Marknader

Jordbruk

En robust och användarvänlig förbindningslösning för att förbinda implementeringar och andra maskinanslutningar: Det är det som avgör inom jordbruk. Det här gäller kundspecifika kablage precis som för framtida IoT-lösningar och robusta system för kontaktdon med en hög skyddsgrad.