Klimavenlige konnektorer er op til 50 % mere energieffektive

Industrivirksomhederne søger ihærdigt efter idéer til massivt at reducere den effekt, der forbruges af deres produktion og dermed også reducere deres høje omkostninger. Deres mål er at drive produktionsanlæg så energieffektivt og klimavenligt som muligt. Men det handler også om at bevare deres egen konkurrenceevne. Det skyldes, at deres høje energiomkostninger i produktionen skal sendes videre til forbrugerne. De virksomheder, der udnytter det omfattende potentiale for besparelser, kan fastholde kunderne.

Ved at bruge konnektorer med kontakter med lav impedans leverer HARTING en meget energieffektiv strømforsyning til industrikomponenter. Der er et betydeligt potentiale for reduceret elforbrug.

50 % mindre energiforbrug i datacentre – blot med konnektivitet

HARTING kom til en overraskende konklusion i den seneste undersøgelse "Energieffektivitet i datacentre". HARTINGs konnektorer med lav-impedans kontakter blev sammenlignet med konventionelle standard CEE-grænseflader. Den klimavenlige Han-Eco®-konnektor gav et besparelsespotentiale på op til 50 %.

Du kan se den effekt, som brugen af de korrekte konnektorer kan have på jeres driftsomkostninger i de detaljerede beregninger i HARTINGs hvidbog "Opnå op til 50 % mere energieffektivitet ved at vælge den korrekte konnektor".

En mulighed for bæredygtighed i industrien

Resultaterne af denne undersøgelse har vakt opmærksomhed hos industrivirksomheder med elintensiv produktion. Muligheden for at forbedre energieffektiviteten og samtidig spare omkostninger blot ved at implementere en anden infrastruktur til konnektivitet er godt nyt for mange brancher.

Sådan sparer datacentre op til 100.000 € om året i elomkostninger

HARTINGs hvidbog om datacentres energieffektivitet skitserer også forskellige scenarier for datacentre i stor skala. Afhængigt af prisen på elektricitet – som varierer regionalt og globalt – kan der forventes forskellige omkostningsbesparelser. En operatør, der køber elektricitet i Europa, kan spare elomkostninger på omkring 100.000 € om året ved hjælp af Han-Eco®-konnektorer i stedet for CEE-grænseflader. Eksemplet "datacenter" tjener imidlertid også som en interessant plan for branchen.

Figur 1: Mulighed for omkostningsbesparelser i datacentre i stor skala ved brug af Han-Eco®-konnektorer

Omkostningsbesparelserne og den øgede energieffektivitet ved brug af klimavenlige komponenter gælder naturligvis ikke kun for datacentre – de opnås overalt, hvor Han-Eco®-konnektorer anvendes. F.eks. i elintensive fremstillingsprocesser.

Han-Eco®: Den klimavenlige konnektor, der sparer elektricitet og beskytter miljøet

Effektforbrug og PUE som indikatorer for bæredygtighed

I en undersøgelse oplyste ca. 80 % af datacenteroperatørerne [1], at de nøje overvåger datacentrets effektforbrug og energieffektivitet. Her var 70 % af respondenterne afhængige af PUE-værdien som nøgleindikator. PUE (Power Usage Efficiency (effektivitet i effektforbrug)) er en vigtig indikator for energistyring.

Figur 2: Effektforbrug/PUE som centrale kriterier for bæredygtighed for datacentre

Undgåelse af strømafbrydelse

Det anbefales datacenteroperatører regelmæssigt at efterse de komponenter, de bruger, for at undgå strømafbrydelser. HARTING-konnektorer er perfekte til de krævende krav i datacentre, fordi de sender data, effekt og signaler pålideligt og bæredygtigt. En Plug Play-&infrastruktur af høj kvalitet reducerer transmissionstab, elomkostninger og dermed driftsomkostninger.


[1]Kilde: Uptime Institute-undersøgelse, 2021

Figur 3: Efterspørgslen efter elektricitet i datacentre (lyseblå) og hele informations- og kommunikationsteknologisektoren vil stige betydeligt i 2030, afhængigt af bæredygtighedsscenariet*

HARTING Han-Eco®. Den klimavenlige konnektor sammenlignet med konventionelle CEE-løsninger:

  • Minimerer transmissionstab
  • Minimeret spændingsfald
  • Sender mere effekt på samme sted
  • Mindre samlingsplads påkrævet
  • Omkostningseffektive handlinger
  • Hurtigt samlet i PDU-applikationer (strømfordelingsenhed)
  • Komponenter udskiftes hurtigt under service eller vedligeholdelse
  • Letvægts plasthus
  • Lang levetid

Understøtter aktivt reduktion af energiforbruget i datacentre

Hvidbog "Valg af konnektor kan forbedre energieffektiviteten med op til 50 %"

Få din gratis hvidbog og lær, hvordan HARTING-konnektorer kan forbedre din strømforbrugseffektivitet (PUE) ved at minimere den strøm, der går tabt i dine forbindelser.