyckelbidrag för att korta utvecklingstider, underlättar transporter och gör att installationer och underhåll kan utföras enklare och snabbare.