Nye teknologier

På området "Nye teknologier" arbejder vi dagligt på at udvide vores teknologiske førerposition. Ved at kombinere innovative tilgange og afprøvning under praktiske forhold i HARTING-laboratorierne kan HARTING hurtigt tilpasse produktporteføljen til de stadig kortere teknologicyklusser. Vi fokuserer på at maksimere kundeværdien til enhver tid.

Evaluering af nye teknologier

Som løsningsleverandør arbejder HARTING Technology Group løbende på innovationer for at sikre produkternes og løsningernes fremtidige kapacitet. Vi tilpasser løbende vores sortiment af tjenesteydelser til kundernes nye behov. Vi gennemgår de nuværende teknologiske tendenser og træffer foranstaltninger til at forbedre vores produkter og forfølge nye tilgange.

Innovative overfladebehandlingssystemer

Distribuerede systemer og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er i fokus for Industri 4.0 sammen med teknologier vedrørende materialer og materialeforarbejdning.

Gennem vores mange samarbejder med universiteter og forskningsinstitutioner har vi stærke partnere, hvormed vi kan forfølge og gennemføre idéer. Med de betænkede professorater har vi styrket forskningen på strategisk vigtige områder som f.eks. sensornetværk.

Fremskyndet udvikling og optimale produkter gennem simuleringer

Simuleringer forkorter udviklingsprocessen, så vi hurtigt og støt kan tilpasse produktporteføljen til vores kunders behov.

Vi har også brugt simuleringer til at simulere specifikke use cases af HARTING produkter til vores kunder. Derfor kan vi altid tilbyde vores kunder de bedste produkter.

Simuleringsafdelingen understøtter produktudvikling og procesdesign. Ud over mekaniske, elektriske, elektromagnetiske og termiske simuleringer udfører de også simuleringer af sprøjtestøbning.

Ved hjælp af demonstratorer præsenterer vi vores tekniske visioner for udvalgte kunder og partnere.

En oversigt over vores teknologi- og kvalitetsstyring:

Her kan du se alle certifikater for kvalitetsledelse.