Nya teknologier

I fältet ”Nya teknologier” arbetar vi dagligen med att utöka vårt tekniska ledarskap. Genom att kombinera innovativa lösningar och tester under praktiska förhållanden i HARTING-laboratorier så kan HARTING anpassa produktportföljen snabbt till de allt snabbare teknikcyklerna. Vi fokuserar alltid på att maximera kundvärdet.

Utvärdering av nya teknologier

Som lösningsleverantör så arbetar företagsgruppen HARTING Technology kontinuerligt med nya innovationer för att säkerställa att produkter och lösningar är framtidssäkrade. Vi anpassar konstant vårt serviceutbud för att möta kundernas villkor och nya behov. Vi granskar dagens tekniktrender och vidtar åtgärder för att förbättra våra produkter och strävar efter nya lösningsmöjligheter.

Innovativa system för beläggning

Distribuerade system och informations- och kommunikationsteknik (ICT), samt teknik som hänför till material och materialbearbetning, är fokus för Industri 4.0.

Tack vare våra olika samarbeten med universitet och forskningsinstitutioner har vi starka band med våra partners som gemensamt kan framställa och implementera nya idéer. Vi har stärkt upp forskningen med industriprofessurer på strategiskt viktiga områden, t.ex. givarnätverk.

Påskyndad utveckling och optimerade produkter med simuleringar

Simuleringar kortar ner utvecklingsprocessen så att vi snabbt och kontinuerligt kan anpassa produktportföljen efter våra kunders behov.

Vi har även använt simuleringar för att simulera specifika användningsfall för HARTING-produkter för våra kunder. Resultatet är att vi alltid kan erbjuda våra kunder de bästa produkterna.

Simuleringsavdelningen stödjer produktutveckling och processdesign. Utöver mekaniska, elektriska, elektromagnetiska och termiska simuleringar kan de även utföra sprutformningssimuleringar.

Vi använder demonstratörer för att presentera våra tekniska visioner för utvalda kunder och partners.

En översikt över vår teknik- och kvalitetsledning:

Se alla certifikat från området kvalitetsledning här