Trender

All Electric Society

"All Electric Society" beskriver en värld i vilken energibehov uppfylls med elektricitet. Energin till detta erhålls från förnybara källor.  För att kunna överföra energi och data måste alla områden sammanfogas i ett nätverk. HARTING levererar den kompletta förbindningstekniken för att kunna göra det.