Våra teknologier

”Uthållighet och beslutsamhet är två faktorer som ger framgång i ett företag.”*

*Leo Nikolayevich Tolstoy, 1828–1910

Vi prioriterar företagsframgångar på lång sikt över tjusiga utflykter på kort sikt.  

Det handlar inte om tillväxt eller vinster på kort sikt, utan att ge företaget en stabil grund genom att utveckla försäljningen och inkomster för att lyckas på lång sikt på den globala marknaden. (...) För oss är flexibilitet och ändringar en möjlighet som kan göra oss starkare i framtiden. Det innebär även att vi behöver hitta nya samarbeten mellan små och stora företag. Vi kallar det ”HARTING-sättet”.

Dr.-Ing. Kurt D. Bettenhausen
Styrelseledamot på ”Nya teknologier och utveckling”, företagsgruppen HARTING Technology

Vi får den vind i ryggen vi behöver på resan av stora mängder hjärnkraft och kompenta kompanjoner: 

Samarbete är nyckeln till framgång – Connectivity+

Connectivity+ är vår strategi för att realisera vår vision ”Vi vill skapa en framtid med teknik för människorna” med produkter och applikationer. Snabb teknikutveckling, digitalisering och krav från kunder och partners har visat på behovet att tänka om: Utöver nya teknologier och miljöfaktorer är även den mänskliga faktorn och de övergripande globala målen i fokus idag. Hur hanterar vi allt detta? Genom att tänka och agera innovativt. Genom att dra fördel av gemensamt skapande får vi kunder och partners ombord i ett så tidigt skede som möjligt. Vi reflekterar och delar med oss av idéer. Det enda sättet att utveckla de bästa innovationerna för framtiden är att arbeta tillsammans.

Connectivity+ är vårt svar på kraven som ställs av framtidens teknologier.

HARTING:s kvalitets- och teknologicentrum (HQT)

Vårt HARTING kvalitets- och teknologicentrum (HQT) är konstruerat att vara hållbart i energisynpunkt. Arkitektkonceptet som är baserat på den öppna campusstrukturen bjuder in till ett öppet utbyte av idéer. Det gör att den ger den perfekta miljön för att säkerställa företagsgruppen Harting Technology:s kvalitet och framgång på lång sikt. Det är för att vi vet att kvalitet och teknologi är de avgörande pådrivarna för innovation och tillväxt. 

HARTING kvalitets- och teknologicentrum (HQT) i Espelkamp, Tyskland

SPE network

Single Pair Ethernet (SPE) är infrastrukturgrunden som möjliggör IIoT och Industri 4.0. När IIoT-marknaden växer snabbt har vi bildat partnerskap med andra ledande teknikaktörer för att utveckla den här teknologin så snabbt som möjligt. SPE Industrial Partner Network är den första kontaktpunkten för användare som är i behov av att skapa SPE-nätverk och -enheter. Det här partnerskapet tar fram tydliga rekommendationer vid utvecklingen av framtida IIoT-tillämpningar, hanterar en central informationsplattform och ger investeringssäkerhet för användare så att de kan lita på den här tekniken i framtiden.

Sedan maj 2022 har SPE network över 50 internationella industriföretag och har ett helt ekosystem av leverantörer för infrastruktur, Ethernet-chip, magneter, industrienheter och provningsutrustning.

SmartFactory

Tillsammans med våra partners från SmartFactory-nätverket har vi engagerat oss inom Industri 4.0-relaterade ämnen och framtidens fabrik. Vårt mål, som ett partnerskap mellan jämlikar är att utveckla och implementera F&U-projekt tillsammans. Nätverket har sin egen smarta fabrik för att säkerställa att vi har tillgång en så realistisk miljö som det bara är möjligt. 

HARTING mitt i centrum: Som en av världens ledande leverantörer av industriell anslutningsteknik så bidrar vi med nyckelkomponenter till produktionsfaciliteten SmartFactoryKL.

Samarbete med universitet (MIT-åtagande)

Vi är en del av Microsystems Technology Laboratory (MTL) och Microsystems Industrial Group (MIG) vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). MTL:s forskningsområden är mycket breda och hjälper till att forma många av den kommande generationens Industri 4.0-teknologier. Som medlem understödjer vi forskning och arbete med studenter och föreläsare om ämnen som är relevanta inom Industri 4.0. För HARTING är det ett viktigt utbyte som hjälper oss att uppnå våra mål inom Connectivity+. 

Vårt deltagande i Industrial Liaison Program gör att vi kan realisera vårt mål att tillhandahålla mätbara mervärden till våra partners globalt.

Shanghai University

Vårt samarbetsprogram med Tongji University i Shanghai startade 2014. I det här samarbetet ingår ett antal stipendier för de bästa studenterna varje årgång. Varannat år hålls en innovationstävling. Studenternas projekt utvärderas av en oberoende jury. Sedan 2019 har samarbetsprogrammet haft ett HARTING-laboratorium där produkter från transportsektorn används.

