Marknader

Energidistribution och lagring

Vi tillhandahåller robusta kontaktdon för att överföra data, signaler och kraft för kraftdistribution och kraftlagringstillämpningar. De har en modulär konstruktion och går att installera snabbt. Våra kontaktdon används för att ansluta anläggningar för lågspänning, medelspänning och högspänning. De kan även användas för kraftstyrning och respektive styrsystem.