Klimatvänliga kontaktdon är upp till 50 % energieffektivare

Industriföretag letar intensivt efter idéer som kan sänka den tillverkningsrelaterade energiförbrukningen kraftigt vilket även innebär att de sänker höga kostnader. Deras mål är att driva produktionsanläggningar så energieffektivt och klimatvänligt som möjligt. Samtidigt gäller det även att upprätthålla konkurrenskraften. Det är för att de höga energikostnaderna vid tillverkning måste överföras till kunderna. Företagen som drar fördel av den stora besparingspotentialen kan behålla kunderna.

Genom att använda kontaktdon med lågimpedanskontakter tillhandahåller HARTING en mycket energieffektiv kraftförsörjning för industriella komponenter. Potentialen att sänka elförbrukningen är avsevärd.

50 % lägre energiförbrukning i datacenter – bara med konnektivitet

HARTING kom till en överraskande slutsats i den aktuella undersökningen ”Energieffektivitet i datacenter”. HARTING:s kontaktdon med lågimpedanskontakter jämfördes med vanliga standard CEE-gränssnitt. Det klimatvänliga kontaktdonet Han-Eco® innebar en besparingspotential på upp till 50 %.

Du kan upptäcka vilken påverkan användningen av rätt kontaktdon kan ha på dina driftskostnader i utförliga beräkningar i HARTINGS vitbok ”Uppnå upp till 50 % högre energieffektivitet genom att använda rätt kontaktdon”.

En möjlighet för hållbarhet inom industrin

Resultaten i den här studien har uppmärksammats av industriföretag i den elintensiva tillverkningssektorn. Möjligheten att öka energieffektiviteten samtidigt som kostnaderna sänks bara genom att implementera en annan konnektivitetsinfrastruktur är goda nyheter för många industrier.

Hur datacenter kan spara upp till 100 000 euro om året i elkostnader

HARTING:s vitbok om datacenters energieffektivitet målar även upp olika scenarier för hyperskalade datacenter. Beroende på elpriset – som varierar i olika regioner och i världen – så kan du förvänta dig varierande kostnadsbesparingar. En opratör som konsumerar el i Europa kan spara in på elkostnader på ungefär 100000 om året med kontaktdon Han-Eco® istället för CEE-gränssnitt. Exemplet ”datacenter” ger dock även ett intressant utkast för industrin.

Bild 1: Kontaktdon Han-Eco® innebär möjliga kostnadsbesparingar på hyperskalade datacenter

Naturligtvis gäller kostnadsbesparingarna och den ökade energieffektiviteten som kommer av klimatvänliga komponenter inte bara för datacenter – de kan åstadkommas överallt där kontaktdon Han-Eco® används. T.ex. inom elintensiva tillverkningsprocesser.

Han-Eco®: Det klimatvänliga kontaktdonet som sparar energi och skyddar miljön

Elförbrukning och PUE som hållbarhetsindikatorer

I en enkät svarade 80 % av datacenteroperatörerna [1] att de noggrant övervakar datacentrets elförbrukning och energieffektivitet. Här svarade 70 % att de använder PUE-värdet som en nyckelindikator. PUE (Power Usage Efficiency) är en viktig indikator för energistyrning.

Bild 2: Elförbrukning/PUE som nyckelhållbarhetskriterium för datacenter

Förebygg elavbrott

Datacenteroperatörerna gör klokt i att inspektera komponenterna regelbundet för att förebygga elavbrott. HARTING:s kontaktdon passar perfekt för de tuffa kraven i datacenter då de överför data, kraft och signaler tillförlitligt och hållbart. En högkvalitets Plug & Play-infrastruktur sänker överföringsbortfall, elkostnader och därmed driftkostnader.


[1]Källa: Uptime Institute survey, 2021

Bild 3: Elförbrukningen i datacenter (ljusblått) och hela informations- och kommunikationstekniksektorn kommer att öka avsevärt till 2030, beroende på hållbarhetsscenariot*

HARTING Han-Eco®. Det klimatvänliga kontaktdonet jämfört med vanliga CEE-lösningar:

  • Minimerar överföringsförluster
  • Minimerar spänningsfall
  • Överför mer kraft i samma utrymme
  • Det behövs mindre installationsutrymme
  • Kostandseffektiva operationer
  • Snabbinstallerade i PDU-applikationer (Power Distribution Unit)
  • Byt ut komponenter snabbt vid service och underhåll
  • Lättvikts chassihus i plast
  • Lång livslängd

Stödjer sänkt energiförbrukning aktivt i datacenter

Vitbok "Val av kontaktdon kan öka energieffektiviteten med upp till 50 %"

Få din kostnadsfria vitbok och lär dig hur HARTING:s kan förbättra din kraftanvändningseffektivitet (PUE) genom att minimera kraftförlusten i dina förbindningar.