Bo Chen, VD HARTING Greater China och Dr Chu, Professor vid Tongji University, vid öppnandet av det gemensamma HARTING-laboratoriet.

Den som slutar bli bättre slutar vara bra.* 

*Oliver Cromwell, 1599–1658

Vi tar hänsyn till våra teknologier över hela produktens livscykel. För att säkerställa att våra produkter förblir hållbara håller vi uppsikt från första början på användarvänlighet, råvaror och dess återvunna innehåll. Vi arbetar kontinuerligt på att optimera vår tillverkningsprocess. Även optimerade leveranser, förpackningar och återvinning gör att miljöpåverkan kan reduceras. Här finns några konkreta exempel på hur vi hanterar miljöskyddet för våra produkter. 

Produktens livscykel – Tryck på ”i” för mer information

Design/utveckling

Han-Eco®

Med start i utvecklingsfasen har vi varit noggranna med att konstruera vår Han Eco® på ett energibesparande sätt. Tack vare den optimerade kontaktresistansen lyckas vi spara nästan 50 % energi under dataöverföringen. 

 

HARTING Electric, Tyskland 

Försörjningskedja

European Distribution Center

Vi analyserar våra interna processer. Utöver att det är tidsbesparande spar vi upp till 240 ton CO₂ varje år direkt på vår anläggning i Espelkamp. Skärningsprocessen utfördes tidigare i ett dotterbolag utomlands. 

 

HARTNG Customised Solutions, Tyskland | HARTING Sibiu, Romania 

Tillverkningsprocess

Tool with contour-hugging cooling ducts

Innovativt formade konstruktioner i pressgjutet aluminium och zink, samt optimerad kylning vid profilen förbättrar energibalansen.   

 

HARTING Applied Technologies, Tyskland 

Förpackning

85 % of the recycled foil can be reused

Vi förpackar med återvunnen folie som består av 85 % återvunnet material. Därmed reducerar vi CO₂-användningen med 75,5 %, vi reducerar konsumtionen av fossilolja med 86,6 % och vi reducerar vår potentiella ozonbildning med 77,2 %. 

 

HARTING Electric | HARTING Logistics, Tyskland

Hos kunden

HARTING Forum

På regelbundet hållna webbinarier informerar vi våra kunder om våra produkter och diskuterar aktuella ämnen. Det gör att vi kan sätta fokus på alla aspekter som påverkar industrin och vårt samhälle. I dessa aspekter ingår förenklade applikationer, miljöskydd och framtida energikoncept.

 

Företagsgruppen HARTING Technology, globalt

Miljöskyddets högra hand 

Vi är som Robin för Batman, Dr Watson för Sherlock Holmes eller miljöskyddets högra hand. Våra teknologier är hemma på många framtidsinriktade marknader. Inom vindenergi, järnvägstransport eller e-mobilitet: Våra produkter möjliggör hållbarhet och miljöskydd och bidrar därmed till en ren framtid. 

Energlagringssystem: Energi då du verkligen behöver det – med Han® S

Vårt Han® S har utvecklats specifikt för hållbara energilagringssystem. Det kan användas för att sammankoppla batterimodulinsatser (BM:er) för att enkelt utöka den totala kapaciteten på ESS:er, som är konstruerade på modulär grund för att tillhandahålla olika viktiga tjänster. Dessa inkluderar förnyelsebar energiintegrering, behovsändring och topplastreducering. Genom att reducera toppar är det möjligt att spara upp till 80 % på elkostnaderna.  

Ta reda på mer

Vindenergi: Vindkraftsswitchar till Ethernet

Vårt fiberoptiska överföringssystem fungerar som en matris för Ethernetkommunikation i moderna vindkraftverk. Vi tillhandahåller hela kablaget, inklusive överföring i den roterande ledpunkten. Fördelen: Högre dataöverföringshastighet innebär bättre systemkontroll. Dessutom innebär vårt Plug & Play-gränssnitt mindre stilleståndstider. Långa beredningstider kan elimineras. Systemanvändningen optimeras. Det är även bra för miljön!

Ta reda på mer

Smart Jordbruk: Smart, smartare AEF högspänningskontaktdon

Vårt AEF högspänningskontaktdon stödjer Smart Jordbruk. Den standardiserade förbindningen överför högspänning på 150 kW från traktorn till tillbehöret. Eldriftläget innebär förbättrad energieffektivitet jämfört med mekaniska eller hydrauliska alternativ vilket sänker dieselförbrukningen med upp till 20 %. 

Ta reda på mer

E-mobilitet: En laddkabel för allt

En välutvecklad laddinfrastruktur med ett finmaskigt nätverk av laddningsstationer krävs för att omställningen till e-mobilitet ska lyckas. Utöver laddkablar för fordon tillverkar vi därför även tillverkar laddkablar för laddningsstationer och ladduttag. Vi täcker alla vanliga standarder och kan tillverka i Europa, Kina och USA.  

Ta reda på mer

 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Kontaktperson