Kundinformation HARTING Sweden

Här hittar du viktiga nedladdningar och kundinformation. 

De bifogade dokumenten är giltiga från och med 1 januari 2018 och fram till något annat meddelas. Detta dokument ersätter ”Allmänna försäljningsvillkor för HARTING AB”, vilket var giltigt från och med 1 mars 2017.