Products & Solutions

Laddningsutrustning för e-mobilitet

Inom den snabbväxande marknaden för laddningsinfrastruktur för e-mobilitet är vi en efterfrågad partner för högeffektiva och kundanpassade laddningslösningar.

Produkter för hybrid- och elbilar

HARTING Automotive utvecklar laddningsutrustning för el- och plug-in hybridfordon. Våra produkter har de godkännanden och certifikat som behövs för alla marknadssektorer och juridiska krav globalt

Om våra produkter

E-mobilitet för framtiden – med HARTING som din partner

Vi har etablerat oss som en specialist för förbindningsteknik för den banbrytande växande sektorn för e-mobilitet. Vi är en leverantör av högsta rang för att tillhandahålla laddningskablar för Volkswagen-gruppen.

Om våra tillämpningsområden

Offentlig laddning av elbilar

Det finns många faktorer som är avgörande för acceptansen och framgången för elbilar: Utöver antalet laddningsstationer och en heltäckande laddningsinfrastruktur i kommersiella och allmänna platser, så är en laddningsteknik som är lättanvänd och som sparar tid och pengar under laddningen mycket viktig.

Läs mer

Laddkabel i elbilen

Om vi ser framåt, kommer det vara troligare att plug-in-hybrider och elbilar laddas hemma eller på laddningsstationer? Vi förväntar oss en kombination av båda.

Läs mer

Laddning av mobila arbetsmaskiner

Tillverknings- och logistiska processer som är smidiga och högeffektiva: Det blir allt viktigare, särskilt under den här epoken som kännetecknas av specialisering. Vid arbete med batcher som består av individuella komponenter behöver tillverkningen och logistiken ändras och anpassas för att möta behoven. Optimeringen av det interna flödet av varor är en av många aspekter här.

Läs mer

Kontakt

Har du en fråga eller vill du ta reda på mer om HARTING Automotive:s laddningsutrustning? Jag hjälper gärna till!

Till kontaktformuläret

HARTING Automotive

Vi tillverkar våra kvalitetsprodukter med stor framgång vid tre produktionsanläggningar i Tyskland och Rumänien – med tillväxt på alla tre platser.

Om oss