Przyjazne dla klimatu złącza są nawet o 50% bardziej energooszczędne

Przedsiębiorstwa przemysłowe intensywnie poszukują pomysłów na znaczne zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji, a tym samym obniżenie wysokich kosztów. Ich celem jest prowadzenie zakładów produkcyjnych w sposób jak najbardziej energooszczędny i przyjazny dla klimatu. Chodzi także o utrzymanie ich konkurencyjności. Wynika to z faktu, że wysokie koszty energii ponoszone w procesie produkcji muszą być przenoszone na konsumentów. Firmy, które korzystają z szerokich możliwości oszczędzania, są w stanie utrzymać klientów.

Stosując złącza ze stykami o niskiej impedancji, firma HARTING dostarcza bardzo energooszczędne zasilanie dla komponentów przemysłowych. Potencjał zmniejszenia zużycia energii elektrycznej jest znaczny.

O 50 % mniejsze zużycie energii w centrach danych — tylko dzięki łączności

Firma HARTING doszła do zaskakujących wniosków w niedawnym badaniu "Efektywność energetyczna w centrach danych". Złącza firmy HARTING z niskoimpedancyjnymi kontaktami zostały porównane z konwencjonalnymi standardowymi interfejsami CEE. Przyjazne dla klimatu złącze Han-Eco® zapewniło potencjał oszczędności do 50%.

Wpływ zastosowania odpowiednich złączy na koszty eksploatacji można poznać w szczegółowych obliczeniach zawartych w biuletynie informacyjnym firmy HARTING pt. "Osiągnięcie do 50% większej efektywności energetycznej poprzez wybór odpowiedniego złącza".

Szansa dla zrównoważonego rozwoju w przemyśle

Wyniki tego badania zwróciły uwagę przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących produkcję o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Szansa na poprawę efektywności energetycznej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów — po prostu poprzez wdrożenie innej infrastruktury łączności — to dobra wiadomość dla wielu branż.

Jak centra danych mogą pomóc w zaoszczędzeniu nawet 100 tys. euro rocznie na kosztach energii elektrycznej

W biuletynie informacyjnym firmy HARTING dotyczącej efektywności energetycznej centrów danych przedstawiono również różne scenariusze dla hiperskalowych centrów danych. W zależności od ceny energii elektrycznej — która różni się w poszczególnych regionach i na całym świecie — można spodziewać się różnych oszczędności. Operator kupujący energię elektryczną w Europie może zaoszczędzić około 100 tys. euro rocznie, stosując złącza Han-Eco® zamiast złączy CEE. Przykład "centrum danych" stanowi jednak również interesujący wzorzec dla branży.

Ilustracja 1: możliwość obniżenia kosztów w hiperskalowych centrach danych dzięki zastosowaniu złączy Han-Eco®

Oczywiście oszczędności kosztów i zwiększona wydajność energetyczna dzięki zastosowaniu podzespołów przyjaznych dla klimatu dotyczą nie tylko centrów danych — uzyskuje się je wszędzie tam, gdzie stosowane są złącza Han-Eco®. Na przykład w procesach produkcyjnych wymagających dużych nakładów energii elektrycznej.

Han-Eco®: przyjazne dla klimatu złącze, który oszczędza energię elektryczną i chroni środowisko

Zużycie energii i PUE jako wskaźniki zrównoważonego rozwoju

W jednym z badań około 80% operatorów centrów danych [1] stwierdziło, że dokładnie monitoruje zużycie energii i efektywność energetyczną swoich centrów danych. W tym przypadku 70% respondentów oparło się na wartości PUE jako kluczowym wskaźniku. Efektywność zużycia mocy (PUE) jest ważnym wskaźnikiem w zarządzaniu energią.

Ilustracja 2: zużycie energii / PUE jako kluczowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla centrów danych

Unikanie przerw w dostawie prądu

Operatorzy centrów danych powinni regularnie kontrolować używane przez siebie podzespoły, aby uniknąć przerw w dostawie prądu. Złącza firmy HARTING doskonale spełniają wysokie wymagania centrów przetwarzania danych, ponieważ niezawodnie i trwale przesyłają dane, zasilanie i sygnały. Wysokiej jakości infrastruktura Plug&Play zmniejsza straty przesyłowe, koszty energii elektrycznej, a tym samym koszty operacyjne.


[1]Źródło: Badanie Uptime Institute, 2021 r.

Ilustracja 3: zapotrzebowanie na energię elektryczną w centrach danych (kolor jasnoniebieski) oraz w całym sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych znacznie wzrośnie do 2030 r., w zależności od scenariusza zrównoważonego rozwoju*

HARTING Han-Eco®. Przyjazne dla klimatu złącze w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami CEE:

  • Minimalizuje straty przesyłowe
  • Zminimalizowany spadek napięcia
  • Przesyła więcej mocy, zajmując taką samą przestrzeń
  • Wymagana mniejsza przestrzeń montażowa
  • Efektywność kosztowa operacji
  • Szybki montaż w zastosowaniach PDU (jednostki dystrybucji mocy)
  • Szybka wymiana podzespołów podczas serwisu lub konserwacji
  • Lekka obudowa z tworzywa sztucznego
  • Długa żywotność

Aktywnie ułatwia zmniejszanie zużycia energii w centrach danych

Biuletyn: Wybór złącza może poprawić sprawność energetyczną nawet o 50%

Pobierz bezpłatny biuletyn informacyjny i dowiedz się, jak złącza HARTING mogą poprawić efektywność wykorzystania energii (PUE) poprzez zminimalizowanie strat energii w połączeniach.