Brugsvilkår

Ansvar/ansvarsfraskrivelse

Udbyderen påtager sig det fulde ansvar for indholdet i tilbuddet om oplysninger, der er underlagt generelle retsprincipper og følgende vilkår og betingelser:

Udbyderen skal gør alt, hvad der er rimeligt, for at sikre, at de oplysninger, som webstedet giver, er korrekte og fuldstændige.

Webstedet introducerer produkter og videregiver produktoplysninger efter udbyderens skøn. Præsentation af disse oplysninger skaber ingen garantier af nogen art. Omfattende oplysninger videregives udelukkende efter anmodning fra udbyderens nuværende ansvarlige medarbejder eller udbyderens forretningspartner. Den ansvarlige kontaktperson er tilgængelig på forespørgsel på følgende e-mailadresse: dk(at)HARTING.com.

Udbyderen er hverken ansvarlig for eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der er tilgængelige på dennes websted, eller for, at oplysningerne er opdaterede. Udbyderen er hverken ansvarlig for eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der er tilgængelige på dennes websted eller alle direkte eller indirekte links på eller fra webstedet, eller at sådanne oplysninger er opdaterede. Udbyderen garanterer ikke, at de oplysninger, der leveres via direkte eller indirekte links, ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder. Udbyderen er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser, der opstår på nogen linkede websteder, der er foretaget af skaberne og/eller udgiverne af disse websteder. Forekomsten af links udgør ikke en godkendelse, sponsorering, tilknytning eller anbefaling fra udbyderen.

Af juridiske årsager kan vi ikke eller forsøger vi at kontrollere de oplysninger, som vores forretningspartnere eller brugere giver, og som stilles til rådighed via dette websted. Dette websted er kun et mødested. Udbyderen er ikke ansvarlig for indholdet på en side, der åbnes ved et sådant link. Udbyderen har ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de oplysninger, der leveres af andre. Hver virksomhed, bortset fra udbyderen, der leverer oplysninger på eller via webstedet, er ansvarlig for sit eget indhold som præsenteret på en e-business-platform eller på anden måde. Mens udbyderen ikke har specifik viden på sådanne sider eller undersøger indholdet heraf, forventer udbyderen, at der vil udvises forsigtighed og sund fornuft på alle tidspunkter ved brug af dette websted. Udbyderen forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller modifikationer i de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet uden forudgående varsel.

Udbyderen er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, herunder tabt fortjeneste, særlige, hændelige skader eller følgeskader af enhver art og art, kendte og ukendte, mistænkte eller ikke-mistænkte, offentliggjorte eller ikke offentliggjorte, som opstår på baggrund af eller i forbindelse med de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet. Hvis du har problemer eller bekymringer vedrørende andre websteder, skal du kontakte deres webstedsadministrator eller webmaster direkte.

Ophavsret/varemærker

Indholdet på dette websted er beskyttet af ophavsret. Medmindre andet er fastsat, har udbyderen af webstedet alle brugsrettigheder. Alle rettigheder forbeholdes. Brugeren af webstedet har ret til at gemme og kopiere hele tekster eller uddrag af tekster, billeder og diagrammer, der stilles til rådighed af webstedet, forudsat at udbyderens rettigheder anerkendes og godkendes. Alle lovligt kopierede beskyttede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, produktbetegnelser, logoer og virksomhedsbetegnelser, der er nævnt på udbyderens websted, er behørigt mærket.

Lovgivning

Den danske lovgivning finder udelukkende anvendelse.

MEDDELELSE PÅKRÆVET
Det er ulovligt for enhver person eller virksomhed at deltage i salg eller distribution af tobaksvarer inden for alle eller de fleste jurisdiktioner i USA, medmindre en sådan person eller virksomhed tydeligt viser følgende meddelelse i det område af disken eller barrieren, bag hvilken tobaksvarer opbevares til salg: KØB AF TOBAKSVARER AF ENHVER PERSON UNDER 18 ÅR ER FORBUDT VED LOV. Udbyderen er ikke ansvarlig for, at en forretningspartner undlader at give en sådan meddelelse.