Trender

Konnektivitet+

”Plusset” i connectivity överbryggar gapet – från sociala och tekniska megatrender till konkreta produkter och lösningar. Det går bortom den fysiska elektroniska komponenten och fokuserar på helhetslösningen. Konkreta mervärden för kunden är och förblir i fokus.