Products & Solutions

Kablagelösningar för datacenter

Plug-in kablage förenklar installationen och reducerar underhållskostnader.

Datacenter är centraliserade eller mobila anläggningar som möjliggör service ute på fältet för databehandling och kommunikation, såsom överföring, lagring eller bearbetning av data. Ett grundläggande krav för driftdatorer, skärmar, drivenheter, nätverkskomponenter och dataledningar är säkerställandet av en permanent elförsörjning. Kraft måste också finnas tillgänglig för uppgifter inom infrastrukturen, såsom kylning och luftkonditionering, brandövervakning och brandbekämpning, säkerhet och styrning, belysning, hissar, drivningar, motorer och mycket mer.

En viktig del i kraftförsörjningskedjan i datacenter implementeras med hjälp av kraftdistributionsenheter (fjärrstyrda kraftpaneler eller RPP:er) om mindre kraftdistributionsenheter i rack (rPDU:er). RPP:er är kraftdistributörer som finns i olika storlekar. PUD:erna är större, ofta intelligenta ”uttagsremsor” för försörjning av elektrisk utrustning. De installeras i kontrollskåp som är optimerade för datacenter.

Lösningar för kraftdistributionsenheter (power distribution units, PDU)

Användningen av plug-in, förinstallerade kablagelösningar optimerar energiförsörjningskedjan för datacentret.

Lär dig mer!

Lösningar för energilagring

Färdigtillverkade anslutningskablar snabbar på konstruktionen av energilagringssystem i datacenter.

Lär dig mer!